Tác Giả Du Công ( 游公 )

Đội Dỡ Bỏ Hệ Thống Phi Pháp

Đội Dỡ Bỏ Hệ Thống Phi Pháp

7/10
1169

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 6
Thập Niên 60 Mang Theo Hệ Thống Phát Sóng Làm Giàu

Thập Niên 60 Mang Theo Hệ Thống Phát Sóng Làm Giàu

7.3/10
1305

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Trinh Thám, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 5
Chúc Mừng Nhé

Chúc Mừng Nhé

7/10
1442

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Truyện Teen, Đam Mỹ

Chương 3
Trùng Sinh Chi Vương Tử Bảo Bối Đế Vương FULL

Trùng Sinh Chi Vương Tử Bảo Bối Đế Vương FULL

7.1/10
6732

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 43
Trên Vạn Dân Là Hoàng Đế Trên Hoàng Đế Là Phu Quân! FULL

Trên Vạn Dân Là Hoàng Đế Trên Hoàng Đế Là Phu Quân! FULL

7.6/10
8875

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 85
Ta Nhất Định Phải Làm Hắc Nguyệt Quang Của Tên Hôn Quân Này

Ta Nhất Định Phải Làm Hắc Nguyệt Quang Của Tên Hôn Quân Này

7/10
17169

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Huyền huyễn

Chương 116
Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư FULL

Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư FULL

7.1/10
15416

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 31
Sau Khi Bị Ta Doạ Khóc Nàng Thổ Lộ Với Ta

Sau Khi Bị Ta Doạ Khóc Nàng Thổ Lộ Với Ta

7.6/10
5508

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Bách Hợp

Chương 33
Chẩm Thượng Thư

Chẩm Thượng Thư

8.5/10
373847

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 31
Tặng người một bó hoa diên vĩ

Tặng người một bó hoa diên vĩ

8.5/10
12032

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Năm tháng là đóa hoa hai lần nở

Năm tháng là đóa hoa hai lần nở

8.5/10
20668

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 14
Mộc lan rạng khắp núi đồi

Mộc lan rạng khắp núi đồi

8.5/10
8352

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 3
Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên

Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên

7.5/10
52103

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 38
Tứ Mạc Hí

Tứ Mạc Hí

7.5/10
79916

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 87
Hố Văn Thu Về Hệ Thống

Hố Văn Thu Về Hệ Thống

7.5/10
2050

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 4
Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

7.5/10
139438

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 30
Hoa Tư Dẫn

Hoa Tư Dẫn

7.5/10
86195

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 57
Tam Sinh Tam Thế - Chẩm Thượng Thư (Quyển Thượng)

Tam Sinh Tam Thế - Chẩm Thượng Thư (Quyển Thượng)

7.5/10
44637

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 11
Tam Sinh Tam Thế - Chẩm Thượng Thư (Quyển Hạ)

Tam Sinh Tam Thế - Chẩm Thượng Thư (Quyển Hạ)

7.5/10
38187

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 20
Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở

Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở

7.5/10
23961

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 28
Đội Dỡ Bỏ Hệ Thống Phi Pháp
7/10
1169

Thể loại: Truyện Khác, Huyền huyễn

Thập Niên 60 Mang Theo Hệ Thống Phát Sóng Làm Giàu
7.3/10
1305

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Trinh Thám, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chúc Mừng Nhé
7/10
1442

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Truyện Teen, Đam Mỹ

Trùng Sinh Chi Vương Tử Bảo Bối Đế Vương FULL
7.1/10
6732

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Trên Vạn Dân Là Hoàng Đế Trên Hoàng Đế Là Phu Quân! FULL
7.6/10
8875

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Ta Nhất Định Phải Làm Hắc Nguyệt Quang Của Tên Hôn Quân Này
7/10
17169

Thể loại: Bách Hợp, Huyền huyễn

Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư FULL
7.1/10
15416

Thể loại: Ngôn Tình

Sau Khi Bị Ta Doạ Khóc Nàng Thổ Lộ Với Ta
7.6/10
5508

Thể loại: Hài Hước, Bách Hợp

Chẩm Thượng Thư
8.5/10
373847

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Tặng người một bó hoa diên vĩ
8.5/10
12032

Thể loại: Ngôn Tình

Năm tháng là đóa hoa hai lần nở
8.5/10
20668

Thể loại: Ngôn Tình

Mộc lan rạng khắp núi đồi
8.5/10
8352

Thể loại: Ngôn Tình

Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên
7.5/10
52103

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Tứ Mạc Hí
7.5/10
79916

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Hố Văn Thu Về Hệ Thống
7.5/10
2050

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa
7.5/10
139438

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Hoa Tư Dẫn
7.5/10
86195

Thể loại: Ngôn Tình

Tam Sinh Tam Thế - Chẩm Thượng Thư (Quyển Thượng)
7.5/10
44637

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Tam Sinh Tam Thế - Chẩm Thượng Thư (Quyển Hạ)
7.5/10
38187

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở
7.5/10
23961

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình