Tác Giả Diệp Phi Dạ

Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế Yêu Mãi Không Tha FULL

Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế Yêu Mãi Không Tha FULL

7.2/10
56686

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 290
Ngày Mai Cũng Thích Anh

Ngày Mai Cũng Thích Anh

7.5/10
14810

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 131
Giường Anh Chia Em Một Nửa

Giường Anh Chia Em Một Nửa

7.8/10
60735

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 386
Đại Thần Ôm Vào Lòng 101 Nụ Hôn Sâu

Đại Thần Ôm Vào Lòng 101 Nụ Hôn Sâu

7/10
148263

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1050
Tổng Giám Đốc Đoạt Tình Giành Lại Vợ Yêu

Tổng Giám Đốc Đoạt Tình Giành Lại Vợ Yêu

7.8/10
253294

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 815
Nam Thần Kiêu Ngạo Ở Nhà Tôi Nói Yêu Em 99 Lần FULL

Nam Thần Kiêu Ngạo Ở Nhà Tôi Nói Yêu Em 99 Lần FULL

7.2/10
417268

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1091
Ép Yêu 100 Ngày FULL

Ép Yêu 100 Ngày FULL

7.1/10
740735

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1074
Chỉ Muốn Sống Bên Cạnh Anh

Chỉ Muốn Sống Bên Cạnh Anh

7.1/10
87774

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 94
Thích Cậu Mình Nói Là Được

Thích Cậu Mình Nói Là Được

7.7/10
4975

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 31
Thích Cậu Tớ Nói Là Xong

Thích Cậu Tớ Nói Là Xong

8.9/10
18390

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 42
Em Là Cả Nhân Gian Của Anh

Em Là Cả Nhân Gian Của Anh

7.6/10
739098

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 299
Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp Cùng Em

Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp Cùng Em

8.1/10
66413

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 297
Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu

Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu

8.5/10
424432

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1048
Nam Thần Cao Lãnh Ở Sát Vách: Hôn Sai 55 Lần

Nam Thần Cao Lãnh Ở Sát Vách: Hôn Sai 55 Lần

8.5/10
1273386

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 935
Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày

Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày

8.5/10
942036

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1074
Thời Gian Bên Em Đều Tuyệt Vời

Thời Gian Bên Em Đều Tuyệt Vời

7.5/10
45127

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 144
Thiếu Phu Nhân Vô Lại

Thiếu Phu Nhân Vô Lại

7.5/10
777212

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1097
Vương Gia, Ngài Dám Lấy Ta Sao?

Vương Gia, Ngài Dám Lấy Ta Sao?

7.5/10
109895

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 214
Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)

Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)

7.5/10
337282

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 1048
Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy

Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy

7.5/10
596493

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1042
Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu

Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu

7.5/10
1413998

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 815
Hôn Sai 55 Lần

Hôn Sai 55 Lần

7.5/10
746432

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 935
Ép Yêu 100 Ngày (Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày)

Ép Yêu 100 Ngày (Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày)

7.5/10
898236

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1074
Kim Chủ Hoành Đao Đoạt Ái: Đoạt Đến Cô Dâu

Kim Chủ Hoành Đao Đoạt Ái: Đoạt Đến Cô Dâu

7.5/10
3230

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm

Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm

7.5/10
267106

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 418
Đoạt Hôn 101 Lần

Đoạt Hôn 101 Lần

7.5/10
1230110

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1058
Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

7.5/10
965377

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 906
Nói Yêu Em 99 Lần

Nói Yêu Em 99 Lần

7.5/10
1426880

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 1088
Hôn Trộm 55 Lần

Hôn Trộm 55 Lần

7.5/10
3486892

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 973
Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế Yêu Mãi Không Tha FULL
7.2/10
56686

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ngày Mai Cũng Thích Anh
7.5/10
14810

Thể loại: Ngôn Tình

Giường Anh Chia Em Một Nửa
7.8/10
60735

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Đại Thần Ôm Vào Lòng 101 Nụ Hôn Sâu
7/10
148263

Thể loại: Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Đoạt Tình Giành Lại Vợ Yêu
7.8/10
253294

Thể loại: Ngôn Tình

Nam Thần Kiêu Ngạo Ở Nhà Tôi Nói Yêu Em 99 Lần FULL
7.2/10
417268

Thể loại: Ngôn Tình

Ép Yêu 100 Ngày FULL
7.1/10
740735

Thể loại: Ngôn Tình

Chỉ Muốn Sống Bên Cạnh Anh
7.1/10
87774

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Thích Cậu Mình Nói Là Được
7.7/10
4975

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Thích Cậu Tớ Nói Là Xong
8.9/10
18390

Thể loại: Ngôn Tình

Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
7.6/10
739098

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp Cùng Em
8.1/10
66413

Thể loại: Ngôn Tình

Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu
8.5/10
424432

Thể loại: Ngôn Tình

Nam Thần Cao Lãnh Ở Sát Vách: Hôn Sai 55 Lần
8.5/10
1273386

Thể loại: Ngôn Tình

Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
8.5/10
942036

Thể loại: Ngôn Tình

Thời Gian Bên Em Đều Tuyệt Vời
7.5/10
45127

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thiếu Phu Nhân Vô Lại
7.5/10
777212

Thể loại: Ngôn Tình

Vương Gia, Ngài Dám Lấy Ta Sao?
7.5/10
109895

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)
7.5/10
337282

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
7.5/10
596493

Thể loại: Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu
7.5/10
1413998

Thể loại: Ngôn Tình

Hôn Sai 55 Lần
7.5/10
746432

Thể loại: Ngôn Tình

Ép Yêu 100 Ngày (Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày)
7.5/10
898236

Thể loại: Ngôn Tình

Kim Chủ Hoành Đao Đoạt Ái: Đoạt Đến Cô Dâu
7.5/10
3230

Thể loại: Ngôn Tình

Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm
7.5/10
267106

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Đoạt Hôn 101 Lần
7.5/10
1230110

Thể loại: Ngôn Tình

Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí
7.5/10
965377

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nói Yêu Em 99 Lần
7.5/10
1426880

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Hôn Trộm 55 Lần
7.5/10
3486892

Thể loại: Ngôn Tình