Tác Giả Băng Đảo Tam Phân Điền

Thích Hay Không

Thích Hay Không

7.2/10
1105

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 6
Quân Tẩu Có Tiền Có Nhan Quan Quân Lão Công Làm Càn Sủng

Quân Tẩu Có Tiền Có Nhan Quan Quân Lão Công Làm Càn Sủng

7.7/10
1770

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Quân Sự

Chương 50
Bạn Cùng Trường Theo Dõi Tôi Sau Giờ Tan Học H

Bạn Cùng Trường Theo Dõi Tôi Sau Giờ Tan Học H

7.6/10
1860

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Bác Sĩ Tâm Lý Của Tôi

Bác Sĩ Tâm Lý Của Tôi

7.7/10
1483

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 6
Trời Tối

Trời Tối

7.5/10
9393

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Bách Hợp, Mạt Thế

Chương 127
Đối Tượng Xem Mắt Là Bạn Cùng Phòng Thời Đại Học Của Tôi FULL

Đối Tượng Xem Mắt Là Bạn Cùng Phòng Thời Đại Học Của Tôi FULL

7.7/10
4298

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 26
Hệ Thống Giải Cứu Của Nhà Ngoại

Hệ Thống Giải Cứu Của Nhà Ngoại

7.4/10
2759

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Truyện Teen, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 25
Vợ Của Ta Là Quận Chúa FULL

Vợ Của Ta Là Quận Chúa FULL

7.5/10
25628

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Bách Hợp

Chương 158
Thiên Đạo Game Thủ

Thiên Đạo Game Thủ

6.5/10
18782

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Huyền huyễn

Chương 109
Tuyệt Đại Chiến Thần

Tuyệt Đại Chiến Thần

7.6/10
30217

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Dị Giới, Huyền huyễn

Chương 155
Oan Gia Ngõ Hẹp

Oan Gia Ngõ Hẹp

7.5/10
39917

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 43
Gỗ Mục Không Thể Đẽo

Gỗ Mục Không Thể Đẽo

7.5/10
23304

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 36
Nhật Ký Sau Khi Chết

Nhật Ký Sau Khi Chết

7.5/10
17069

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị

Chương 79
Thích Hay Không
7.2/10
1105

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Quân Tẩu Có Tiền Có Nhan Quan Quân Lão Công Làm Càn Sủng
7.7/10
1770

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Quân Sự

Bạn Cùng Trường Theo Dõi Tôi Sau Giờ Tan Học H
7.6/10
1860

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Bác Sĩ Tâm Lý Của Tôi
7.7/10
1483

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Trời Tối
7.5/10
9393

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Bách Hợp, Mạt Thế

Đối Tượng Xem Mắt Là Bạn Cùng Phòng Thời Đại Học Của Tôi FULL
7.7/10
4298

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ

Hệ Thống Giải Cứu Của Nhà Ngoại
7.4/10
2759

Thể loại: Hài Hước, Truyện Teen, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Vợ Của Ta Là Quận Chúa FULL
7.5/10
25628

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Bách Hợp

Thiên Đạo Game Thủ
6.5/10
18782

Thể loại: Trọng Sinh, Huyền huyễn

Tuyệt Đại Chiến Thần
7.6/10
30217

Thể loại: Trọng Sinh, Dị Giới, Huyền huyễn

Oan Gia Ngõ Hẹp
7.5/10
39917

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Ngôn Tình

Gỗ Mục Không Thể Đẽo
7.5/10
23304

Thể loại: Ngôn Tình

Nhật Ký Sau Khi Chết
7.5/10
17069

Thể loại: Linh Dị