Tác Giả Cửu Trọng Giang Tuyết

Thập Niên 80 Xuyên Thành Vợ Cũ Phản Diện Của Nam Chính

Thập Niên 80 Xuyên Thành Vợ Cũ Phản Diện Của Nam Chính

7.9/10
1200

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 5
Sau Khi Tu Tiên Ta Xuyên Không Về Đây

Sau Khi Tu Tiên Ta Xuyên Không Về Đây

7.2/10
1664

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 50
Những Năm 90 Của Quyển Vương

Những Năm 90 Của Quyển Vương

7.7/10
2063

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 50
Dù thế nào cũng phải bồi dưỡng đầu gấu trường thành học bá

Dù thế nào cũng phải bồi dưỡng đầu gấu trường thành học bá

8.5/10
2590

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 57
Không Còn Trăng Sáng FULL

Không Còn Trăng Sáng FULL

7.3/10
2663

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 14
Toàn Tiểu Khu Chỉ Có Một Mình Tôi

Toàn Tiểu Khu Chỉ Có Một Mình Tôi

7/10
1524

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 8
Tui Có Chín Sư Huynh Tiên Phong Đạo Cốt

Tui Có Chín Sư Huynh Tiên Phong Đạo Cốt

7.1/10
11877

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 61
Xuyên Thành Em Gái Thiên Kim Của Đại Lão

Xuyên Thành Em Gái Thiên Kim Của Đại Lão

7.2/10
20595

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 940
Phu Nhân Lại Bị Phạt Úp Mặt Vào Tường Rồi!

Phu Nhân Lại Bị Phạt Úp Mặt Vào Tường Rồi!

7.3/10
3261

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 26
Tình Yêu Nho Nhỏ

Tình Yêu Nho Nhỏ

7.7/10
1711

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 8
Ta Có Chín Tiên Phong Đạo Cốt Sư Huynh

Ta Có Chín Tiên Phong Đạo Cốt Sư Huynh

7.3/10
77496

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 195
Cách Sơn Hải FULL

Cách Sơn Hải FULL

7.2/10
5537

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 60
Xuyên Nhanh Ký Chủ Nàng Một Lòng Muốn Chết

Xuyên Nhanh Ký Chủ Nàng Một Lòng Muốn Chết

7.8/10
162985

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 501
Bạch Nguyệt Quang Hắc Trà Xanh

Bạch Nguyệt Quang Hắc Trà Xanh

7.7/10
16339

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Minh Nguyệt Chiếu Phù Cừ

Minh Nguyệt Chiếu Phù Cừ

7.9/10
2955

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Chương 16
Xuyên nhanh: ký chủ một lòng muốn chết

Xuyên nhanh: ký chủ một lòng muốn chết

8.5/10
27044

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 528
Tinh Tế Toàn Vũ Trụ Không Có Một Gốc Thực Vật

Tinh Tế Toàn Vũ Trụ Không Có Một Gốc Thực Vật

7.9/10
12653

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Chương 37
Siêu Cấp May Mắn Làm Ruộng Ở Tinh Tế

Siêu Cấp May Mắn Làm Ruộng Ở Tinh Tế

7.5/10
8088

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Chương 25
Điện Hạ Nhà Ta Có Chút Ngoan

Điện Hạ Nhà Ta Có Chút Ngoan

7.7/10
43168

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 365
Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Tổng Tài

Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Tổng Tài

8.4/10
64154

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 167
Cửu Vũ Thần Tôn

Cửu Vũ Thần Tôn

8.5/10
10932

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 30
Một Quả Dâu Tây Nhỏ

Một Quả Dâu Tây Nhỏ

7.5/10
3687

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 12
Lời Nói Dối

Lời Nói Dối

7.5/10
30349

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Chương 49
Nam Thần Tuyệt Đối Sủng

Nam Thần Tuyệt Đối Sủng

7.5/10
5909

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Mạt Thế

Chương 12
Thập Niên 80 Xuyên Thành Vợ Cũ Phản Diện Của Nam Chính
7.9/10
1200

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Sau Khi Tu Tiên Ta Xuyên Không Về Đây
7.2/10
1664

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Những Năm 90 Của Quyển Vương
7.7/10
2063

Thể loại: Đô Thị

Dù thế nào cũng phải bồi dưỡng đầu gấu trường thành học bá
8.5/10
2590

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Truyện Khác

Không Còn Trăng Sáng FULL
7.3/10
2663

Thể loại: Ngôn Tình

Toàn Tiểu Khu Chỉ Có Một Mình Tôi
7/10
1524

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Tui Có Chín Sư Huynh Tiên Phong Đạo Cốt
7.1/10
11877

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Xuyên Thành Em Gái Thiên Kim Của Đại Lão
7.2/10
20595

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Phu Nhân Lại Bị Phạt Úp Mặt Vào Tường Rồi!
7.3/10
3261

Thể loại: Đam Mỹ

Tình Yêu Nho Nhỏ
7.7/10
1711

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Ta Có Chín Tiên Phong Đạo Cốt Sư Huynh
7.3/10
77496

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Cách Sơn Hải FULL
7.2/10
5537

Thể loại: Đam Mỹ

Xuyên Nhanh Ký Chủ Nàng Một Lòng Muốn Chết
7.8/10
162985

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Phương Tây, Huyền huyễn

Bạch Nguyệt Quang Hắc Trà Xanh
7.7/10
16339

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Minh Nguyệt Chiếu Phù Cừ
7.9/10
2955

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Xuyên nhanh: ký chủ một lòng muốn chết
8.5/10
27044

Thể loại: Truyện Khác

Tinh Tế Toàn Vũ Trụ Không Có Một Gốc Thực Vật
7.9/10
12653

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Siêu Cấp May Mắn Làm Ruộng Ở Tinh Tế
7.5/10
8088

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Điện Hạ Nhà Ta Có Chút Ngoan
7.7/10
43168

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Tổng Tài
8.4/10
64154

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Cửu Vũ Thần Tôn
8.5/10
10932

Thể loại: Tiên Hiệp

Một Quả Dâu Tây Nhỏ
7.5/10
3687

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Lời Nói Dối
7.5/10
30349

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Nam Thần Tuyệt Đối Sủng
7.5/10
5909

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Mạt Thế