Tác Giả Giả Diện Đích Thịnh Yến

Độc Phụ Không Hoàn Lương

Độc Phụ Không Hoàn Lương

7.2/10
1871

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Chương 17
Chủ Nhân Có Hỉ

Chủ Nhân Có Hỉ

7/10
3023

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 14
Nông Phu Gia Tiều Kiều Thê

Nông Phu Gia Tiều Kiều Thê

7.8/10
23842

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 327
Vọng Xuân Sơn

Vọng Xuân Sơn

7/10
15187

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 124
Nuôi Trong Nhà Tiểu Thủ Phụ

Nuôi Trong Nhà Tiểu Thủ Phụ

7.6/10
62432

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Chương 281
Dắng Sủng

Dắng Sủng

7.7/10
12973

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 57
Đông Cung Có Phúc

Đông Cung Có Phúc

7.9/10
5953

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Chương 18
Sủng Thiếp Ở Vương Phủ

Sủng Thiếp Ở Vương Phủ

7.5/10
146226

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 227
Gả Cho Chàng Rể Rùa Vàng

Gả Cho Chàng Rể Rùa Vàng

7.5/10
4202

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 7
Danh Môn Khuê Tú Và Nông Phu

Danh Môn Khuê Tú Và Nông Phu

7.5/10
482602

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 149
Độc Phụ Không Hoàn Lương
7.2/10
1871

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Chủ Nhân Có Hỉ
7/10
3023

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Nông Phu Gia Tiều Kiều Thê
7.8/10
23842

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Vọng Xuân Sơn
7/10
15187

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Nuôi Trong Nhà Tiểu Thủ Phụ
7.6/10
62432

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Dắng Sủng
7.7/10
12973

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Đông Cung Có Phúc
7.9/10
5953

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Sủng Thiếp Ở Vương Phủ
7.5/10
146226

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Gả Cho Chàng Rể Rùa Vàng
7.5/10
4202

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Danh Môn Khuê Tú Và Nông Phu
7.5/10
482602

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không