Tác Giả Công Tử Hoan Hỉ

Diễm quỷ

Diễm quỷ

8.5/10
11819

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 20
Quan Hệ Bất Thường (Bất Chính Thường Quan Hệ)

Quan Hệ Bất Thường (Bất Chính Thường Quan Hệ)

7.5/10
8517

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 27
Trúc Báo Bình An

Trúc Báo Bình An

7.5/10
3074

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 6
Tân Hoan

Tân Hoan

7.5/10
8952

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 23
Phỉ Hoạn

Phỉ Hoạn

7.5/10
8369

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 25
Cựu Nhân

Cựu Nhân

7.5/10
5657

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 13
Hạ Tân Lang

Hạ Tân Lang

7.5/10
8830

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 23
Báo Ân Kí

Báo Ân Kí

7.5/10
5466

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 12
Hoàn Khố

Hoàn Khố

7.5/10
6656

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 13
Quan Hệ Bất Chính

Quan Hệ Bất Chính

7.5/10
10116

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 26
Vi Thần

Vi Thần

7.5/10
2848

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 11
Thần Tiên Yêu Quỷ Hệ Liệt

Thần Tiên Yêu Quỷ Hệ Liệt

7.5/10
4013

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 11
Này Những Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Này Những Phong Hoa Tuyết Nguyệt

7.5/10
5781

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
Hàng Ma Tháp

Hàng Ma Tháp

7.5/10
7402

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 20
Quỷ Giá

Quỷ Giá

7.5/10
6385

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 17
Diễm quỷ
8.5/10
11819

Thể loại: Huyền huyễn

Quan Hệ Bất Thường (Bất Chính Thường Quan Hệ)
7.5/10
8517

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Trúc Báo Bình An
7.5/10
3074

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Tân Hoan
7.5/10
8952

Thể loại: Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Phỉ Hoạn
7.5/10
8369

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Cựu Nhân
7.5/10
5657

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Hạ Tân Lang
7.5/10
8830

Thể loại: Đam Mỹ

Báo Ân Kí
7.5/10
5466

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Hoàn Khố
7.5/10
6656

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Quan Hệ Bất Chính
7.5/10
10116

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Vi Thần
7.5/10
2848

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Thần Tiên Yêu Quỷ Hệ Liệt
7.5/10
4013

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Này Những Phong Hoa Tuyết Nguyệt
7.5/10
5781

Thể loại: Đam Mỹ

Hàng Ma Tháp
7.5/10
7402

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Quỷ Giá
7.5/10
6385

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn