Tác Giả Cấp Bát Đại Cuồng Phong

Chú Thú Tính Em Sai Rồi

Chú Thú Tính Em Sai Rồi

7.1/10
1133

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Chú Tôi Mặt Người Dạ Thú

Chú Tôi Mặt Người Dạ Thú

7.8/10
1130

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 51
Này Anh Hôm Nay Anh Gặp Hoạ Đó

Này Anh Hôm Nay Anh Gặp Hoạ Đó

7.7/10
1196

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 56
Tiên Hiệp Ngôn Xuất Pháp Tùy Ta Bị Nhận Thành Thiên Đạo Chi Tử

Tiên Hiệp Ngôn Xuất Pháp Tùy Ta Bị Nhận Thành Thiên Đạo Chi Tử

7.9/10
1242

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 22
Tiên Hiệp Ngôn Xuất Pháp Tùy Ta Bị Nhận Thành Thiên Đạo Chi Tử

Tiên Hiệp Ngôn Xuất Pháp Tùy Ta Bị Nhận Thành Thiên Đạo Chi Tử

7.7/10
1127

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 22
Sứ Mệnh Vượt Thời Gian

Sứ Mệnh Vượt Thời Gian

7.4/10
1171

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 9
Vương Phi Gả Thay Bị Bắt Đi Làm Ruộng

Vương Phi Gả Thay Bị Bắt Đi Làm Ruộng

7.6/10
3997

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 43
Mùi Thơm

Mùi Thơm

7.9/10
2427

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 25
Vẵn Luôn Chờ Em

Vẵn Luôn Chờ Em

7.2/10
1363

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Vẵn Luôn Chờ Em

Vẵn Luôn Chờ Em

7.7/10
1067

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Bác Sĩ Tâm Thần Số 1 Mạt Thế

Bác Sĩ Tâm Thần Số 1 Mạt Thế

7.9/10
1218

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Mạt Thế

Chương 5
Chẳng Thể Quay Trở Lại FULL

Chẳng Thể Quay Trở Lại FULL

7.4/10
2436

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 12
Xuyên Phải Một Nhà Toàn Tra Tui Biết Sống Mần Sao

Xuyên Phải Một Nhà Toàn Tra Tui Biết Sống Mần Sao

7.2/10
5261

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Quan Trường, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 50
Thiên Kim Thật Giả

Thiên Kim Thật Giả

7.9/10
2475

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 12
Hoài Thanh Nơi Đâu FULL

Hoài Thanh Nơi Đâu FULL

7/10
2379

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 9
Cảnh Tổng Đặc Biệt Thẳng

Cảnh Tổng Đặc Biệt Thẳng

7.2/10
8065

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 54
Lắng Nghe Khúc Hoa Ca FULL

Lắng Nghe Khúc Hoa Ca FULL

7.2/10
2127

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 9
Nam Xứng Không Muốn Bị An Bài Nam Xứng Không Nghĩ Nằm

Nam Xứng Không Muốn Bị An Bài Nam Xứng Không Nghĩ Nằm

7.6/10
10160

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 109
Mặc Sức Cưng Chiều

Mặc Sức Cưng Chiều

7.3/10
3676

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 36
Hổ Lạc Xuống Đồng Bằng Trở Thành Mèo Cưng

Hổ Lạc Xuống Đồng Bằng Trở Thành Mèo Cưng

7.8/10
1744

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 5
Sau Khi Pháo Hôi Ác Độc Trọng Sinh

Sau Khi Pháo Hôi Ác Độc Trọng Sinh

7.6/10
39679

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 212
Gả Cho Phế Thái Tử Xung Hỉ

Gả Cho Phế Thái Tử Xung Hỉ

7.5/10
1777

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 5
Câu Chuyện Tình Ngày Đông FULL

Câu Chuyện Tình Ngày Đông FULL

7.7/10
1657

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 4
Trì Thâm Thấy Cá FULL

Trì Thâm Thấy Cá FULL

7.3/10
2308

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 11
Khoảng Trời Phương Nam

Khoảng Trời Phương Nam

7.4/10
6580

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 109
Nhà Khoa Học Và Luật Sư Là Tuyệt Phối FULL

Nhà Khoa Học Và Luật Sư Là Tuyệt Phối FULL

7.9/10
2685

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 6
Cẩm Đường Xuân

Cẩm Đường Xuân

7.4/10
33754

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 162
Hàm Đan FULL

Hàm Đan FULL

7.6/10
4065

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Chương 20
Đế Tâm Kiều

Đế Tâm Kiều

7/10
2565

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Thị Vệ

Thị Vệ

7.1/10
1682

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 4
Trái Đào Gieo Vào Mùa Xuân

Trái Đào Gieo Vào Mùa Xuân

7.4/10
3176

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Đến Tối Đại Lão Lãnh Khốc Bệnh Kiều Là Tiểu Nhãi Con Dính Người

Đến Tối Đại Lão Lãnh Khốc Bệnh Kiều Là Tiểu Nhãi Con Dính Người

7.7/10
5847

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 23
Nữ Phụ Đam Mỹ Xoay Người Ký

Nữ Phụ Đam Mỹ Xoay Người Ký

7.2/10
17859

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 69
Sủng Thần Của Quân Vương FULL

Sủng Thần Của Quân Vương FULL

7.9/10
16875

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 59
Phụ Đạo Sau Giờ Học

Phụ Đạo Sau Giờ Học

7.8/10
98422

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 44
Tôi Có Thuật Đọc Tâm

Tôi Có Thuật Đọc Tâm

7.5/10
2919

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Chương 14
Tinh Tế Chi Phế Vật

Tinh Tế Chi Phế Vật

7.6/10
2661

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 6
Hôn Luyến Abo FULL

Hôn Luyến Abo FULL

7.3/10
19279

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 41
Cháu Đích Tôn FULL

Cháu Đích Tôn FULL

7.9/10
43178

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 117
Thì Ra Ta Là Cao Nhân Tuyệt Thế

Thì Ra Ta Là Cao Nhân Tuyệt Thế

7.6/10
3555

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 12
Mị Tâm

Mị Tâm

7.5/10
7050

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 33
Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm Chủ Bút

Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm Chủ Bút

7.9/10
2991

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 13
Chẳng Tìm Thấy Người

Chẳng Tìm Thấy Người

9.8/10
6474

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 46
Nam Độc Giả Xuyên Nhầm Sinh Tử Văn Tổn Thương Không Dứt

Nam Độc Giả Xuyên Nhầm Sinh Tử Văn Tổn Thương Không Dứt

8.1/10
8955

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 49
Trùng Sinh Chi Hôn Quân

Trùng Sinh Chi Hôn Quân

8.1/10
18316

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 87
Cháu Đích Tôn (Đích Trưởng Tôn)

Cháu Đích Tôn (Đích Trưởng Tôn)

9.3/10
21345

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 122
Thiên Sư Không Làm Huyền Học

Thiên Sư Không Làm Huyền Học

9/10
19134

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 46
Thế Tử Hàn Tư Ân

Thế Tử Hàn Tư Ân

9.2/10
150342

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 160
Hôn Nhân Lừa Gạt

Hôn Nhân Lừa Gạt

8.8/10
84328

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 81
Vấn Trần

Vấn Trần

10.3/10
34733

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Chương 54
Quan Hà

Quan Hà

6.3/10
13715

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 21
Hôn Luyến [ABO]

Hôn Luyến [ABO]

7.5/10
136012

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 41
Công Chúa Lưu Manh - Lão Nương Thủ Bất Xuất Danh Tự Liễu

Công Chúa Lưu Manh - Lão Nương Thủ Bất Xuất Danh Tự Liễu

8.5/10
5664

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 13
Dong Binh Thiên Hạ

Dong Binh Thiên Hạ

8.5/10
23584

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn, Kiếm Hiệp

Chương 143
Nam Thần Quốc Dân: Thiếu Niên Ác Ma Cầm Thú, Nhẹ Trêu Chọc

Nam Thần Quốc Dân: Thiếu Niên Ác Ma Cầm Thú, Nhẹ Trêu Chọc

7.5/10
6867

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 21
Chí Tôn Triệu Hồi Sư

Chí Tôn Triệu Hồi Sư

7.5/10
14629

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 50
Tối Cường Mạnh Nhất Anh Hùng

Tối Cường Mạnh Nhất Anh Hùng

7.5/10
2862

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Trọng Sinh, Khoa Huyễn, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 7
Hoa Đào Bay Đầy Trời

Hoa Đào Bay Đầy Trời

7.5/10
18951

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 45
Thu Vũ Vi Lương (Mưa Thu Chớm Lạnh)

Thu Vũ Vi Lương (Mưa Thu Chớm Lạnh)

7.5/10
12234

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 42
Tìm Không Thấy Người

Tìm Không Thấy Người

7.5/10
8991

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 41
Trọng Sinh Chi Bạo Quân

Trọng Sinh Chi Bạo Quân

8.7/10
84268

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 83
Giáo Chủ Hắn Là Mỹ Nhân

Giáo Chủ Hắn Là Mỹ Nhân

7.5/10
8679

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 17
Khoái Xuyên Chi Ngược Tra Ngược Tra

Khoái Xuyên Chi Ngược Tra Ngược Tra

7.5/10
34880

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 80
Game Online 33 ngày

Game Online 33 ngày

7.5/10
11379

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Võng Du

Chương 40
Công Chúa Lưu Manh

Công Chúa Lưu Manh

7.5/10
8698

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 13
Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

7.5/10
222172

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 406
Bất Dạ Thành

Bất Dạ Thành

7.5/10
7764

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ

Chương 26
Nữ Dâm Tặc Háo Sắc

Nữ Dâm Tặc Háo Sắc

7.5/10
38181

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Bách Hợp

Chương 52
Hổ Phụ

Hổ Phụ

7.5/10
27207

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 61
Trùng Sinh Chi Cưu Triền

Trùng Sinh Chi Cưu Triền

8.5/10
52814

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 68
Chú Thú Tính Em Sai Rồi
7.1/10
1133

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chú Tôi Mặt Người Dạ Thú
7.8/10
1130

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Này Anh Hôm Nay Anh Gặp Hoạ Đó
7.7/10
1196

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tiên Hiệp Ngôn Xuất Pháp Tùy Ta Bị Nhận Thành Thiên Đạo Chi Tử
7.9/10
1242

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Tiên Hiệp Ngôn Xuất Pháp Tùy Ta Bị Nhận Thành Thiên Đạo Chi Tử
7.7/10
1127

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Sứ Mệnh Vượt Thời Gian
7.4/10
1171

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Vương Phi Gả Thay Bị Bắt Đi Làm Ruộng
7.6/10
3997

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Mùi Thơm
7.9/10
2427

Thể loại: Bách Hợp

Vẵn Luôn Chờ Em
7.2/10
1363

Thể loại: Ngôn Tình

Vẵn Luôn Chờ Em
7.7/10
1067

Thể loại: Ngôn Tình

Bác Sĩ Tâm Thần Số 1 Mạt Thế
7.9/10
1218

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Mạt Thế

Chẳng Thể Quay Trở Lại FULL
7.4/10
2436

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Xuyên Phải Một Nhà Toàn Tra Tui Biết Sống Mần Sao
7.2/10
5261

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Quan Trường, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Đông Phương, Huyền huyễn

Thiên Kim Thật Giả
7.9/10
2475

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Hoài Thanh Nơi Đâu FULL
7/10
2379

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Cảnh Tổng Đặc Biệt Thẳng
7.2/10
8065

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Lắng Nghe Khúc Hoa Ca FULL
7.2/10
2127

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Nam Xứng Không Muốn Bị An Bài Nam Xứng Không Nghĩ Nằm
7.6/10
10160

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Mặc Sức Cưng Chiều
7.3/10
3676

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Hổ Lạc Xuống Đồng Bằng Trở Thành Mèo Cưng
7.8/10
1744

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Sau Khi Pháo Hôi Ác Độc Trọng Sinh
7.6/10
39679

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Gả Cho Phế Thái Tử Xung Hỉ
7.5/10
1777

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Câu Chuyện Tình Ngày Đông FULL
7.7/10
1657

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Trì Thâm Thấy Cá FULL
7.3/10
2308

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Khoảng Trời Phương Nam
7.4/10
6580

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Nhà Khoa Học Và Luật Sư Là Tuyệt Phối FULL
7.9/10
2685

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Cẩm Đường Xuân
7.4/10
33754

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Hàm Đan FULL
7.6/10
4065

Thể loại: Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Đế Tâm Kiều
7/10
2565

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Thị Vệ
7.1/10
1682

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Trái Đào Gieo Vào Mùa Xuân
7.4/10
3176

Thể loại: Ngôn Tình

Đến Tối Đại Lão Lãnh Khốc Bệnh Kiều Là Tiểu Nhãi Con Dính Người
7.7/10
5847

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Nữ Phụ Đam Mỹ Xoay Người Ký
7.2/10
17859

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Sủng Thần Của Quân Vương FULL
7.9/10
16875

Thể loại: Đam Mỹ

Phụ Đạo Sau Giờ Học
7.8/10
98422

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Tôi Có Thuật Đọc Tâm
7.5/10
2919

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Tinh Tế Chi Phế Vật
7.6/10
2661

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Hôn Luyến Abo FULL
7.3/10
19279

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Cháu Đích Tôn FULL
7.9/10
43178

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Thì Ra Ta Là Cao Nhân Tuyệt Thế
7.6/10
3555

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Mị Tâm
7.5/10
7050

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm Chủ Bút
7.9/10
2991

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chẳng Tìm Thấy Người
9.8/10
6474

Thể loại: Đam Mỹ

Nam Độc Giả Xuyên Nhầm Sinh Tử Văn Tổn Thương Không Dứt
8.1/10
8955

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Trùng Sinh Chi Hôn Quân
8.1/10
18316

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Cháu Đích Tôn (Đích Trưởng Tôn)
9.3/10
21345

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Thiên Sư Không Làm Huyền Học
9/10
19134

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Thế Tử Hàn Tư Ân
9.2/10
150342

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Hôn Nhân Lừa Gạt
8.8/10
84328

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Vấn Trần
10.3/10
34733

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Quan Hà
6.3/10
13715

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Hôn Luyến [ABO]
7.5/10
136012

Thể loại: Truyện Sắc, Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Công Chúa Lưu Manh - Lão Nương Thủ Bất Xuất Danh Tự Liễu
8.5/10
5664

Thể loại: Ngôn Tình

Dong Binh Thiên Hạ
8.5/10
23584

Thể loại: Khoa Huyễn, Kiếm Hiệp

Nam Thần Quốc Dân: Thiếu Niên Ác Ma Cầm Thú, Nhẹ Trêu Chọc
7.5/10
6867

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chí Tôn Triệu Hồi Sư
7.5/10
14629

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Tối Cường Mạnh Nhất Anh Hùng
7.5/10
2862

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Trọng Sinh, Khoa Huyễn, Mạt Thế, Huyền huyễn

Hoa Đào Bay Đầy Trời
7.5/10
18951

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Thu Vũ Vi Lương (Mưa Thu Chớm Lạnh)
7.5/10
12234

Thể loại: Đam Mỹ

Tìm Không Thấy Người
7.5/10
8991

Thể loại: Đam Mỹ

Trọng Sinh Chi Bạo Quân
8.7/10
84268

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Giáo Chủ Hắn Là Mỹ Nhân
7.5/10
8679

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Khoái Xuyên Chi Ngược Tra Ngược Tra
7.5/10
34880

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Game Online 33 ngày
7.5/10
11379

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Võng Du

Công Chúa Lưu Manh
7.5/10
8698

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ
7.5/10
222172

Thể loại: Dị Giới, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Bất Dạ Thành
7.5/10
7764

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ

Nữ Dâm Tặc Háo Sắc
7.5/10
38181

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Bách Hợp

Hổ Phụ
7.5/10
27207

Thể loại: Đam Mỹ

Trùng Sinh Chi Cưu Triền
8.5/10
52814

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ