Tác Giả Đường Nguyệt Y

Trùng Sinh Vả Mặt Được Chồng Dung Túng

Trùng Sinh Vả Mặt Được Chồng Dung Túng

7/10
6196

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 66
Lão Đại Thâm Tình Độc Sủng Kiều Thê FULL

Lão Đại Thâm Tình Độc Sủng Kiều Thê FULL

7.9/10
8827

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 42
Tình Anh Duyên Em

Tình Anh Duyên Em

7.3/10
15509

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 57
Mắc Xích Hôn Nhân Vì Anh Là Chân Ái

Mắc Xích Hôn Nhân Vì Anh Là Chân Ái

7.6/10
16962

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 53
Vương Tổng Độc Chiếm Kiều Thê!

Vương Tổng Độc Chiếm Kiều Thê!

7.2/10
5777

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 60
Hôn Nhân Vụ Lợi Thiên Kim Báo Thù!

Hôn Nhân Vụ Lợi Thiên Kim Báo Thù!

7.9/10
2231

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 29
Giọt Lệ Tình

Giọt Lệ Tình

7.5/10
6401

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 75
Vợ Nhỏ Ngỗ Nghịch Của Âu Ảnh Quân

Vợ Nhỏ Ngỗ Nghịch Của Âu Ảnh Quân

7.9/10
2654

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 30
Yêu Trong Thù Hận H

Yêu Trong Thù Hận H

7.3/10
50068

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 203
Song Sinh Hoán Đổi Ngọt Ngào Riêng Em

Song Sinh Hoán Đổi Ngọt Ngào Riêng Em

7.2/10
16718

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 83
Tình Nhân Nguyện Ý Nghiệt Duyên Đứt Đoạn

Tình Nhân Nguyện Ý Nghiệt Duyên Đứt Đoạn

7.4/10
4811

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 76
Tình Nhân Nguyện Ý Yêu Anh Là Em Sai

Tình Nhân Nguyện Ý Yêu Anh Là Em Sai

7.8/10
10126

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 41
Bà Xã Ngang Ngược Cuối Cùng Cũng Tìm Được Em!

Bà Xã Ngang Ngược Cuối Cùng Cũng Tìm Được Em!

7.2/10
28872

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 110
Hôn Ước Em Chọn Đau Thương

Hôn Ước Em Chọn Đau Thương

7.6/10
27833

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 132
Mê Hồn Luyến FULL

Mê Hồn Luyến FULL

7.1/10
16255

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 82
Tổng Tài Cuồng Si Hãy Ở Lại Bên Anh!

Tổng Tài Cuồng Si Hãy Ở Lại Bên Anh!

7.2/10
9300

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 120
Vợ Tôi Là Đại Minh Tinh FULL

Vợ Tôi Là Đại Minh Tinh FULL

7.7/10
45288

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 128
Trùng Sinh Vả Mặt Được Chồng Dung Túng
7/10
6196

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Lão Đại Thâm Tình Độc Sủng Kiều Thê FULL
7.9/10
8827

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tình Anh Duyên Em
7.3/10
15509

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mắc Xích Hôn Nhân Vì Anh Là Chân Ái
7.6/10
16962

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Vương Tổng Độc Chiếm Kiều Thê!
7.2/10
5777

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hôn Nhân Vụ Lợi Thiên Kim Báo Thù!
7.9/10
2231

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Giọt Lệ Tình
7.5/10
6401

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Vợ Nhỏ Ngỗ Nghịch Của Âu Ảnh Quân
7.9/10
2654

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Trong Thù Hận H
7.3/10
50068

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Song Sinh Hoán Đổi Ngọt Ngào Riêng Em
7.2/10
16718

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Tình Nhân Nguyện Ý Nghiệt Duyên Đứt Đoạn
7.4/10
4811

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Tình Nhân Nguyện Ý Yêu Anh Là Em Sai
7.8/10
10126

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bà Xã Ngang Ngược Cuối Cùng Cũng Tìm Được Em!
7.2/10
28872

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hôn Ước Em Chọn Đau Thương
7.6/10
27833

Thể loại: Ngôn Tình

Mê Hồn Luyến FULL
7.1/10
16255

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Tổng Tài Cuồng Si Hãy Ở Lại Bên Anh!
7.2/10
9300

Thể loại: Ngôn Tình

Vợ Tôi Là Đại Minh Tinh FULL
7.7/10
45288

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng