Tác Giả Cẩm Chanh

Hệ Thống Bắt Tôi Làm Cá Ướp Muối Trong Truyện Ngược

Hệ Thống Bắt Tôi Làm Cá Ướp Muối Trong Truyện Ngược

7.6/10
1532

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 48
Quyết Tâm Không Chết Sớm

Quyết Tâm Không Chết Sớm

7.4/10
5996

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 76
Hắc Hoá Nữ Xứng Ba Tuổi Rưỡi

Hắc Hoá Nữ Xứng Ba Tuổi Rưỡi

8.1/10
12597

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 110
Ta Là Thần Đồng Hắn Mẹ

Ta Là Thần Đồng Hắn Mẹ

7.6/10
10720

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 114
Bị Kẻ Thù Yêu Thích Ta Phải Làm Sao Bây Giờ FULL

Bị Kẻ Thù Yêu Thích Ta Phải Làm Sao Bây Giờ FULL

7.3/10
8416

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 58
Ta Là Mẹ Thần Đồng

Ta Là Mẹ Thần Đồng

7.4/10
10231

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 115
Với Gia Tài Bạc Triệu Tôi Cầm Kịch Bản Đoản Mệnh

Với Gia Tài Bạc Triệu Tôi Cầm Kịch Bản Đoản Mệnh

7.9/10
15223

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 76
Gia Tài Bạc Triệu Như Tôi Lại Cầm Kịch Bản Đoản Mệnh

Gia Tài Bạc Triệu Như Tôi Lại Cầm Kịch Bản Đoản Mệnh

7.7/10
14466

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 64
Xuyên tới trước khi lão đại hắc hóa

Xuyên tới trước khi lão đại hắc hóa

8.5/10
14303

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 50
Xuyên Thành Vợ Của Nhân Vật Phản Diện

Xuyên Thành Vợ Của Nhân Vật Phản Diện

7.2/10
77470

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 141
Nam Trà Xanh Giả Gái Muốn Cưa Đổ Tôi

Nam Trà Xanh Giả Gái Muốn Cưa Đổ Tôi

7.7/10
9370

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 24
Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá FULL

Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá FULL

7.1/10
58331

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 104
Bé Cưng, Tóc Giả Của Em Rớt Rồi

Bé Cưng, Tóc Giả Của Em Rớt Rồi

9.2/10
80719

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 107
Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

8.4/10
44128

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 125
Xuyên Thành Vợ Của Vai Ác

Xuyên Thành Vợ Của Vai Ác

7.5/10
5785

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 7
Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh?

Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh?

7.5/10
81577

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 80
Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm

Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm

7.5/10
54939

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 64
Ma Đầu Này Có Chút Manh

Ma Đầu Này Có Chút Manh

7.5/10
3273

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền huyễn

Chương 6
Tư Thế Không Đúng, Nằm Xuống Ngủ Lại

Tư Thế Không Đúng, Nằm Xuống Ngủ Lại

7.5/10
11310

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 47
Hệ Thống Bắt Tôi Làm Cá Ướp Muối Trong Truyện Ngược
7.6/10
1532

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Quyết Tâm Không Chết Sớm
7.4/10
5996

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ

Hắc Hoá Nữ Xứng Ba Tuổi Rưỡi
8.1/10
12597

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Ta Là Thần Đồng Hắn Mẹ
7.6/10
10720

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Bị Kẻ Thù Yêu Thích Ta Phải Làm Sao Bây Giờ FULL
7.3/10
8416

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Ta Là Mẹ Thần Đồng
7.4/10
10231

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Phương Tây, Huyền huyễn

Với Gia Tài Bạc Triệu Tôi Cầm Kịch Bản Đoản Mệnh
7.9/10
15223

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Gia Tài Bạc Triệu Như Tôi Lại Cầm Kịch Bản Đoản Mệnh
7.7/10
14466

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Xuyên tới trước khi lão đại hắc hóa
8.5/10
14303

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Xuyên Thành Vợ Của Nhân Vật Phản Diện
7.2/10
77470

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Trà Xanh Giả Gái Muốn Cưa Đổ Tôi
7.7/10
9370

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá FULL
7.1/10
58331

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Bé Cưng, Tóc Giả Của Em Rớt Rồi
9.2/10
80719

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa
8.4/10
44128

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Xuyên Thành Vợ Của Vai Ác
7.5/10
5785

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh?
7.5/10
81577

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm
7.5/10
54939

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Ma Đầu Này Có Chút Manh
7.5/10
3273

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền huyễn

Tư Thế Không Đúng, Nằm Xuống Ngủ Lại
7.5/10
11310

Thể loại: Ngôn Tình