Tác Giả Bạch Lạc

Là Anh

Là Anh

7.6/10
1415

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 20
Quốc Sư Xinh Đẹp Online Giải Cứu Thế Giới

Quốc Sư Xinh Đẹp Online Giải Cứu Thế Giới

7.2/10
1121

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 3
Tình Cũ - Bạch Lạc

Tình Cũ - Bạch Lạc

7.3/10
2405

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 42
Yêu Nào Có Sai

Yêu Nào Có Sai

7.6/10
2681

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 36
Diệp Tương

Diệp Tương

7.9/10
2430

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 37
Bắt Được Em FULL

Bắt Được Em FULL

7.4/10
8575

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 23
Vẫn Là Yêu Em

Vẫn Là Yêu Em

7.1/10
2573

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 25
Xin Chào Chú Lâm! FULL

Xin Chào Chú Lâm! FULL

7.6/10
15012

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 41
Từ Bỏ Vương Hậu Trọng Sinh Làm Vương Phi Nhàn Hạ FULL

Từ Bỏ Vương Hậu Trọng Sinh Làm Vương Phi Nhàn Hạ FULL

7.6/10
10179

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 12
Kỳ Hạn Ba Tháng FULL

Kỳ Hạn Ba Tháng FULL

7.5/10
9888

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 14
Duyên

Duyên

7.5/10
18530

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Đông Phương

Chương 46
Năm Tháng Tĩnh Lặng, Kiếp Này Bình Yên

Năm Tháng Tĩnh Lặng, Kiếp Này Bình Yên

7.5/10
14275

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 27
Gặp Lại Chốn Hồng Trần Sâu Nhất

Gặp Lại Chốn Hồng Trần Sâu Nhất

7.5/10
15984

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 54
Bởi Vì Thấu Hiểu Cho Nên Từ Bi

Bởi Vì Thấu Hiểu Cho Nên Từ Bi

7.5/10
11901

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 34
Là Anh
7.6/10
1415

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Quốc Sư Xinh Đẹp Online Giải Cứu Thế Giới
7.2/10
1121

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Tình Cũ - Bạch Lạc
7.3/10
2405

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Yêu Nào Có Sai
7.6/10
2681

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Diệp Tương
7.9/10
2430

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Bắt Được Em FULL
7.4/10
8575

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Vẫn Là Yêu Em
7.1/10
2573

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Xin Chào Chú Lâm! FULL
7.6/10
15012

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Từ Bỏ Vương Hậu Trọng Sinh Làm Vương Phi Nhàn Hạ FULL
7.6/10
10179

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Kỳ Hạn Ba Tháng FULL
7.5/10
9888

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Duyên
7.5/10
18530

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Đông Phương

Năm Tháng Tĩnh Lặng, Kiếp Này Bình Yên
7.5/10
14275

Thể loại: Truyện Khác

Gặp Lại Chốn Hồng Trần Sâu Nhất
7.5/10
15984

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Bởi Vì Thấu Hiểu Cho Nên Từ Bi
7.5/10
11901

Thể loại: Ngôn Tình