Tác Giả Beenjenassoon

Mỗi Lần Đều Là Cùng Anh

Mỗi Lần Đều Là Cùng Anh

7.9/10
1763

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 19
Tới Nơi Có Chàng

Tới Nơi Có Chàng

7.9/10
1319

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 5
Bác Sĩ Mafia Chú Thật Tệ Bạc

Bác Sĩ Mafia Chú Thật Tệ Bạc

7.9/10
3842

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 50
Gả Cho Tôi - Trường Sinh Thiên Diệp

Gả Cho Tôi - Trường Sinh Thiên Diệp

7.9/10
19955

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 54
Đừng Trốn Vì Em Ở Đâu Anh Đều Biết

Đừng Trốn Vì Em Ở Đâu Anh Đều Biết

8.2/10
27488

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 28
Tương Tư Hệ Hữu Thời

Tương Tư Hệ Hữu Thời

8.2/10
16360

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác

Chương 60
Chỉ Vì Gặp Cậu

Chỉ Vì Gặp Cậu

8.5/10
11946

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 60
Bí Mật Phù Thủy - Phần 2

Bí Mật Phù Thủy - Phần 2

8.5/10
39212

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Huyền huyễn

Chương 139
Osin Riêng

Osin Riêng

8.5/10
10412

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 40
Vị Thanh Xuân

Vị Thanh Xuân

7.5/10
12242

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 37
Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta

7.9/10
11229

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 50
Hệ Thống Vạn Năng

Hệ Thống Vạn Năng

7.5/10
6510

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Dị Giới, Xuyên Không, Võng Du

Chương 22
Thanh Xuân Này Là Dành Cho Anh

Thanh Xuân Này Là Dành Cho Anh

7.5/10
1825

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 4
Chuyển Pháp Tinh Thần

Chuyển Pháp Tinh Thần

7.5/10
2090

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 3
Chỉ Vì Gặp Em

Chỉ Vì Gặp Em

7.5/10
10934

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 75
Phía Sau Một Lời Thề

Phía Sau Một Lời Thề

7.5/10
9017

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 24
Thề Ước Thầm Lặng

Thề Ước Thầm Lặng

7.5/10
7901

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 24
Bí Mật Phù Thủy

Bí Mật Phù Thủy

7.5/10
25318

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Huyền huyễn

Chương 80
Mỗi Lần Đều Là Cùng Anh
7.9/10
1763

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Tới Nơi Có Chàng
7.9/10
1319

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không

Bác Sĩ Mafia Chú Thật Tệ Bạc
7.9/10
3842

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Gả Cho Tôi - Trường Sinh Thiên Diệp
7.9/10
19955

Thể loại: Truyện Khác

Đừng Trốn Vì Em Ở Đâu Anh Đều Biết
8.2/10
27488

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Tương Tư Hệ Hữu Thời
8.2/10
16360

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác

Chỉ Vì Gặp Cậu
8.5/10
11946

Thể loại: Truyện Teen

Bí Mật Phù Thủy - Phần 2
8.5/10
39212

Thể loại: Truyện Teen, Huyền huyễn

Osin Riêng
8.5/10
10412

Thể loại: Truyện Teen

Vị Thanh Xuân
7.5/10
12242

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta
7.9/10
11229

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Hệ Thống Vạn Năng
7.5/10
6510

Thể loại: Quân Sự, Dị Giới, Xuyên Không, Võng Du

Thanh Xuân Này Là Dành Cho Anh
7.5/10
1825

Thể loại: Truyện Teen

Chuyển Pháp Tinh Thần
7.5/10
2090

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chỉ Vì Gặp Em
7.5/10
10934

Thể loại: Truyện Teen

Phía Sau Một Lời Thề
7.5/10
9017

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Phương Tây, Huyền huyễn

Thề Ước Thầm Lặng
7.5/10
7901

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Phương Tây, Huyền huyễn

Bí Mật Phù Thủy
7.5/10
25318

Thể loại: Truyện Teen, Huyền huyễn