Tác Giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm

Nhất Khí Triều Dương

Nhất Khí Triều Dương

7.1/10
1270

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 76
Vợ Tôi Cũng Là Vợ Của Bố Tôi

Vợ Tôi Cũng Là Vợ Của Bố Tôi

7.8/10
1523

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 15
Vợ của tôi cũng là vợ của bố tôi

Vợ của tôi cũng là vợ của bố tôi

8.5/10
75676

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 153
Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm

Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm

7.2/10
5676

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 52
Cứu Vớt Vai Ác Kia

Cứu Vớt Vai Ác Kia

7.7/10
17424

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 155
Long Phượng Song Bảo Tổng Tài Daddy Xin Tắt Đèn

Long Phượng Song Bảo Tổng Tài Daddy Xin Tắt Đèn

7.8/10
19899

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 193
Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam

Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam

7.5/10
71453

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 89
Bạch Cốt Đạo Cung

Bạch Cốt Đạo Cung

7.7/10
14807

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 50
Hoàng Đình

Hoàng Đình

7.5/10
265924

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 388
Liệp Bộ

Liệp Bộ

7.5/10
16289

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Trinh Thám, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 83
Nhân Đạo Kỷ Nguyên

Nhân Đạo Kỷ Nguyên

7.5/10
22003

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 112
Vĩnh Dạ Chi Phong

Vĩnh Dạ Chi Phong

7.5/10
29276

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 157
Huyền Môn Phong Thần

Huyền Môn Phong Thần

7.5/10
43692

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 247
Trọng Sinh Chi Thùy Mộ

Trọng Sinh Chi Thùy Mộ

7.5/10
23503

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 64
Kiếm Chủng

Kiếm Chủng

7.5/10
17472

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 85
Cho Bạc Hà Thêm Đường

Cho Bạc Hà Thêm Đường

7.5/10
12655

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 60
Nhất Khí Triều Dương
7.1/10
1270

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Đông Phương, Huyền huyễn

Vợ Tôi Cũng Là Vợ Của Bố Tôi
7.8/10
1523

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Vợ của tôi cũng là vợ của bố tôi
8.5/10
75676

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Khác

Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm
7.2/10
5676

Thể loại: Tiên Hiệp

Cứu Vớt Vai Ác Kia
7.7/10
17424

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác

Long Phượng Song Bảo Tổng Tài Daddy Xin Tắt Đèn
7.8/10
19899

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam
7.5/10
71453

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Bạch Cốt Đạo Cung
7.7/10
14807

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Hoàng Đình
7.5/10
265924

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Liệp Bộ
7.5/10
16289

Thể loại: Truyện Ngược, Trinh Thám, Đam Mỹ, Xuyên Không

Nhân Đạo Kỷ Nguyên
7.5/10
22003

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Vĩnh Dạ Chi Phong
7.5/10
29276

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Huyền Môn Phong Thần
7.5/10
43692

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Trọng Sinh Chi Thùy Mộ
7.5/10
23503

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Kiếm Chủng
7.5/10
17472

Thể loại: Tiên Hiệp

Cho Bạc Hà Thêm Đường
7.5/10
12655

Thể loại: Ngôn Tình