Tác Giả Agatha Christie

Giết người trong mộng

Giết người trong mộng

8.5/10
7417

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 18
Những quân bài trên mặt bàn

Những quân bài trên mặt bàn

8.5/10
12067

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám

Chương 26
Những chiếc đồng hồ treo tường

Những chiếc đồng hồ treo tường

8.5/10
9357

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám

Chương 23
Chuyện xảy ra trên con tàu tốc hành Phương Đông

Chuyện xảy ra trên con tàu tốc hành Phương Đông

8.5/10
20043

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám

Chương 31
Bức họa chết người

Bức họa chết người

8.5/10
4687

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám

Chương 27
Một Nắm Lúa Mạch

Một Nắm Lúa Mạch

8.5/10
2290

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 1
Hẹn Với Tử Thần

Hẹn Với Tử Thần

8.5/10
2604

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 2
Cô Gái Thứ Ba

Cô Gái Thứ Ba

8.5/10
2151

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 1
Cây Bách Buồn

Cây Bách Buồn

8.5/10
2278

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 1
Bộ Tứ

Bộ Tứ

8.5/10
7121

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 18
Vì Sao Ông Ackroyd Chết

Vì Sao Ông Ackroyd Chết

8.5/10
8497

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 17
Tình Yêu Phù Thủy

Tình Yêu Phù Thủy

8.5/10
2420

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 1
Thảm Kịch Ở Styles

Thảm Kịch Ở Styles

8.5/10
5589

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 16
Thám Tử Rời Sân Khấu

Thám Tử Rời Sân Khấu

8.5/10
10005

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 20
Sau Tang Lễ

Sau Tang Lễ

8.5/10
1799

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 0
Rượu Độc Lóng Lánh

Rượu Độc Lóng Lánh

8.5/10
9099

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 26
Người Đàn Ông Bí Ẩn

Người Đàn Ông Bí Ẩn

8.5/10
3533

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 8
Mười Người Da Đen Nhỏ

Mười Người Da Đen Nhỏ

8.5/10
3749

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 1
Giờ G

Giờ G

7.5/10
5818

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây

Chương 18
Tôi Vô Tội

Tôi Vô Tội

7.5/10
6755

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 26
Người Đàn Bà Hoang Dã

Người Đàn Bà Hoang Dã

7.5/10
5041

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Truyện Khác, Phương Tây

Chương 16
Vụ Án Bí Ẩn Ở Styles (Thảm Kịch Ở Styles)

Vụ Án Bí Ẩn Ở Styles (Thảm Kịch Ở Styles)

7.5/10
5751

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Phương Tây

Chương 15
Tận Cùng Là Cái Chết

Tận Cùng Là Cái Chết

7.5/10
6534

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Phương Tây

Chương 22
Nữ Thần Báo Oán

Nữ Thần Báo Oán

7.5/10
7458

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Phương Tây

Chương 22
Cú Vọ Và Đàn Bồ Câu

Cú Vọ Và Đàn Bồ Câu

7.5/10
12205

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Phương Tây

Chương 39
Chuyến Tàu 16 Giờ 50

Chuyến Tàu 16 Giờ 50

7.5/10
8526

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Phương Tây

Chương 27
5 Giờ 25 Phút

5 Giờ 25 Phút

7.5/10
10779

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Phương Tây

Chương 31
10 Người Da Đen Nhỏ

10 Người Da Đen Nhỏ

7.5/10
6057

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Phương Tây

Chương 17
Án Mạng Ðêm Cuối Năm

Án Mạng Ðêm Cuối Năm

7.5/10
3664

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Phương Tây

Chương 8
Chết Trong Đêm Noel

Chết Trong Đêm Noel

7.5/10
3874

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Phương Tây

Chương 7
Chuỗi Án Mạng A.B.C

Chuỗi Án Mạng A.B.C

7.5/10
13517

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Phương Tây

Chương 35
Tình Yêu Phù Thủy (Biệt Thự Bạch Mã)

Tình Yêu Phù Thủy (Biệt Thự Bạch Mã)

7.5/10
7688

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Phương Tây

Chương 25
Giết người trong mộng
8.5/10
7417

Thể loại: Truyện Khác

Những quân bài trên mặt bàn
8.5/10
12067

Thể loại: Trinh Thám

Những chiếc đồng hồ treo tường
8.5/10
9357

Thể loại: Trinh Thám

Chuyện xảy ra trên con tàu tốc hành Phương Đông
8.5/10
20043

Thể loại: Trinh Thám

Bức họa chết người
8.5/10
4687

Thể loại: Trinh Thám

Một Nắm Lúa Mạch
8.5/10
2290

Thể loại: Truyện Khác

Hẹn Với Tử Thần
8.5/10
2604

Thể loại: Truyện Khác

Cô Gái Thứ Ba
8.5/10
2151

Thể loại: Truyện Khác

Cây Bách Buồn
8.5/10
2278

Thể loại: Truyện Khác

Bộ Tứ
8.5/10
7121

Thể loại: Truyện Khác

Vì Sao Ông Ackroyd Chết
8.5/10
8497

Thể loại: Truyện Khác

Tình Yêu Phù Thủy
8.5/10
2420

Thể loại: Truyện Khác

Thảm Kịch Ở Styles
8.5/10
5589

Thể loại: Truyện Khác

Thám Tử Rời Sân Khấu
8.5/10
10005

Thể loại: Truyện Khác

Sau Tang Lễ
8.5/10
1799

Thể loại: Truyện Khác

Rượu Độc Lóng Lánh
8.5/10
9099

Thể loại: Truyện Khác

Người Đàn Ông Bí Ẩn
8.5/10
3533

Thể loại: Truyện Khác

Mười Người Da Đen Nhỏ
8.5/10
3749

Thể loại: Truyện Khác

Giờ G
7.5/10
5818

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây

Tôi Vô Tội
7.5/10
6755

Thể loại: Phương Tây

Người Đàn Bà Hoang Dã
7.5/10
5041

Thể loại: Trinh Thám, Truyện Khác, Phương Tây

Vụ Án Bí Ẩn Ở Styles (Thảm Kịch Ở Styles)
7.5/10
5751

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Phương Tây

Tận Cùng Là Cái Chết
7.5/10
6534

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Phương Tây

Nữ Thần Báo Oán
7.5/10
7458

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Phương Tây

Cú Vọ Và Đàn Bồ Câu
7.5/10
12205

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Phương Tây

Chuyến Tàu 16 Giờ 50
7.5/10
8526

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Phương Tây

5 Giờ 25 Phút
7.5/10
10779

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Phương Tây

10 Người Da Đen Nhỏ
7.5/10
6057

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Phương Tây

Án Mạng Ðêm Cuối Năm
7.5/10
3664

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Phương Tây

Chết Trong Đêm Noel
7.5/10
3874

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Phương Tây

Chuỗi Án Mạng A.B.C
7.5/10
13517

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Phương Tây

Tình Yêu Phù Thủy (Biệt Thự Bạch Mã)
7.5/10
7688

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Phương Tây