Tác Giả Tiểu Thố Đồng Thoại Thư

Phẩm Chất Đàn Ông Của Alpha

Phẩm Chất Đàn Ông Của Alpha

7.2/10
1061

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 10
Thiên Địa Đại Đạo Nhân Sinh Phần 1 Đế Quân Tái Thế Chi Đại Ma Tôn

Thiên Địa Đại Đạo Nhân Sinh Phần 1 Đế Quân Tái Thế Chi Đại Ma Tôn

7.8/10
6307

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 286
Thế Nào Là Chân Tình FULL

Thế Nào Là Chân Tình FULL

7.2/10
3371

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 8
Một Lần Nữa Bắt Đầu FULL

Một Lần Nữa Bắt Đầu FULL

7.5/10
6220

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 25
Sau Khi Nam Khôi Cùng Bàn Ngã Ngựa

Sau Khi Nam Khôi Cùng Bàn Ngã Ngựa

7.1/10
1810

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Võng Du

Chương 5
Một Trăm Loại Phương Pháp Cướp Đoạt Bảo Bối Của Nam Chính

Một Trăm Loại Phương Pháp Cướp Đoạt Bảo Bối Của Nam Chính

7.5/10
3455

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 17
Trang Chủ Mượn Một Chút! FULL

Trang Chủ Mượn Một Chút! FULL

7.6/10
7303

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 12
Tôi Không Thể Quay Về Thời Niên Thiếu Đó - Quyển II

Tôi Không Thể Quay Về Thời Niên Thiếu Đó - Quyển II

8.5/10
20656

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 46
Tôi Không Thể Quay Về Thời Niên Thiếu Đó

Tôi Không Thể Quay Về Thời Niên Thiếu Đó

8.5/10
18721

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 40
Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

8.5/10
152503

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 80
Giam Cầm Nhân Tính

Giam Cầm Nhân Tính

7.5/10
18198

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 14
Nửa Thời Gian Ấm Áp

Nửa Thời Gian Ấm Áp

7.5/10
74683

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 138
Trường Tương Tư

Trường Tương Tư

7.5/10
107642

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 52
Ký Ức Lạc Ngân Hà

Ký Ức Lạc Ngân Hà

7.5/10
52731

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Võng Du

Chương 83
Say Mê Không Về

Say Mê Không Về

8.6/10
158903

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 52
Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp

Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp

7.5/10
46436

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 25
Đóa Mạn Đà La Của Cô Dâu Xứ Lâu Lan

Đóa Mạn Đà La Của Cô Dâu Xứ Lâu Lan

7.5/10
5943

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 7
Bị Nhựu Lận Đích Học Sinh Hội Trường

Bị Nhựu Lận Đích Học Sinh Hội Trường

7.5/10
4455

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 5
Suỵt, Ngòi Bút Đưa Anh Tới

Suỵt, Ngòi Bút Đưa Anh Tới

7.5/10
38179

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 79
Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc

Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc

7.5/10
28351

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 123
Em Chỉ Có Thể Là Của Anh

Em Chỉ Có Thể Là Của Anh

7.5/10
3627

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 7
Chinh Phục Cả Thế Giới Chỉ Vì Em

Chinh Phục Cả Thế Giới Chỉ Vì Em

7.5/10
2186

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 2
Đại Mạc Dao

Đại Mạc Dao

7.5/10
50832

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 41
Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển

Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển

7.5/10
15003

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 20
Từng Thề Ước

Từng Thề Ước

7.5/10
41301

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 38
Thú Nhân Chi Long Trạch

Thú Nhân Chi Long Trạch

7.5/10
105952

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 107
Vân Trung Ca

Vân Trung Ca

7.5/10
39748

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Ngôn Tình

Chương 61
Tuyệt Thế Toàn Năng

Tuyệt Thế Toàn Năng

7.5/10
21631

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Khoa Huyễn

Chương 136
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

7.5/10
150725

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 110
Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

7.5/10
26126

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 50
Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm

7.5/10
150299

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 126
Phẩm Chất Đàn Ông Của Alpha
7.2/10
1061

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Thiên Địa Đại Đạo Nhân Sinh Phần 1 Đế Quân Tái Thế Chi Đại Ma Tôn
7.8/10
6307

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Thế Nào Là Chân Tình FULL
7.2/10
3371

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Một Lần Nữa Bắt Đầu FULL
7.5/10
6220

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Sau Khi Nam Khôi Cùng Bàn Ngã Ngựa
7.1/10
1810

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Võng Du

Một Trăm Loại Phương Pháp Cướp Đoạt Bảo Bối Của Nam Chính
7.5/10
3455

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Trang Chủ Mượn Một Chút! FULL
7.6/10
7303

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Khác

Tôi Không Thể Quay Về Thời Niên Thiếu Đó - Quyển II
8.5/10
20656

Thể loại: Ngôn Tình

Tôi Không Thể Quay Về Thời Niên Thiếu Đó
8.5/10
18721

Thể loại: Ngôn Tình

Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy
8.5/10
152503

Thể loại: Ngôn Tình

Giam Cầm Nhân Tính
7.5/10
18198

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đam Mỹ

Nửa Thời Gian Ấm Áp
7.5/10
74683

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Trường Tương Tư
7.5/10
107642

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Ký Ức Lạc Ngân Hà
7.5/10
52731

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Võng Du

Say Mê Không Về
8.6/10
158903

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Xuyên Không, Truyện Sủng

Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp
7.5/10
46436

Thể loại: Ngôn Tình

Đóa Mạn Đà La Của Cô Dâu Xứ Lâu Lan
7.5/10
5943

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Bị Nhựu Lận Đích Học Sinh Hội Trường
7.5/10
4455

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Đam Mỹ

Suỵt, Ngòi Bút Đưa Anh Tới
7.5/10
38179

Thể loại: Ngôn Tình

Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc
7.5/10
28351

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Em Chỉ Có Thể Là Của Anh
7.5/10
3627

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chinh Phục Cả Thế Giới Chỉ Vì Em
7.5/10
2186

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đại Mạc Dao
7.5/10
50832

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Ngôn Tình

Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển
7.5/10
15003

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Từng Thề Ước
7.5/10
41301

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Thú Nhân Chi Long Trạch
7.5/10
105952

Thể loại: Ngôn Tình

Vân Trung Ca
7.5/10
39748

Thể loại: Lịch Sử, Ngôn Tình

Tuyệt Thế Toàn Năng
7.5/10
21631

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Khoa Huyễn

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình
7.5/10
150725

Thể loại: Ngôn Tình

Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy
7.5/10
26126

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Bộ Bộ Kinh Tâm
7.5/10
150299

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không