Tác Giả Thanh Trúc Diệp

father phụ Nhân Danh Cha

father phụ Nhân Danh Cha

8.5/10
1680

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 24
Một Người Bình Thường Lâm Vào Tu La Tràng

Một Người Bình Thường Lâm Vào Tu La Tràng

7.1/10
1188

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 3
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Ôn Nhạc

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Ôn Nhạc

7.4/10
3279

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 26
Tìm Em Trong Mỗi Cơn Mơ

Tìm Em Trong Mỗi Cơn Mơ

7.8/10
2734

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 28
Nghịch Tập Trọng Sinh Để Em Chủ Động!!!

Nghịch Tập Trọng Sinh Để Em Chủ Động!!!

7.7/10
5234

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 51
Dựa Vào Anh

Dựa Vào Anh

7.5/10
3426

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 43
Cõi Mộng - Hoàn

Cõi Mộng - Hoàn

7.5/10
1316

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 1
Mang Thai Con Của Chồng Cũ

Mang Thai Con Của Chồng Cũ

7/10
6426

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 74
Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Giải Mã

Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Giải Mã

7.4/10
17479

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 305
Ta Ở Cẩu Huyết Văn Đi Sự Nghiệp Tuyến Ta Ở Tra Tiện Văn Đi Sự Nghiệp Tuyến Xuyên Nhanh

Ta Ở Cẩu Huyết Văn Đi Sự Nghiệp Tuyến Ta Ở Tra Tiện Văn Đi Sự Nghiệp Tuyến Xuyên Nhanh

8/10
27193

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 255
Tiên Đạo Mạn Đồ

Tiên Đạo Mạn Đồ

8.3/10
14546

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp

Chương 286
Quay Ngược Thời Gian Về Làm Cụ Tổ

Quay Ngược Thời Gian Về Làm Cụ Tổ

7/10
6967

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 58
Tiến Công Sinh Hoạt Lưu Xuyên Nhanh

Tiến Công Sinh Hoạt Lưu Xuyên Nhanh

7.7/10
13776

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 201
Thần Cũng Đừng Tưởng Ngăn Đón Ta Làm Xây Dựng

Thần Cũng Đừng Tưởng Ngăn Đón Ta Làm Xây Dựng

8.4/10
14778

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 162
Ngày Tháng Tôi Giả Làm Npc Trong Game Sinh Tồn

Ngày Tháng Tôi Giả Làm Npc Trong Game Sinh Tồn

7.3/10
21376

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 306
Chỉ Có Mình Chị

Chỉ Có Mình Chị

7.8/10
4228

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 28
Anh Ấy Ôn Nhu Đến Nhường Nào

Anh Ấy Ôn Nhu Đến Nhường Nào

7.8/10
5127

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sủng

Chương 55
Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Sinh Tồn

7.9/10
9117

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 38
Khoái Xuyên Chi Vai Ác Bệnh Kiều Cường Thế Sủng!

Khoái Xuyên Chi Vai Ác Bệnh Kiều Cường Thế Sủng!

7.2/10
8770

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 36
Nếu Như Chúng Ta Dừng Lại Ở Thời Niên Thiếu Thanh Xuân

Nếu Như Chúng Ta Dừng Lại Ở Thời Niên Thiếu Thanh Xuân

7.5/10
27461

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 90
[Vampire Knight] Cách (Quy Luật)

[Vampire Knight] Cách (Quy Luật)

7.5/10
10396

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Huyền huyễn

Chương 49
father phụ Nhân Danh Cha
8.5/10
1680

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Một Người Bình Thường Lâm Vào Tu La Tràng
7.1/10
1188

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Ôn Nhạc
7.4/10
3279

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Mạt Thế

Tìm Em Trong Mỗi Cơn Mơ
7.8/10
2734

Thể loại: Ngôn Tình

Nghịch Tập Trọng Sinh Để Em Chủ Động!!!
7.7/10
5234

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Dựa Vào Anh
7.5/10
3426

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Cõi Mộng - Hoàn
7.5/10
1316

Thể loại: Truyện Khác

Mang Thai Con Của Chồng Cũ
7/10
6426

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Giải Mã
7.4/10
17479

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Ta Ở Cẩu Huyết Văn Đi Sự Nghiệp Tuyến Ta Ở Tra Tiện Văn Đi Sự Nghiệp Tuyến Xuyên Nhanh
8/10
27193

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Tiên Đạo Mạn Đồ
8.3/10
14546

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp

Quay Ngược Thời Gian Về Làm Cụ Tổ
7/10
6967

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Tiến Công Sinh Hoạt Lưu Xuyên Nhanh
7.7/10
13776

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Thần Cũng Đừng Tưởng Ngăn Đón Ta Làm Xây Dựng
8.4/10
14778

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Ngày Tháng Tôi Giả Làm Npc Trong Game Sinh Tồn
7.3/10
21376

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chỉ Có Mình Chị
7.8/10
4228

Thể loại: Truyện Khác

Anh Ấy Ôn Nhu Đến Nhường Nào
7.8/10
5127

Thể loại: Truyện Sủng

Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Sinh Tồn
7.9/10
9117

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Khoái Xuyên Chi Vai Ác Bệnh Kiều Cường Thế Sủng!
7.2/10
8770

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Nếu Như Chúng Ta Dừng Lại Ở Thời Niên Thiếu Thanh Xuân
7.5/10
27461

Thể loại: Đam Mỹ

[Vampire Knight] Cách (Quy Luật)
7.5/10
10396

Thể loại: Dị Năng, Huyền huyễn