Tác Giả Xuân Phong Thập Cửu Lí

Xuyên Tới Thế Giới Thú Nhân Ta Làm Ruộng Tại Vùng Hoang Dã

Xuyên Tới Thế Giới Thú Nhân Ta Làm Ruộng Tại Vùng Hoang Dã

7.3/10
1003

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 8
Tình trôi theo gió

Tình trôi theo gió

8.5/10
1029

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 26
Mỹ Nhân Trọng Sinh H

Mỹ Nhân Trọng Sinh H

7.3/10
1023

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Khác

Chương 6
Cuộc Sống Điền Viên Trong Núi Xuyên Thành Nữ Thổ Phỉ

Cuộc Sống Điền Viên Trong Núi Xuyên Thành Nữ Thổ Phỉ

7.6/10
1031

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 10
Dưới Gầm Giường Có Tên Biến Thái

Dưới Gầm Giường Có Tên Biến Thái

7.2/10
1017

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 12
Chia Tay Rồi Tôi Tìm Được Mối Mới FULL

Chia Tay Rồi Tôi Tìm Được Mối Mới FULL

7/10
1501

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 70
Khi Nào Mới Được Yêu

Khi Nào Mới Được Yêu

7.7/10
1034

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 25
Đây Không Phải Bug Đây Là Tính Năng Của Game!

Đây Không Phải Bug Đây Là Tính Năng Của Game!

7.9/10
1083

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 20
Cô Nhỏ Của Tên Trộm Mộ Trương Câm Điếc Rất Có Tiền

Cô Nhỏ Của Tên Trộm Mộ Trương Câm Điếc Rất Có Tiền

7.3/10
1028

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 6
Đạp Tinh

Đạp Tinh

7.9/10
1031

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 10
Ta Làm Vai Phụ Của Vạn Nhân Mê

Ta Làm Vai Phụ Của Vạn Nhân Mê

7.5/10
1024

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 58
Thị Trấn Dầu Mỏ Bị Bỏ Hoang Của Ta Trở Thành Đô Thị Tuyến Một Bản Dịch

Thị Trấn Dầu Mỏ Bị Bỏ Hoang Của Ta Trở Thành Đô Thị Tuyến Một Bản Dịch

7.4/10
1043

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 50
Thập Niên 70 Quân Hôn Nóng Bỏng Cô Điên Bị Trưởng Quan Bắt Lấy

Thập Niên 70 Quân Hôn Nóng Bỏng Cô Điên Bị Trưởng Quan Bắt Lấy

7.5/10
1018

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Mạt Thế

Chương 5
Quân Tẩu Yêu Kiều Quân Tẩu Quyến Rũ Quân Gia Cuồng Bạo Sủng Tận Trời

Quân Tẩu Yêu Kiều Quân Tẩu Quyến Rũ Quân Gia Cuồng Bạo Sủng Tận Trời

7.1/10
1007

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 3
Thiên Lôi Nào Có Ý Gì Xấu Chứ

Thiên Lôi Nào Có Ý Gì Xấu Chứ

7.5/10
1416

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 122
Ông Chủ Tiệm Xăm Xuất Ngũ Và Bà Chủ Tiệm Bánh Ngọt Bệnh Kiều

Ông Chủ Tiệm Xăm Xuất Ngũ Và Bà Chủ Tiệm Bánh Ngọt Bệnh Kiều

7.3/10
1079

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Làm Bác Sĩ Không Cần Thiết Quá Bình Thường

Làm Bác Sĩ Không Cần Thiết Quá Bình Thường

7/10
1033

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 9
Hào Môn Tranh Đấu

Hào Môn Tranh Đấu

7.2/10
1075

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Thế Giới Ma Quái! Tiểu Tổ Tông Huyền Học Xuống Núi

Thế Giới Ma Quái! Tiểu Tổ Tông Huyền Học Xuống Núi

7.7/10
1132

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Nhà Thiết Kế Trò Chơi Quái Đàm

Nhà Thiết Kế Trò Chơi Quái Đàm

7.5/10
1114

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 44
Bộ Ba Không Nghi Kỵ

Bộ Ba Không Nghi Kỵ

7/10
1022

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 7
Mặt Trời Chỉ Chiếu Rọi Hướng Dương

Mặt Trời Chỉ Chiếu Rọi Hướng Dương

7.2/10
1109

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 33
Chỉ Là đã Từng

Chỉ Là đã Từng

7.9/10
1020

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 4
Sau Khi Đòi Chia Tay Nữ Phụ Mỹ Nhân Không Muốn Làm Cực Phẩm

Sau Khi Đòi Chia Tay Nữ Phụ Mỹ Nhân Không Muốn Làm Cực Phẩm

7.3/10
1023

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 10
Anh Ấy Chỉ Thần Phục Một Người

Anh Ấy Chỉ Thần Phục Một Người

7.9/10
1022

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 4
Trò Chơi Cùng Các Tiên Tử

Trò Chơi Cùng Các Tiên Tử

7.7/10
1075

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 50
Hôn Trộm Làn Gió

Hôn Trộm Làn Gió

7.9/10
1550

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chương 77
Chú Thú Tính Em Sai Rồi

Chú Thú Tính Em Sai Rồi

7.1/10
1133

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Trọng Sinh Rồi Ai Còn Thi Công Chức Nữa Dịch

Trọng Sinh Rồi Ai Còn Thi Công Chức Nữa Dịch

7.7/10
1024

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 5
Nghe Nói Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Nghe Nói Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

7.8/10
1100

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Ông Chồng Trung Khuyển Của Người Vợ Trọng Sinh

Ông Chồng Trung Khuyển Của Người Vợ Trọng Sinh

7.9/10
1030

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 5
Dọn Sạch Cả Nhà Ta Xuống Nông Thôn Được Chồng Xưởng Trưởng Bạo Sủng

Dọn Sạch Cả Nhà Ta Xuống Nông Thôn Được Chồng Xưởng Trưởng Bạo Sủng

7.4/10
1074

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 6
Đại Sư Huyền Học Xuống Núi Làm Thiên Kim Nhà Hào Môn

Đại Sư Huyền Học Xuống Núi Làm Thiên Kim Nhà Hào Môn

7.1/10
1091

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 13
Boss Phản Diện Cũng Muốn Yêu Đương

Boss Phản Diện Cũng Muốn Yêu Đương

8/10
1119

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 35
Boss Phản Diện Cũng Muốn Yêu Đương

Boss Phản Diện Cũng Muốn Yêu Đương

7.1/10
1015

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 35
Boss Phản Diện Cũng Muốn Yêu Đương

Boss Phản Diện Cũng Muốn Yêu Đương

7.2/10
1002

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 28
Chú Tôi Mặt Người Dạ Thú

Chú Tôi Mặt Người Dạ Thú

7.8/10
1130

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 51
Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Quay Đầu Liền Thành Bạn Trai!

Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Quay Đầu Liền Thành Bạn Trai!

7.2/10
1021

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Nợ Em Một Hôn Lễ

Nợ Em Một Hôn Lễ

7.8/10
1327

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 88
Thế Thân Lựa Chọn Tu Vô Tình Đạo

Thế Thân Lựa Chọn Tu Vô Tình Đạo

7.8/10
1116

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 50
Hình Xăm Hoa Bỉ Ngạn

Hình Xăm Hoa Bỉ Ngạn

7.6/10
1040

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 5
Cung Nữ Chưởng Sự Là Trợ Lý Của Ảnh Đế

Cung Nữ Chưởng Sự Là Trợ Lý Của Ảnh Đế

7.1/10
1079

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 17
Ngày Nào Cũng “chiến” Với Nam Chính

Ngày Nào Cũng “chiến” Với Nam Chính

7.7/10
1096

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác

Chương 30
Nhàn Rỗi Cùng Tiên Nhân Quét Hoa Rơi

Nhàn Rỗi Cùng Tiên Nhân Quét Hoa Rơi

7.6/10
1156

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 25
Binh Vương Thần Bí

Binh Vương Thần Bí

7.1/10
1275

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 170
Đại Tống Tiểu Lại

Đại Tống Tiểu Lại

7.8/10
1091

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 14
Thập Niên 70 Bão Táp Cảng Thành

Thập Niên 70 Bão Táp Cảng Thành

7.2/10
1100

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 5
Bạch Nguyệt Quang Hắc Hoá Hằng Ngày

Bạch Nguyệt Quang Hắc Hoá Hằng Ngày

7.5/10
1142

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 6
Mai Phu Nhân Sủng Phu Hằng Ngày

Mai Phu Nhân Sủng Phu Hằng Ngày

8/10
1167

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Huyền huyễn

Chương 12
Chúng Ta Thích Nhau Nhưng Không Nói

Chúng Ta Thích Nhau Nhưng Không Nói

7.8/10
1423

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 56
Khiếm Thị Bẩm Sinh Khởi Nghiệp Từ Chơi Đàn Nhị

Khiếm Thị Bẩm Sinh Khởi Nghiệp Từ Chơi Đàn Nhị

7.5/10
1524

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 50
Thầy Đồng Cũng Phải Học Tiết Tự Học Tối

Thầy Đồng Cũng Phải Học Tiết Tự Học Tối

7/10
1186

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Thám Hiểm

Chương 7
Sa Điêu Lốp Xe Dự Phòng Online Sửa Mệnh

Sa Điêu Lốp Xe Dự Phòng Online Sửa Mệnh

7.4/10
1114

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 5
Đoàn Sủng Tiểu Phúc Nữ Nàng Là Thần Tài Thân Khuê Nữ

Đoàn Sủng Tiểu Phúc Nữ Nàng Là Thần Tài Thân Khuê Nữ

7.1/10
1045

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh

Chương 2
Xuyên Thành Quả Phụ Ta Thành Mẹ Của 7 Đứa Bé

Xuyên Thành Quả Phụ Ta Thành Mẹ Của 7 Đứa Bé

7/10
1245

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 3
Trùng Sinh Sủng Em Tận Xương Tủy

Trùng Sinh Sủng Em Tận Xương Tủy

7.6/10
1102

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 5
Thập Niên 80 Trở Về Năm 1983 Làm Phú Hào

Thập Niên 80 Trở Về Năm 1983 Làm Phú Hào

7.2/10
1139

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 8
Tôi Nổi Điên Ở Tiểu Thuyết Tương Lai Ngược Thụ

Tôi Nổi Điên Ở Tiểu Thuyết Tương Lai Ngược Thụ

8.1/10
1615

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 28
Nhổ Răng Khôn Gặp Bạn Trai Cũ

Nhổ Răng Khôn Gặp Bạn Trai Cũ

7.7/10
1338

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 11
Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên

7.5/10
2090

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 12
Đoán Quẻ

Đoán Quẻ

7.4/10
1030

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Bách Hợp, Đông Phương

Chương 4
Đoán Quẻ

Đoán Quẻ

8.2/10
1097

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Bách Hợp, Đông Phương

Chương 6
Đều Thời Đại Nào Rồi

Đều Thời Đại Nào Rồi

7.4/10
1348

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Bách Hợp, Truyện Sủng

Chương 20
Trở về năm tháng bố tôi chơi bóng rổ

Trở về năm tháng bố tôi chơi bóng rổ

8.5/10
2003

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 39
Gả cho gian hùng

Gả cho gian hùng

8.5/10
6040

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 94
Mệnh Phượng Hoàng - Tuệ Xán Liên Hoa

Mệnh Phượng Hoàng - Tuệ Xán Liên Hoa

8.1/10
1304

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 18
Ai Sẽ Kể Cho Màn Đêm

Ai Sẽ Kể Cho Màn Đêm

7.9/10
1379

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị

Chương 24
Thập Niên 80 Quân Tẩu Bận Trồng Rau Trên Cao Nguyên Tuyết

Thập Niên 80 Quân Tẩu Bận Trồng Rau Trên Cao Nguyên Tuyết

7.9/10
1248

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 5
Nhẹ Nhàng Bước Vào Tim Em

Nhẹ Nhàng Bước Vào Tim Em

7/10
1193

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 14
Nữ Hoàng Đế Và Thái Giám Giả

Nữ Hoàng Đế Và Thái Giám Giả

7.1/10
1842

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 42
Tình Yêu Màu Tím

Tình Yêu Màu Tím

7.7/10
1325

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 16
Trả Nợ Chân Tình

Trả Nợ Chân Tình

8.1/10
2654

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 68
Quyển Nhật Ký Trong Căn Nhà Thuê

Quyển Nhật Ký Trong Căn Nhà Thuê

7.1/10
1215

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 23
Mỗi Ngày Vương Gia Hỏi Một Lần Hôm Nay Tiểu Thiếp Có Trạch Đấu Không

Mỗi Ngày Vương Gia Hỏi Một Lần Hôm Nay Tiểu Thiếp Có Trạch Đấu Không

7.7/10
2020

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 5
Sau Khi Đòi Ly Hôn Mỹ Nhân Làm Tinh Cải Tà Quy Chính

Sau Khi Đòi Ly Hôn Mỹ Nhân Làm Tinh Cải Tà Quy Chính

7.6/10
1136

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 5
Sau Khi Đòi Ly Hôn Mỹ Nhân Làm Tinh Cải Tà Quy Chính

Sau Khi Đòi Ly Hôn Mỹ Nhân Làm Tinh Cải Tà Quy Chính

7.7/10
1081

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 16
Thay Thế Người Anh Yêu Không Phải Tôi

Thay Thế Người Anh Yêu Không Phải Tôi

7.3/10
2909

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 39
Xuyên Đến 40 Năm Sau Ông Xã Đã Già!

Xuyên Đến 40 Năm Sau Ông Xã Đã Già!

7.9/10
1162

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 6
Trường Sinh Trong Cuốn Tiểu Thuyết Võng Du

Trường Sinh Trong Cuốn Tiểu Thuyết Võng Du

7.6/10
1251

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 9
Âm Nữ

Âm Nữ

8.4/10
1379

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Chương 4
Say - Đa Nhục Ngư Hoàn

Say - Đa Nhục Ngư Hoàn

7.1/10
19438

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 38
Vì Để Tiểu Sư Muội Phản Diện Cải Tà Quy Chính

Vì Để Tiểu Sư Muội Phản Diện Cải Tà Quy Chính

7/10
1154

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 7
Tỉnh Lại Ở Thập Niên 80 Có Con Với Người Đàn Ông Lưu Manh

Tỉnh Lại Ở Thập Niên 80 Có Con Với Người Đàn Ông Lưu Manh

7.3/10
1073

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 2
Song Bích

Song Bích

7.4/10
1581

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 62
Song Bích

Song Bích

8.3/10
2754

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 117
Tam Thế Yêu Hồ

Tam Thế Yêu Hồ

7.8/10
5513

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 36
Cách Cách Cát Tường - Thuyết Mộng Thoại

Cách Cách Cát Tường - Thuyết Mộng Thoại

7.9/10
1650

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 14
Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giương Buồm Ra Khơi

Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giương Buồm Ra Khơi

7.8/10
1178

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 5
Lỡ Yêu Anh Mất Rồi

Lỡ Yêu Anh Mất Rồi

8.3/10
1443

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 27
Nhà Họ Lục Có Chuyện Vui

Nhà Họ Lục Có Chuyện Vui

8.3/10
2136

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 18
ngôn Tình Thiên Thần Lạc Lối

ngôn Tình Thiên Thần Lạc Lối

7.7/10
1489

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 9
Tiểu Ma Vương Của Ta

Tiểu Ma Vương Của Ta

7.6/10
1429

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 9
Niềm Riêng Giấu Kín

Niềm Riêng Giấu Kín

7.7/10
1633

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 11
Hoàng Hậu Quá Chính Trực FULL

Hoàng Hậu Quá Chính Trực FULL

7.6/10
3086

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 127
Trọng Sinh Thiên Kim Toàn Năng Chốn Hào Môn

Trọng Sinh Thiên Kim Toàn Năng Chốn Hào Môn

7.2/10
2022

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 50
Thiên Lục Vũ Trụ FULL

Thiên Lục Vũ Trụ FULL

7.7/10
8611

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Quân Sự, Dị Giới, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 400
Từ Giới Giải Trí Đến Nhà Giàu Số 1 FULL

Từ Giới Giải Trí Đến Nhà Giàu Số 1 FULL

7.9/10
10189

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Huyền huyễn

Chương 190
Khế Ước Phò Mã

Khế Ước Phò Mã

7.3/10
9078

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Quan Trường, Bách Hợp, Truyện Cung Đấu

Chương 190
Thập Niên 70 Sau Khi Sống Lại Ta Dọn Sạch Kho Của Kẻ Thù Về Quê

Thập Niên 70 Sau Khi Sống Lại Ta Dọn Sạch Kho Của Kẻ Thù Về Quê

7.7/10
4080

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 50
Trăng Máu - Tiểu Hoa Kí

Trăng Máu - Tiểu Hoa Kí

8.1/10
3053

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 41
Xuyên Tới Thế Giới Thú Nhân Ta Làm Ruộng Tại Vùng Hoang Dã
7.3/10
1003

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Tình trôi theo gió
8.5/10
1029

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Khác

Mỹ Nhân Trọng Sinh H
7.3/10
1023

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Khác

Cuộc Sống Điền Viên Trong Núi Xuyên Thành Nữ Thổ Phỉ
7.6/10
1031

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Dưới Gầm Giường Có Tên Biến Thái
7.2/10
1017

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chia Tay Rồi Tôi Tìm Được Mối Mới FULL
7/10
1501

Thể loại: Ngôn Tình

Khi Nào Mới Được Yêu
7.7/10
1034

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Đây Không Phải Bug Đây Là Tính Năng Của Game!
7.9/10
1083

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Võng Du, Huyền huyễn

Cô Nhỏ Của Tên Trộm Mộ Trương Câm Điếc Rất Có Tiền
7.3/10
1028

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

Đạp Tinh
7.9/10
1031

Thể loại: Dị Giới, Mạt Thế, Huyền huyễn

Ta Làm Vai Phụ Của Vạn Nhân Mê
7.5/10
1024

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Thị Trấn Dầu Mỏ Bị Bỏ Hoang Của Ta Trở Thành Đô Thị Tuyến Một Bản Dịch
7.4/10
1043

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Thập Niên 70 Quân Hôn Nóng Bỏng Cô Điên Bị Trưởng Quan Bắt Lấy
7.5/10
1018

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Mạt Thế

Quân Tẩu Yêu Kiều Quân Tẩu Quyến Rũ Quân Gia Cuồng Bạo Sủng Tận Trời
7.1/10
1007

Thể loại: Ngôn Tình

Thiên Lôi Nào Có Ý Gì Xấu Chứ
7.5/10
1416

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Ông Chủ Tiệm Xăm Xuất Ngũ Và Bà Chủ Tiệm Bánh Ngọt Bệnh Kiều
7.3/10
1079

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Làm Bác Sĩ Không Cần Thiết Quá Bình Thường
7/10
1033

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Huyền huyễn

Hào Môn Tranh Đấu
7.2/10
1075

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Thế Giới Ma Quái! Tiểu Tổ Tông Huyền Học Xuống Núi
7.7/10
1132

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Nhà Thiết Kế Trò Chơi Quái Đàm
7.5/10
1114

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Truyện Khác, Xuyên Không

Bộ Ba Không Nghi Kỵ
7/10
1022

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Mặt Trời Chỉ Chiếu Rọi Hướng Dương
7.2/10
1109

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chỉ Là đã Từng
7.9/10
1020

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sau Khi Đòi Chia Tay Nữ Phụ Mỹ Nhân Không Muốn Làm Cực Phẩm
7.3/10
1023

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Anh Ấy Chỉ Thần Phục Một Người
7.9/10
1022

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Trò Chơi Cùng Các Tiên Tử
7.7/10
1075

Thể loại: Tiên Hiệp

Hôn Trộm Làn Gió
7.9/10
1550

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chú Thú Tính Em Sai Rồi
7.1/10
1133

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Trọng Sinh Rồi Ai Còn Thi Công Chức Nữa Dịch
7.7/10
1024

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Nghe Nói Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính
7.8/10
1100

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Ông Chồng Trung Khuyển Của Người Vợ Trọng Sinh
7.9/10
1030

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Dọn Sạch Cả Nhà Ta Xuống Nông Thôn Được Chồng Xưởng Trưởng Bạo Sủng
7.4/10
1074

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Đại Sư Huyền Học Xuống Núi Làm Thiên Kim Nhà Hào Môn
7.1/10
1091

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Boss Phản Diện Cũng Muốn Yêu Đương
8/10
1119

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Boss Phản Diện Cũng Muốn Yêu Đương
7.1/10
1015

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Boss Phản Diện Cũng Muốn Yêu Đương
7.2/10
1002

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chú Tôi Mặt Người Dạ Thú
7.8/10
1130

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Quay Đầu Liền Thành Bạn Trai!
7.2/10
1021

Thể loại: Ngôn Tình

Nợ Em Một Hôn Lễ
7.8/10
1327

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thế Thân Lựa Chọn Tu Vô Tình Đạo
7.8/10
1116

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Hình Xăm Hoa Bỉ Ngạn
7.6/10
1040

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Cung Nữ Chưởng Sự Là Trợ Lý Của Ảnh Đế
7.1/10
1079

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Ngày Nào Cũng “chiến” Với Nam Chính
7.7/10
1096

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác

Nhàn Rỗi Cùng Tiên Nhân Quét Hoa Rơi
7.6/10
1156

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Binh Vương Thần Bí
7.1/10
1275

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Teen, Ngôn Tình

Đại Tống Tiểu Lại
7.8/10
1091

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác

Thập Niên 70 Bão Táp Cảng Thành
7.2/10
1100

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Bạch Nguyệt Quang Hắc Hoá Hằng Ngày
7.5/10
1142

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Võng Du, Huyền huyễn

Mai Phu Nhân Sủng Phu Hằng Ngày
8/10
1167

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Huyền huyễn

Chúng Ta Thích Nhau Nhưng Không Nói
7.8/10
1423

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Khiếm Thị Bẩm Sinh Khởi Nghiệp Từ Chơi Đàn Nhị
7.5/10
1524

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Thầy Đồng Cũng Phải Học Tiết Tự Học Tối
7/10
1186

Thể loại: Lịch Sử, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Thám Hiểm

Sa Điêu Lốp Xe Dự Phòng Online Sửa Mệnh
7.4/10
1114

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Đoàn Sủng Tiểu Phúc Nữ Nàng Là Thần Tài Thân Khuê Nữ
7.1/10
1045

Thể loại: Trọng Sinh

Xuyên Thành Quả Phụ Ta Thành Mẹ Của 7 Đứa Bé
7/10
1245

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Trùng Sinh Sủng Em Tận Xương Tủy
7.6/10
1102

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thập Niên 80 Trở Về Năm 1983 Làm Phú Hào
7.2/10
1139

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Tôi Nổi Điên Ở Tiểu Thuyết Tương Lai Ngược Thụ
8.1/10
1615

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Nhổ Răng Khôn Gặp Bạn Trai Cũ
7.7/10
1338

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên
7.5/10
2090

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Đoán Quẻ
7.4/10
1030

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Bách Hợp, Đông Phương

Đoán Quẻ
8.2/10
1097

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Bách Hợp, Đông Phương

Đều Thời Đại Nào Rồi
7.4/10
1348

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Bách Hợp, Truyện Sủng

Trở về năm tháng bố tôi chơi bóng rổ
8.5/10
2003

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác, Xuyên Không

Gả cho gian hùng
8.5/10
6040

Thể loại: Truyện Khác

Mệnh Phượng Hoàng - Tuệ Xán Liên Hoa
8.1/10
1304

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Ai Sẽ Kể Cho Màn Đêm
7.9/10
1379

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị

Thập Niên 80 Quân Tẩu Bận Trồng Rau Trên Cao Nguyên Tuyết
7.9/10
1248

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Nhẹ Nhàng Bước Vào Tim Em
7/10
1193

Thể loại: Ngôn Tình

Nữ Hoàng Đế Và Thái Giám Giả
7.1/10
1842

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Tình Yêu Màu Tím
7.7/10
1325

Thể loại: Bách Hợp

Trả Nợ Chân Tình
8.1/10
2654

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Quyển Nhật Ký Trong Căn Nhà Thuê
7.1/10
1215

Thể loại: Đam Mỹ

Mỗi Ngày Vương Gia Hỏi Một Lần Hôm Nay Tiểu Thiếp Có Trạch Đấu Không
7.7/10
2020

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Sau Khi Đòi Ly Hôn Mỹ Nhân Làm Tinh Cải Tà Quy Chính
7.6/10
1136

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sau Khi Đòi Ly Hôn Mỹ Nhân Làm Tinh Cải Tà Quy Chính
7.7/10
1081

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thay Thế Người Anh Yêu Không Phải Tôi
7.3/10
2909

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Xuyên Đến 40 Năm Sau Ông Xã Đã Già!
7.9/10
1162

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Trường Sinh Trong Cuốn Tiểu Thuyết Võng Du
7.6/10
1251

Thể loại: Đô Thị, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Võng Du, Huyền huyễn

Âm Nữ
8.4/10
1379

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Say - Đa Nhục Ngư Hoàn
7.1/10
19438

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình

Vì Để Tiểu Sư Muội Phản Diện Cải Tà Quy Chính
7/10
1154

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Tỉnh Lại Ở Thập Niên 80 Có Con Với Người Đàn Ông Lưu Manh
7.3/10
1073

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Song Bích
7.4/10
1581

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Song Bích
8.3/10
2754

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Tam Thế Yêu Hồ
7.8/10
5513

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Cách Cách Cát Tường - Thuyết Mộng Thoại
7.9/10
1650

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giương Buồm Ra Khơi
7.8/10
1178

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Lỡ Yêu Anh Mất Rồi
8.3/10
1443

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Teen, Ngôn Tình

Nhà Họ Lục Có Chuyện Vui
8.3/10
2136

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

ngôn Tình Thiên Thần Lạc Lối
7.7/10
1489

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Tiểu Ma Vương Của Ta
7.6/10
1429

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Niềm Riêng Giấu Kín
7.7/10
1633

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Hoàng Hậu Quá Chính Trực FULL
7.6/10
3086

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Trọng Sinh Thiên Kim Toàn Năng Chốn Hào Môn
7.2/10
2022

Thể loại: Ngôn Tình

Thiên Lục Vũ Trụ FULL
7.7/10
8611

Thể loại: Đô Thị, Quân Sự, Dị Giới, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Võng Du, Huyền huyễn

Từ Giới Giải Trí Đến Nhà Giàu Số 1 FULL
7.9/10
10189

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Huyền huyễn

Khế Ước Phò Mã
7.3/10
9078

Thể loại: Cổ Đại, Quan Trường, Bách Hợp, Truyện Cung Đấu

Thập Niên 70 Sau Khi Sống Lại Ta Dọn Sạch Kho Của Kẻ Thù Về Quê
7.7/10
4080

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Trăng Máu - Tiểu Hoa Kí
8.1/10
3053

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng