Tác Giả Đạm Anh

Hoa Hồng Hôn Tôi

Hoa Hồng Hôn Tôi

7.3/10
1408

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 25
Người Tình Sống Mãi Tuổi Hai Mươi Tám

Người Tình Sống Mãi Tuổi Hai Mươi Tám

7.1/10
2399

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 32
Ngọt Ngào Trong Vòng Tay Anh

Ngọt Ngào Trong Vòng Tay Anh

7.4/10
3099

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 24
Ta Bị Vai Ác Trường Học Tuyển Chọn

Ta Bị Vai Ác Trường Học Tuyển Chọn

7.3/10
23847

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 189
Thế Giới Hiện Thực FULL

Thế Giới Hiện Thực FULL

7.8/10
5465

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Phương Tây

Chương 76
Tiểu Dược Thê

Tiểu Dược Thê

7.6/10
13893

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 144
Vợ Của Boss Là Công Chúa

Vợ Của Boss Là Công Chúa

7.6/10
8754

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 108
Tôi Bị Trường Học Nhân Vật Phản Diện Chọn Rồi

Tôi Bị Trường Học Nhân Vật Phản Diện Chọn Rồi

7.2/10
10922

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 48
Ly Hôn Đừng Suy Nghĩ!

Ly Hôn Đừng Suy Nghĩ!

7.5/10
7539

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 47
Hôm Nay Vợ Trước Cũng Không Tìm Ta Phục Hôn

Hôm Nay Vợ Trước Cũng Không Tìm Ta Phục Hôn

7.2/10
8307

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 29
Anh Ấy Rất Tốt Rất Tốt

Anh Ấy Rất Tốt Rất Tốt

7.7/10
13483

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 58
Tiểu Xao Động

Tiểu Xao Động

7.8/10
87026

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 72
Hoàng Tước

Hoàng Tước

7.5/10
3700

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 5
Sắc Lam Vẫn Đục

Sắc Lam Vẫn Đục

7.4/10
28800

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 6
Đêm Giáng Sinh

Đêm Giáng Sinh

7.5/10
3378

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 8
Trường Hận

Trường Hận

7.5/10
37427

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 48
Thuỳ Dữ Đồng Tiếu

Thuỳ Dữ Đồng Tiếu

7.5/10
9492

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 49
Đặt Sủng Làm Tên

Đặt Sủng Làm Tên

7.5/10
1789

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 2
Nuôi Đồ Nhi Đến Tự Ngược

Nuôi Đồ Nhi Đến Tự Ngược

7.5/10
78903

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 60
Đẹp Như Tranh Vẽ

Đẹp Như Tranh Vẽ

7.5/10
6655

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 11
Ai Gia, Có Hỉ

Ai Gia, Có Hỉ

7.5/10
44823

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 61
Hoạ Trung Hoan

Hoạ Trung Hoan

7.5/10
28544

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 63
Hoa Hồng Hôn Tôi
7.3/10
1408

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Người Tình Sống Mãi Tuổi Hai Mươi Tám
7.1/10
2399

Thể loại: Bách Hợp

Ngọt Ngào Trong Vòng Tay Anh
7.4/10
3099

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Ta Bị Vai Ác Trường Học Tuyển Chọn
7.3/10
23847

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Huyền huyễn

Thế Giới Hiện Thực FULL
7.8/10
5465

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Phương Tây

Tiểu Dược Thê
7.6/10
13893

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Vợ Của Boss Là Công Chúa
7.6/10
8754

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Tôi Bị Trường Học Nhân Vật Phản Diện Chọn Rồi
7.2/10
10922

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Mạt Thế, Huyền huyễn

Ly Hôn Đừng Suy Nghĩ!
7.5/10
7539

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Hôm Nay Vợ Trước Cũng Không Tìm Ta Phục Hôn
7.2/10
8307

Thể loại: Ngôn Tình

Anh Ấy Rất Tốt Rất Tốt
7.7/10
13483

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Tiểu Xao Động
7.8/10
87026

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hoàng Tước
7.5/10
3700

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Sắc Lam Vẫn Đục
7.4/10
28800

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Đêm Giáng Sinh
7.5/10
3378

Thể loại: Ngôn Tình

Trường Hận
7.5/10
37427

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Thuỳ Dữ Đồng Tiếu
7.5/10
9492

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Đặt Sủng Làm Tên
7.5/10
1789

Thể loại: Ngôn Tình

Nuôi Đồ Nhi Đến Tự Ngược
7.5/10
78903

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Đẹp Như Tranh Vẽ
7.5/10
6655

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Ai Gia, Có Hỉ
7.5/10
44823

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Hoạ Trung Hoan
7.5/10
28544

Thể loại: Ngôn Tình