Tác Giả Đường Gia Tam Thiểu

Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu

Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu

7.3/10
1666

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 18
Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn

Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn

7.3/10
32950

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 654
Đấu La Đại Lục V Trọng Sinh Đường Tam

Đấu La Đại Lục V Trọng Sinh Đường Tam

7.6/10
21633

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 501
Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam FULL

Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam FULL

7.7/10
625885

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 1149
Đấu La Đại Lục 3

Đấu La Đại Lục 3

7.9/10
66047

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 748
Long Vương Truyền Thuyết

Long Vương Truyền Thuyết

8.5/10
139957

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 613
Đấu La Đại Lục 2

Đấu La Đại Lục 2

8.5/10
504692

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Chương 654
Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

8.5/10
167807

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 605
Tửu Thần (Âm Dương Miện)

Tửu Thần (Âm Dương Miện)

8.5/10
316731

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 956
Thiên Châu Biến

Thiên Châu Biến

8.5/10
103385

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 245
Cầm  Đế (Thần Âm)

Cầm Đế (Thần Âm)

8.5/10
103725

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 336
Thiện Lương Tử Thần

Thiện Lương Tử Thần

7.5/10
14383

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 72
Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La Đại Lục 3)

Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La Đại Lục 3)

8.5/10
273036

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 614
Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4

Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4

7.5/10
102079

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 313
Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)

Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)

8.4/10
627965

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Chương 1383
Duy Ngã Độc Tiên

Duy Ngã Độc Tiên

7.5/10
14913

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 55
Băng Hỏa Ma Trù

Băng Hỏa Ma Trù

7.5/10
137729

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 461
Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần

Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần

7.5/10
490853

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 1391
Quang Chi Tử

Quang Chi Tử

7.5/10
65803

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 320
Đấu La Đại Lục

Đấu La Đại Lục

7.5/10
960568

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 517
Thần Ấn Vương Tọa

Thần Ấn Vương Tọa

7.5/10
199151

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp

Chương 334
Âm Dương Miện

Âm Dương Miện

7.5/10
317284

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 809
Cầm Đế

Cầm Đế

7.5/10
99088

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp

Chương 336
Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu
7.3/10
1666

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn
7.3/10
32950

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đấu La Đại Lục V Trọng Sinh Đường Tam
7.6/10
21633

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Huyền huyễn

Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam FULL
7.7/10
625885

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Đấu La Đại Lục 3
7.9/10
66047

Thể loại: Tiên Hiệp

Long Vương Truyền Thuyết
8.5/10
139957

Thể loại: Tiên Hiệp

Đấu La Đại Lục 2
8.5/10
504692

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Tuyệt Thế Đường Môn
8.5/10
167807

Thể loại: Tiên Hiệp

Tửu Thần (Âm Dương Miện)
8.5/10
316731

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Thiên Châu Biến
8.5/10
103385

Thể loại: Tiên Hiệp

Cầm  Đế (Thần Âm)
8.5/10
103725

Thể loại: Tiên Hiệp

Thiện Lương Tử Thần
7.5/10
14383

Thể loại: Huyền huyễn

Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La Đại Lục 3)
8.5/10
273036

Thể loại: Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4
7.5/10
102079

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)
8.4/10
627965

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Duy Ngã Độc Tiên
7.5/10
14913

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Băng Hỏa Ma Trù
7.5/10
137729

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần
7.5/10
490853

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Đông Phương, Huyền huyễn

Quang Chi Tử
7.5/10
65803

Thể loại: Huyền huyễn

Đấu La Đại Lục
7.5/10
960568

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Thần Ấn Vương Tọa
7.5/10
199151

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp

Âm Dương Miện
7.5/10
317284

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Cầm Đế
7.5/10
99088

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp