Tác Giả Đào Chi Yêu Yêu

Ảnh Đế Vợ Anh Là Trà Xanh

Ảnh Đế Vợ Anh Là Trà Xanh

7.8/10
1729

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 14
Em Nghĩ Em Đang Theo Đuổi Anh

Em Nghĩ Em Đang Theo Đuổi Anh

7/10
2295

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 24
Chú Thuật Thiếu Nữ Bạn Trai Quá Mức Nhu Nhược

Chú Thuật Thiếu Nữ Bạn Trai Quá Mức Nhu Nhược

7.1/10
7672

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 91
Trò Chơi Chạy Trốn Npc

Trò Chơi Chạy Trốn Npc

7.6/10
3972

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 21
Thanh Xuyên Đồng Nhân Phong Thái Khác Với Người Thường Của Thái Hậu Xuyên Tới Triều Thanh

Thanh Xuyên Đồng Nhân Phong Thái Khác Với Người Thường Của Thái Hậu Xuyên Tới Triều Thanh

7.5/10
2261

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 8
Kim Chủ Có Đứa Em Trai Ngốc Nghếch Thấy Khổ Tâm

Kim Chủ Có Đứa Em Trai Ngốc Nghếch Thấy Khổ Tâm

10.1/10
38383

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 59
Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

8.5/10
49338

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 108
Đạo Diễn! Cậu Nợ Tôi Một Giải CP Xuất Sắc Nhất

Đạo Diễn! Cậu Nợ Tôi Một Giải CP Xuất Sắc Nhất

7.5/10
58054

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 60
Cùng Quân Đi Về

Cùng Quân Đi Về

7.5/10
62051

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 78
Trúc Mã, Anh Rớt Ngựa Rồi

Trúc Mã, Anh Rớt Ngựa Rồi

7.5/10
8050

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Võng Du

Chương 20
Mỹ Nhân, Chúng Ta Đến Tú Ân Ái Đi

Mỹ Nhân, Chúng Ta Đến Tú Ân Ái Đi

7.5/10
10403

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 31
Lần Xem Mắt Thứ 101 Của Hai Vị Alpha

Lần Xem Mắt Thứ 101 Của Hai Vị Alpha

7.5/10
13708

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 36
Lần Xem Mắt Thứ 101 Của Hai Vị Alpha Tiên Sinh

Lần Xem Mắt Thứ 101 Của Hai Vị Alpha Tiên Sinh

7.5/10
2971

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 4
Lưu Ly Toái

Lưu Ly Toái

7.5/10
3977

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 12
Kế Hoạch Cướp Tiền

Kế Hoạch Cướp Tiền

7.5/10
3883

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 10
Phía Đông Thành Phố Nhỏ

Phía Đông Thành Phố Nhỏ

7.5/10
6646

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 17
Phiêu Bạc Phụ Tình

Phiêu Bạc Phụ Tình

7.5/10
8482

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 21
Túi Khóc Nhỏ Cùng Với Quý Ngài Nóng Tính Của Cậu Ấy

Túi Khóc Nhỏ Cùng Với Quý Ngài Nóng Tính Của Cậu Ấy

7.5/10
29382

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 51
Ngài Tư Và Người Yêu Hoa Cát Cánh Của Anh Ấy

Ngài Tư Và Người Yêu Hoa Cát Cánh Của Anh Ấy

7.5/10
7428

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 27
Cát Tường Như Ý

Cát Tường Như Ý

7.5/10
9095

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 32
Duyên Lai Thị Miêu

Duyên Lai Thị Miêu

7.5/10
6841

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 25
Na Thì Hậu Hoa Khai

Na Thì Hậu Hoa Khai

7.5/10
5270

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 18
Trốn, Truy Đuổi

Trốn, Truy Đuổi

7.5/10
4424

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Cùng Múa Với Sói

Cùng Múa Với Sói

7.5/10
26439

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 108
Hải Đường Nương Tử

Hải Đường Nương Tử

7.5/10
48164

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Chương 48
Ảnh Đế Vợ Anh Là Trà Xanh
7.8/10
1729

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Em Nghĩ Em Đang Theo Đuổi Anh
7/10
2295

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chú Thuật Thiếu Nữ Bạn Trai Quá Mức Nhu Nhược
7.1/10
7672

Thể loại: Lịch Sử, Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Huyền huyễn

Trò Chơi Chạy Trốn Npc
7.6/10
3972

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Thanh Xuyên Đồng Nhân Phong Thái Khác Với Người Thường Của Thái Hậu Xuyên Tới Triều Thanh
7.5/10
2261

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Xuyên Không

Kim Chủ Có Đứa Em Trai Ngốc Nghếch Thấy Khổ Tâm
10.1/10
38383

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói
8.5/10
49338

Thể loại: Ngôn Tình

Đạo Diễn! Cậu Nợ Tôi Một Giải CP Xuất Sắc Nhất
7.5/10
58054

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Cùng Quân Đi Về
7.5/10
62051

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Trúc Mã, Anh Rớt Ngựa Rồi
7.5/10
8050

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Võng Du

Mỹ Nhân, Chúng Ta Đến Tú Ân Ái Đi
7.5/10
10403

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Lần Xem Mắt Thứ 101 Của Hai Vị Alpha
7.5/10
13708

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Lần Xem Mắt Thứ 101 Của Hai Vị Alpha Tiên Sinh
7.5/10
2971

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Lưu Ly Toái
7.5/10
3977

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Kế Hoạch Cướp Tiền
7.5/10
3883

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Phía Đông Thành Phố Nhỏ
7.5/10
6646

Thể loại: Đam Mỹ

Phiêu Bạc Phụ Tình
7.5/10
8482

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Túi Khóc Nhỏ Cùng Với Quý Ngài Nóng Tính Của Cậu Ấy
7.5/10
29382

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Ngài Tư Và Người Yêu Hoa Cát Cánh Của Anh Ấy
7.5/10
7428

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Cát Tường Như Ý
7.5/10
9095

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Duyên Lai Thị Miêu
7.5/10
6841

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Na Thì Hậu Hoa Khai
7.5/10
5270

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Trốn, Truy Đuổi
7.5/10
4424

Thể loại: Đam Mỹ

Cùng Múa Với Sói
7.5/10
26439

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Hải Đường Nương Tử
7.5/10
48164

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình