Tác Giả Annie Dinh

Lục Bình Cũng Biết Buồn

Lục Bình Cũng Biết Buồn

8.1/10
1538

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 14
Khi Đó! Tôi Đã Mất Năm Tôi Yêu Anh Nhất

Khi Đó! Tôi Đã Mất Năm Tôi Yêu Anh Nhất

7.9/10
1875

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 13
Làm Vợ Anh Trai

Làm Vợ Anh Trai

7.9/10
2650

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 12
Thỏa Thuận Yêu Đương

Thỏa Thuận Yêu Đương

7.4/10
1575

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 16
Nắng Hạ Nhất Phương

Nắng Hạ Nhất Phương

7.5/10
2610

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 32
Cuộc Liên Hôn Sai Lầm FULL

Cuộc Liên Hôn Sai Lầm FULL

7.9/10
17972

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 71
Yêu Em Anh Trở Nên Tốt Hơn FULL

Yêu Em Anh Trở Nên Tốt Hơn FULL

7.9/10
6895

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 50
Lỡ Chọc Nhằm Tổng Tài Hắc Đạo Phải Làm Sao Đây FULL

Lỡ Chọc Nhằm Tổng Tài Hắc Đạo Phải Làm Sao Đây FULL

7.7/10
31468

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 82
Đừng Chạy Nữa - Bảo Bối

Đừng Chạy Nữa - Bảo Bối

7.9/10
1575

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 5
(12cs) Gia Tộc Vampire

(12cs) Gia Tộc Vampire

7.1/10
4356

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 64
Đoản School

Đoản School

8/10
15560

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 25
âm Mưu Của Thiên Sứ

âm Mưu Của Thiên Sứ

7.7/10
3045

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 20
Bạn Gái Người Thừa Kế

Bạn Gái Người Thừa Kế

8.5/10
10163

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 32
Ờ Thì ... Sói Yêu Thỏ Đấy !

Ờ Thì ... Sói Yêu Thỏ Đấy !

8.5/10
11710

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 62
Yêu Em Nữ Ma Đầu

Yêu Em Nữ Ma Đầu

8.5/10
13423

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 64
A Thousand Words - Một Nghìn Từ

A Thousand Words - Một Nghìn Từ

8.5/10
7572

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 37
The Sweet Sin - Tội Lỗi Ngọt Ngào

The Sweet Sin - Tội Lỗi Ngọt Ngào

8.5/10
6448

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 26
Hãy Thật Lòng Yêu Em !

Hãy Thật Lòng Yêu Em !

8.5/10
6371

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 18
Thủ Tài Nữ

Thủ Tài Nữ

8.5/10
5941

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 17
Tổng Giám Đốc Sủng Cô Vợ Tới Nghiện

Tổng Giám Đốc Sủng Cô Vợ Tới Nghiện

7.5/10
12264

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 23
Tịch Mịch Thâm Cung Phi Đề

Tịch Mịch Thâm Cung Phi Đề

7.5/10
9215

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 41
Cô Vợ Nhỏ Tinh Nghịch Của Bọn Hắn

Cô Vợ Nhỏ Tinh Nghịch Của Bọn Hắn

7.5/10
3041

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 4
Nương Tử Ta Sai Rồi Về Với Ta Đi!

Nương Tử Ta Sai Rồi Về Với Ta Đi!

7.5/10
1995

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 3
Nha Đầu, Chú Yêu Em

Nha Đầu, Chú Yêu Em

7.5/10
3816

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Xuyên Không Làm Lớn Nhất - Hoàng Thượng Cũng Phải Sợ!

Xuyên Không Làm Lớn Nhất - Hoàng Thượng Cũng Phải Sợ!

7.5/10
6247

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 17
Nàng Cận Của Chàng Hot Boy

Nàng Cận Của Chàng Hot Boy

7.5/10
14022

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 56
Bạc Hà Mỹ Lệ Hơn Cả Các Loài Hoa

Bạc Hà Mỹ Lệ Hơn Cả Các Loài Hoa

7.5/10
1931

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 3
Để Anh Yêu Thương Em

Để Anh Yêu Thương Em

7.5/10
9495

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 46
Ờ Thì ... Sói Yêu Thỏ Đấy!

Ờ Thì ... Sói Yêu Thỏ Đấy!

7.5/10
9944

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 58
Anh Có Mang Nắng Về Bên Em

Anh Có Mang Nắng Về Bên Em

7.5/10
5546

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 20
Nhóc, Anh Thua Rồi

Nhóc, Anh Thua Rồi

7.5/10
21427

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 88
Lục Bình Cũng Biết Buồn
8.1/10
1538

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Khi Đó! Tôi Đã Mất Năm Tôi Yêu Anh Nhất
7.9/10
1875

Thể loại: Đoản Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Làm Vợ Anh Trai
7.9/10
2650

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Thỏa Thuận Yêu Đương
7.4/10
1575

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Nắng Hạ Nhất Phương
7.5/10
2610

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Ngôn Tình

Cuộc Liên Hôn Sai Lầm FULL
7.9/10
17972

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Yêu Em Anh Trở Nên Tốt Hơn FULL
7.9/10
6895

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Lỡ Chọc Nhằm Tổng Tài Hắc Đạo Phải Làm Sao Đây FULL
7.7/10
31468

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Đừng Chạy Nữa - Bảo Bối
7.9/10
1575

Thể loại: Truyện Khác

(12cs) Gia Tộc Vampire
7.1/10
4356

Thể loại: Truyện Khác

Đoản School
8/10
15560

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

âm Mưu Của Thiên Sứ
7.7/10
3045

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Bạn Gái Người Thừa Kế
8.5/10
10163

Thể loại: Truyện Teen

Ờ Thì ... Sói Yêu Thỏ Đấy !
8.5/10
11710

Thể loại: Truyện Teen

Yêu Em Nữ Ma Đầu
8.5/10
13423

Thể loại: Truyện Teen

A Thousand Words - Một Nghìn Từ
8.5/10
7572

Thể loại: Truyện Teen

The Sweet Sin - Tội Lỗi Ngọt Ngào
8.5/10
6448

Thể loại: Truyện Teen

Hãy Thật Lòng Yêu Em !
8.5/10
6371

Thể loại: Truyện Teen

Thủ Tài Nữ
8.5/10
5941

Thể loại: Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Sủng Cô Vợ Tới Nghiện
7.5/10
12264

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tịch Mịch Thâm Cung Phi Đề
7.5/10
9215

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Cô Vợ Nhỏ Tinh Nghịch Của Bọn Hắn
7.5/10
3041

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Nương Tử Ta Sai Rồi Về Với Ta Đi!
7.5/10
1995

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Nha Đầu, Chú Yêu Em
7.5/10
3816

Thể loại: Ngôn Tình

Xuyên Không Làm Lớn Nhất - Hoàng Thượng Cũng Phải Sợ!
7.5/10
6247

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Nàng Cận Của Chàng Hot Boy
7.5/10
14022

Thể loại: Truyện Teen

Bạc Hà Mỹ Lệ Hơn Cả Các Loài Hoa
7.5/10
1931

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Để Anh Yêu Thương Em
7.5/10
9495

Thể loại: Truyện Teen

Ờ Thì ... Sói Yêu Thỏ Đấy!
7.5/10
9944

Thể loại: Truyện Teen

Anh Có Mang Nắng Về Bên Em
7.5/10
5546

Thể loại: Truyện Teen

Nhóc, Anh Thua Rồi
7.5/10
21427

Thể loại: Truyện Teen