Truyện full
Truyện hot

Đam Mỹ H Văn

Tổng hợp các bộ truyện đa mỹ H văn (thịt, sắc, 18+). Những bộ truyện này thường có yếu nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.

Tailhook

Tailhook

8.2/10
1195

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 13
Luận Về Phương Pháp Cưa Đổ Nam Phụ Hữu Hiệu Nhất

Luận Về Phương Pháp Cưa Đổ Nam Phụ Hữu Hiệu Nhất

7.4/10
2266

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 49
abo Nợ Đào Hoa Đeo Bám

abo Nợ Đào Hoa Đeo Bám

7.5/10
4437

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 63
Cưỡng Cầu

Cưỡng Cầu

7.4/10
3940

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 22
Mục Sư Và Lưu Manh

Mục Sư Và Lưu Manh

7.6/10
2692

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đoản Văn, Đam Mỹ, Phương Tây

Chương 11
Tin Đồn Mập Mờ

Tin Đồn Mập Mờ

7.4/10
2280

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 28
Dạ Oanh

Dạ Oanh

7.4/10
2064

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 25
Triều Hạ

Triều Hạ

8.4/10
1758

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 9
Tin Đồn Mập Mờ

Tin Đồn Mập Mờ

HOT
8.1/10
2725

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 26
Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân

Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân

HOT
7.5/10
922466

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 732
An Cư Lạc Nghiệp

An Cư Lạc Nghiệp

HOT
9.3/10
205827

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 73
Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu

Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu

8/10
26573

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Hài Hước, Điền Văn, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 195

Top Đam Mỹ H Văn

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...