Tác Giả Diêu Hi

Nông Phụ Mạnh Nhất Nông Nghiệp Cũng Phải Bị Đảo Lộn

Nông Phụ Mạnh Nhất Nông Nghiệp Cũng Phải Bị Đảo Lộn

7.7/10
2776

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Xuyên Không

Chương 45
Bác Sỹ Tâm Lý Nhìn Thấu Vận Mệnh Cũng Hợp Lý Nhỉ

Bác Sỹ Tâm Lý Nhìn Thấu Vận Mệnh Cũng Hợp Lý Nhỉ

7.6/10
5512

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị

Chương 102
Ma Tôn Hối Bất Đương Sơ

Ma Tôn Hối Bất Đương Sơ

7/10
3985

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 12
Thụy Mỹ Nhân FULL

Thụy Mỹ Nhân FULL

7.4/10
6709

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 35
Trọng Sinh Cưng Chiều Thành Nghiện

Trọng Sinh Cưng Chiều Thành Nghiện

7.9/10
17232

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Bách Hợp

Chương 105
Công Chúa Ái Nữ Dong Ii FULL

Công Chúa Ái Nữ Dong Ii FULL

7.5/10
10308

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 104
Tỷ Tỷ, Xin Ngươi

Tỷ Tỷ, Xin Ngươi

8.3/10
11873

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Truyện Khác, Bách Hợp

Chương 69
Làm Mẹ Kế Không Dễ Dàng

Làm Mẹ Kế Không Dễ Dàng

10.3/10
31865

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Bách Hợp

Chương 80
Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành Nghiện

Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành Nghiện

7.5/10
1323

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Bách Hợp, Truyện Sủng

Chương 0
Mạt Thế Chi Card Đại Sư

Mạt Thế Chi Card Đại Sư

5.9/10
5193

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Khoa Huyễn, Mạt Thế

Chương 19
Người Hầu Của 4 Hoàng Tử

Người Hầu Của 4 Hoàng Tử

7.5/10
11739

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 28
Trùng Sinh Thận Trọng Từng Bước

Trùng Sinh Thận Trọng Từng Bước

8.6/10
81135

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Chương 151
17:30 Phu Nhân Anh Về Rồi

17:30 Phu Nhân Anh Về Rồi

7.5/10
10439

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 43
Thiếu Gia Thì Sao???... Tôi Sợ Cậu Chắc...

Thiếu Gia Thì Sao???... Tôi Sợ Cậu Chắc...

7.5/10
4820

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 17
Chuyện Lý Thú Ở Nhà Trẻ

Chuyện Lý Thú Ở Nhà Trẻ

7.5/10
3083

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 5
Cô Nàng Đáng Yêu Của Thiếu Gia Tổng Tài

Cô Nàng Đáng Yêu Của Thiếu Gia Tổng Tài

7.5/10
2036

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 3
Hoạn Dưỡng Thạch Đầu Đích Tiểu Hồ Ly

Hoạn Dưỡng Thạch Đầu Đích Tiểu Hồ Ly

7.5/10
2712

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 5
Long Hồn (Khúc Điều Chi Thương)

Long Hồn (Khúc Điều Chi Thương)

7.5/10
18081

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 105

"Tớ Yêu Cậu" Dưới Tán Cây Anh Đào

7.5/10
4853

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 7
Công Chúa Ái Nữ Dong I

Công Chúa Ái Nữ Dong I

7.5/10
4443

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 6
Áp Đáo Bảo

Áp Đáo Bảo

7.5/10
30640

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 65
Nông Phụ Mạnh Nhất Nông Nghiệp Cũng Phải Bị Đảo Lộn
7.7/10
2776

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Xuyên Không

Bác Sỹ Tâm Lý Nhìn Thấu Vận Mệnh Cũng Hợp Lý Nhỉ
7.6/10
5512

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị

Ma Tôn Hối Bất Đương Sơ
7/10
3985

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Thụy Mỹ Nhân FULL
7.4/10
6709

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Trọng Sinh Cưng Chiều Thành Nghiện
7.9/10
17232

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Bách Hợp

Công Chúa Ái Nữ Dong Ii FULL
7.5/10
10308

Thể loại: Bách Hợp

Tỷ Tỷ, Xin Ngươi
8.3/10
11873

Thể loại: Hài Hước, Truyện Khác, Bách Hợp

Làm Mẹ Kế Không Dễ Dàng
10.3/10
31865

Thể loại: Hài Hước, Bách Hợp

Trọng Sinh Chi Cưng Chiều Thành Nghiện
7.5/10
1323

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Bách Hợp, Truyện Sủng

Mạt Thế Chi Card Đại Sư
5.9/10
5193

Thể loại: Dị Giới, Khoa Huyễn, Mạt Thế

Người Hầu Của 4 Hoàng Tử
7.5/10
11739

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Trùng Sinh Thận Trọng Từng Bước
8.6/10
81135

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

17:30 Phu Nhân Anh Về Rồi
7.5/10
10439

Thể loại: Ngôn Tình

Thiếu Gia Thì Sao???... Tôi Sợ Cậu Chắc...
7.5/10
4820

Thể loại: Truyện Teen

Chuyện Lý Thú Ở Nhà Trẻ
7.5/10
3083

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Cô Nàng Đáng Yêu Của Thiếu Gia Tổng Tài
7.5/10
2036

Thể loại: Truyện Teen

Hoạn Dưỡng Thạch Đầu Đích Tiểu Hồ Ly
7.5/10
2712

Thể loại: Đam Mỹ

Long Hồn (Khúc Điều Chi Thương)
7.5/10
18081

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

7.5/10
4853

Thể loại: Bách Hợp

Công Chúa Ái Nữ Dong I
7.5/10
4443

Thể loại: Bách Hợp

Áp Đáo Bảo
7.5/10
30640

Thể loại: Bách Hợp