Tác Giả Bố Đinh Lưu Ly

Cứu vớt thiếu niên tài hoa bạc mệnh

Cứu vớt thiếu niên tài hoa bạc mệnh

8.5/10
2292

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 114
Bổn Cung Không Thể

Bổn Cung Không Thể

7.8/10
6612

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 94
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người FULL

Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người FULL

7/10
6169

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 70
Quyền khuynh dưới váy

Quyền khuynh dưới váy

8.5/10
17079

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác

Chương 147
Hôn quân nhật thường

Hôn quân nhật thường

8.5/10
31776

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 56
Cùng Vương Gia Tranh Đấu

Cùng Vương Gia Tranh Đấu

7.1/10
2148

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Chương 5
Tô vàng nạm ngọc

Tô vàng nạm ngọc

8.5/10
32076

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 74
Mỹ nhân ngây thơ

Mỹ nhân ngây thơ

8.5/10
29879

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Khác

Chương 76
Chào anh, yêu quái tiên sinh

Chào anh, yêu quái tiên sinh

8.5/10
3281

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 5
Cùng kẻ thù thành thân

Cùng kẻ thù thành thân

8.5/10
65402

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 97
Bạn trai cùng nhà không phải người

Bạn trai cùng nhà không phải người

8.5/10
30085

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 63
Manh Sủng

Manh Sủng

7.5/10
33559

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 70
Lui Lui Lui Lui Ra

Lui Lui Lui Lui Ra

7.5/10
34299

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 79
Manh Vương Độc Sủng Kiều Thê

Manh Vương Độc Sủng Kiều Thê

7.5/10
1975

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 2
Công Chúa Thay Đổi

Công Chúa Thay Đổi

7.5/10
58294

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 68
Cứu vớt thiếu niên tài hoa bạc mệnh
8.5/10
2292

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Khác

Bổn Cung Không Thể
7.8/10
6612

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người FULL
7/10
6169

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Quyền khuynh dưới váy
8.5/10
17079

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác

Hôn quân nhật thường
8.5/10
31776

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Cùng Vương Gia Tranh Đấu
7.1/10
2148

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Tô vàng nạm ngọc
8.5/10
32076

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Khác, Truyện Sủng

Mỹ nhân ngây thơ
8.5/10
29879

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Khác

Chào anh, yêu quái tiên sinh
8.5/10
3281

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

Cùng kẻ thù thành thân
8.5/10
65402

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Bạn trai cùng nhà không phải người
8.5/10
30085

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Manh Sủng
7.5/10
33559

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Lui Lui Lui Lui Ra
7.5/10
34299

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Manh Vương Độc Sủng Kiều Thê
7.5/10
1975

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Công Chúa Thay Đổi
7.5/10
58294

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình