Tác Giả Bồng Vũ

Linh Hồn Mê Đắm

Linh Hồn Mê Đắm

8.5/10
4122

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Vong Niên

Vong Niên

8.5/10
7908

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 14
Hoàn Đồng

Hoàn Đồng

8.5/10
6638

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 18
Nhiệm vụ cứu yêu

Nhiệm vụ cứu yêu

8.5/10
3323

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Đồng Mệnh Tuyệt

Đồng Mệnh Tuyệt

8.5/10
3382

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Lãnh Lệ chi tinh

Lãnh Lệ chi tinh

8.5/10
4204

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 18
Kiếp hôn ký

Kiếp hôn ký

8.5/10
2991

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 13
Cô Gái Mù Kỳ Duyên

Cô Gái Mù Kỳ Duyên

8.5/10
6045

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Lời Nguyền Mỹ Nhân

Lời Nguyền Mỹ Nhân

8.5/10
5558

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 11
Thần thoại Ma vương

Thần thoại Ma vương

8.5/10
6048

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 20
Đồng Mệnh Tuyệt

Đồng Mệnh Tuyệt

7.5/10
4774

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Cảnh Trong Mơ

Cảnh Trong Mơ

7.5/10
4531

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Búp Bê Của Tiểu Bá Vương

Búp Bê Của Tiểu Bá Vương

7.5/10
5643

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Ác Ma Truyền Kỳ

Ác Ma Truyền Kỳ

7.5/10
5475

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Mộng Cảnh

Mộng Cảnh

7.5/10
4538

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Ác Điêu

Ác Điêu

7.5/10
6845

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 12
Dã Phượng

Dã Phượng

7.5/10
10273

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 12
Báo Nam

Báo Nam

7.5/10
10421

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 32
Chiến Xu Chi Tinh

Chiến Xu Chi Tinh

7.5/10
11070

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 29
Kiêu Khuyển

Kiêu Khuyển

7.5/10
4790

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 11
Chết Cũng Không Thể Yêu

Chết Cũng Không Thể Yêu

7.5/10
47342

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 51
[Đông Phương Mỹ Nhân] Tập 2: Linh Hồn Mê Đắm

[Đông Phương Mỹ Nhân] Tập 2: Linh Hồn Mê Đắm

7.5/10
6106

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Đông Phương

Chương 10
Điệp Vụ Kết Hôn

Điệp Vụ Kết Hôn

7.5/10
42257

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 53
Sinh Tử Kiến

Sinh Tử Kiến

7.5/10
4611

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Si Tâm Hồn

Si Tâm Hồn

7.5/10
4567

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 11
Tuấn Hồ

Tuấn Hồ

7.5/10
12671

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 46
Hệ Liệt Thủ Tuế

Hệ Liệt Thủ Tuế

7.5/10
16243

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 55
Cô Gái Mù Kì Duyên

Cô Gái Mù Kì Duyên

7.5/10
4120

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình

Chương 10
Cuồng Lãng Chi Tinh

Cuồng Lãng Chi Tinh

7.5/10
5177

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
[Đông Phương Mỹ Nhân] Tập 1: Lời Nguyền Mỹ Nhân

[Đông Phương Mỹ Nhân] Tập 1: Lời Nguyền Mỹ Nhân

7.5/10
4006

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 10
Linh Hồn Mê Đắm
8.5/10
4122

Thể loại: Ngôn Tình

Vong Niên
8.5/10
7908

Thể loại: Ngôn Tình

Hoàn Đồng
8.5/10
6638

Thể loại: Ngôn Tình

Nhiệm vụ cứu yêu
8.5/10
3323

Thể loại: Ngôn Tình

Đồng Mệnh Tuyệt
8.5/10
3382

Thể loại: Ngôn Tình

Lãnh Lệ chi tinh
8.5/10
4204

Thể loại: Ngôn Tình

Kiếp hôn ký
8.5/10
2991

Thể loại: Ngôn Tình

Cô Gái Mù Kỳ Duyên
8.5/10
6045

Thể loại: Ngôn Tình

Lời Nguyền Mỹ Nhân
8.5/10
5558

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Thần thoại Ma vương
8.5/10
6048

Thể loại: Ngôn Tình

Đồng Mệnh Tuyệt
7.5/10
4774

Thể loại: Ngôn Tình

Cảnh Trong Mơ
7.5/10
4531

Thể loại: Ngôn Tình

Búp Bê Của Tiểu Bá Vương
7.5/10
5643

Thể loại: Ngôn Tình

Ác Ma Truyền Kỳ
7.5/10
5475

Thể loại: Ngôn Tình

Mộng Cảnh
7.5/10
4538

Thể loại: Ngôn Tình

Ác Điêu
7.5/10
6845

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Dã Phượng
7.5/10
10273

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Báo Nam
7.5/10
10421

Thể loại: Ngôn Tình

Chiến Xu Chi Tinh
7.5/10
11070

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Kiêu Khuyển
7.5/10
4790

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chết Cũng Không Thể Yêu
7.5/10
47342

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình

[Đông Phương Mỹ Nhân] Tập 2: Linh Hồn Mê Đắm
7.5/10
6106

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Đông Phương

Điệp Vụ Kết Hôn
7.5/10
42257

Thể loại: Ngôn Tình

Sinh Tử Kiến
7.5/10
4611

Thể loại: Ngôn Tình

Si Tâm Hồn
7.5/10
4567

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Tuấn Hồ
7.5/10
12671

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Hệ Liệt Thủ Tuế
7.5/10
16243

Thể loại: Ngôn Tình

Cô Gái Mù Kì Duyên
7.5/10
4120

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình

Cuồng Lãng Chi Tinh
7.5/10
5177

Thể loại: Ngôn Tình

[Đông Phương Mỹ Nhân] Tập 1: Lời Nguyền Mỹ Nhân
7.5/10
4006

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn