Tác Giả akiaki

Người Xa Lạ Thân Quen

Người Xa Lạ Thân Quen

7.5/10
6342

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 34
Phu Nhân Của Giáo Chủ

Phu Nhân Của Giáo Chủ

8.5/10
8599

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 20
Lên Nhầm Kiệu Hoa

Lên Nhầm Kiệu Hoa

8.5/10
42698

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 131
Cướp Tân Lang

Cướp Tân Lang

8.5/10
3375

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 4
Hạo Vương Truy Thê

Hạo Vương Truy Thê

7.5/10
6107

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 15
Lên Nhầm Giường

Lên Nhầm Giường

7.5/10
6880

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 11
Truy Phu

Truy Phu

7.5/10
5425

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Thê Tử Chi Phúc Vi Hôn

Thê Tử Chi Phúc Vi Hôn

7.5/10
5698

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 11
Tinh Linh Tuyết

Tinh Linh Tuyết

7.5/10
4248

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 11
Phu Quân Của Giáo Chủ

Phu Quân Của Giáo Chủ

7.5/10
8458

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 23
Nhược Phi

Nhược Phi

7.5/10
4839

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Mua Thê Tử

Mua Thê Tử

7.5/10
6547

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 12
Dược Yêu

Dược Yêu

7.5/10
10579

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 15
Tráo Đổi Vương Phi

Tráo Đổi Vương Phi

7.5/10
14435

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 20
Thê Tử Bỏ Trốn

Thê Tử Bỏ Trốn

7.5/10
10527

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 23
Người Xa Lạ Thân Quen
7.5/10
6342

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Phu Nhân Của Giáo Chủ
8.5/10
8599

Thể loại: Ngôn Tình

Lên Nhầm Kiệu Hoa
8.5/10
42698

Thể loại: Ngôn Tình

Cướp Tân Lang
8.5/10
3375

Thể loại: Ngôn Tình

Hạo Vương Truy Thê
7.5/10
6107

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Lên Nhầm Giường
7.5/10
6880

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truy Phu
7.5/10
5425

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Thê Tử Chi Phúc Vi Hôn
7.5/10
5698

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Tinh Linh Tuyết
7.5/10
4248

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Phu Quân Của Giáo Chủ
7.5/10
8458

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Nhược Phi
7.5/10
4839

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Mua Thê Tử
7.5/10
6547

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Dược Yêu
7.5/10
10579

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Tráo Đổi Vương Phi
7.5/10
14435

Thể loại: Ngôn Tình

Thê Tử Bỏ Trốn
7.5/10
10527

Thể loại: Ngôn Tình