Tác Giả Dịch Nhân Bắc

Cách Vách Tiểu Vương Thực Tế Ảo

Cách Vách Tiểu Vương Thực Tế Ảo

7.2/10
29372

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu, Võng Du

Chương 413
Hồng Diệp - Dịch Nhân Bắc

Hồng Diệp - Dịch Nhân Bắc

8.5/10
6346

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 21
Mặt Nạ

Mặt Nạ

7.5/10
16891

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 35
Dị Thế Lưu Đày

Dị Thế Lưu Đày

7.5/10
373761

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 668
Nam Nhi Cũng Đổ Lệ

Nam Nhi Cũng Đổ Lệ

7.5/10
12048

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 43
Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt

Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt

7.5/10
62470

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 209
[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 2 - 13 Đống 914 Hào Phòng

[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 2 - 13 Đống 914 Hào Phòng

7.5/10
5078

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 20
[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 3 - Xuyên Việt

[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 3 - Xuyên Việt

7.5/10
5912

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 24
[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 4 - Trớ Chú (Nguyền Rủa)

[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 4 - Trớ Chú (Nguyền Rủa)

7.5/10
5118

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 21
[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 5 - Chân Ngôn Động Truyền Thuyết

[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 5 - Chân Ngôn Động Truyền Thuyết

7.5/10
4941

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 20
[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 6 - Bất Yếu Quang Đăng (Đừng Tắt Đèn)

[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 6 - Bất Yếu Quang Đăng (Đừng Tắt Đèn)

7.5/10
5290

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 23
Huề Thủ Thiên Nhai

Huề Thủ Thiên Nhai

7.5/10
7072

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 24
Gián Đập Không Chết

Gián Đập Không Chết

7.5/10
8458

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 26
Biên Thành Phiến Mã

Biên Thành Phiến Mã

7.5/10
5498

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 19
Đại Đạo Công Tác Thất Chi Ủy Thác Giả Đích Ái Tình

Đại Đạo Công Tác Thất Chi Ủy Thác Giả Đích Ái Tình

7.5/10
4613

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 15
Lộ Nhân

Lộ Nhân

7.5/10
13031

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 53
Mục Cửu Ca

Mục Cửu Ca

7.5/10
28349

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 95
Mã Phu

Mã Phu

7.5/10
20929

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 60
Nam Nhân Dã Hội Lưu Lệ

Nam Nhân Dã Hội Lưu Lệ

7.5/10
13789

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 41
Hồn Đồn Than

Hồn Đồn Than

7.5/10
5337

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 21
Dữ Thú Đồng Hành Hệ Liệt

Dữ Thú Đồng Hành Hệ Liệt

7.5/10
30604

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 111
Xung Quan Nhất Nộ Vi Lam Nhan

Xung Quan Nhất Nộ Vi Lam Nhan

7.5/10
13320

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 50
Hảo Nhân Nan Vi

Hảo Nhân Nan Vi

7.5/10
14322

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 22
Sửu Hoàng

Sửu Hoàng

7.5/10
28348

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 35
Ván Cược

Ván Cược

7.5/10
8801

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 31
Cách Vách Tiểu Vương Thực Tế Ảo
7.2/10
29372

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu, Võng Du

Hồng Diệp - Dịch Nhân Bắc
8.5/10
6346

Thể loại: Đam Mỹ

Mặt Nạ
7.5/10
16891

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Dị Thế Lưu Đày
7.5/10
373761

Thể loại: Điền Văn, Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không

Nam Nhi Cũng Đổ Lệ
7.5/10
12048

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt
7.5/10
62470

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 2 - 13 Đống 914 Hào Phòng
7.5/10
5078

Thể loại: Đam Mỹ

[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 3 - Xuyên Việt
7.5/10
5912

Thể loại: Đam Mỹ

[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 4 - Trớ Chú (Nguyền Rủa)
7.5/10
5118

Thể loại: Đam Mỹ

[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 5 - Chân Ngôn Động Truyền Thuyết
7.5/10
4941

Thể loại: Đam Mỹ

[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 6 - Bất Yếu Quang Đăng (Đừng Tắt Đèn)
7.5/10
5290

Thể loại: Đam Mỹ

Huề Thủ Thiên Nhai
7.5/10
7072

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Gián Đập Không Chết
7.5/10
8458

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Đam Mỹ

Biên Thành Phiến Mã
7.5/10
5498

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Đại Đạo Công Tác Thất Chi Ủy Thác Giả Đích Ái Tình
7.5/10
4613

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Lộ Nhân
7.5/10
13031

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Mục Cửu Ca
7.5/10
28349

Thể loại: Ngôn Tình

Mã Phu
7.5/10
20929

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Nam Nhân Dã Hội Lưu Lệ
7.5/10
13789

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Hồn Đồn Than
7.5/10
5337

Thể loại: Đam Mỹ

Dữ Thú Đồng Hành Hệ Liệt
7.5/10
30604

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Xung Quan Nhất Nộ Vi Lam Nhan
7.5/10
13320

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Hảo Nhân Nan Vi
7.5/10
14322

Thể loại: Đam Mỹ

Sửu Hoàng
7.5/10
28348

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Ván Cược
7.5/10
8801

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ