Tác Giả Nhất Dạ Kinh Đình/一夜惊亭

Mộng Xưa Mây Khói FULL

Mộng Xưa Mây Khói FULL

7.8/10
1129

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Đông Phương

Chương 16
Người Đàn Ông Mang Thai Con Của Đại Sư Huyền Học

Người Đàn Ông Mang Thai Con Của Đại Sư Huyền Học

7.9/10
2633

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 49
Dị Thế Hoang Đảo Cầu Sinh Ký

Dị Thế Hoang Đảo Cầu Sinh Ký

7/10
1650

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Dị Giới, Đam Mỹ

Chương 14
Nhục Thân Thành Thánh

Nhục Thân Thành Thánh

7.9/10
6958

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 302
Ánh Trăng Mang Tên Anh

Ánh Trăng Mang Tên Anh

7.3/10
4540

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 45
Một Thuyền Chìm Trăm Buồm Giương FULL

Một Thuyền Chìm Trăm Buồm Giương FULL

7.1/10
1912

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 5
Thiên Kim Thật Và Thiên Kim Giả Hợp Tác Với Nhau

Thiên Kim Thật Và Thiên Kim Giả Hợp Tác Với Nhau

7.6/10
26796

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Trinh Thám, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 101
Ác Quỷ Nhân Sinh

Ác Quỷ Nhân Sinh

7.2/10
2016

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Mạt Thế

Chương 13
Giam Cầm Sinh Mệnh FULL

Giam Cầm Sinh Mệnh FULL

7.7/10
22279

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 52
Kế Hoạch Theo Đuổi Phu Nhân Của Đại Thần

Kế Hoạch Theo Đuổi Phu Nhân Của Đại Thần

7.5/10
3578

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Võng Du

Chương 21
Đồng Nhân Võ Tắc Thiên - Vũ Lăng Xuân

Đồng Nhân Võ Tắc Thiên - Vũ Lăng Xuân

7.6/10
14253

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Xuyên Không, Bách Hợp

Chương 125
Cuộc Chiến Bảo Vệ Chung Cư Bệnh Tật

Cuộc Chiến Bảo Vệ Chung Cư Bệnh Tật

7.5/10
3863

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 23
Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Lão Đại

Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Lão Đại

7.4/10
19455

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 43
Phòng Đăng Ký Kết Hôn Phi Nhân Loại

Phòng Đăng Ký Kết Hôn Phi Nhân Loại

7.4/10
2098

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 5
Nhìn Trộm

Nhìn Trộm

7.5/10
4401

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 15
Hết Mực Yêu Chiều FULL

Hết Mực Yêu Chiều FULL

7.1/10
39689

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 34
Trùng Sinh Trở Về Phu Nhân Lại Càng Hung Dữ

Trùng Sinh Trở Về Phu Nhân Lại Càng Hung Dữ

7.4/10
31808

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 52
Vượng Gia Tiểu Nông Nữ FULL

Vượng Gia Tiểu Nông Nữ FULL

7/10
301397

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 122
Chồng Chồng Vườn Trường FULL

Chồng Chồng Vườn Trường FULL

7/10
5675

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 12
Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Thật Uy Vũ!

Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Thật Uy Vũ!

5.2/10
33660

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 103
Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

8.8/10
123879

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 111
Tang Thi Biến Địa Tẩu

Tang Thi Biến Địa Tẩu

7.5/10
8805

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 35
Ký Sự Gặp Quỷ

Ký Sự Gặp Quỷ

7.5/10
3338

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 6
Tiểu Quai Của Sơn Tặc

Tiểu Quai Của Sơn Tặc

7.5/10
11580

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 25
Mạt Thế: Ngạo Ngôn Ái Thiên Thành

Mạt Thế: Ngạo Ngôn Ái Thiên Thành

7.5/10
1981

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Mạt Thế

Chương 4
Cô Gái Trên Tàu

Cô Gái Trên Tàu

7.5/10
10691

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây

Chương 41
Chuyện Tình New York

Chuyện Tình New York

7.5/10
6167

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 17
Anna Và Nụ Hôn Kiểu Pháp

Anna Và Nụ Hôn Kiểu Pháp

7.5/10
11304

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 47
Mộng Xưa Mây Khói FULL
7.8/10
1129

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Đông Phương

Người Đàn Ông Mang Thai Con Của Đại Sư Huyền Học
7.9/10
2633

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Dị Thế Hoang Đảo Cầu Sinh Ký
7/10
1650

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Dị Giới, Đam Mỹ

Nhục Thân Thành Thánh
7.9/10
6958

Thể loại: Huyền huyễn

Ánh Trăng Mang Tên Anh
7.3/10
4540

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Một Thuyền Chìm Trăm Buồm Giương FULL
7.1/10
1912

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Thiên Kim Thật Và Thiên Kim Giả Hợp Tác Với Nhau
7.6/10
26796

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Trinh Thám, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Ác Quỷ Nhân Sinh
7.2/10
2016

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Mạt Thế

Giam Cầm Sinh Mệnh FULL
7.7/10
22279

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Kế Hoạch Theo Đuổi Phu Nhân Của Đại Thần
7.5/10
3578

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Võng Du

Đồng Nhân Võ Tắc Thiên - Vũ Lăng Xuân
7.6/10
14253

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Xuyên Không, Bách Hợp

Cuộc Chiến Bảo Vệ Chung Cư Bệnh Tật
7.5/10
3863

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế

Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Lão Đại
7.4/10
19455

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Phòng Đăng Ký Kết Hôn Phi Nhân Loại
7.4/10
2098

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Nhìn Trộm
7.5/10
4401

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Hết Mực Yêu Chiều FULL
7.1/10
39689

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Trùng Sinh Trở Về Phu Nhân Lại Càng Hung Dữ
7.4/10
31808

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Vượng Gia Tiểu Nông Nữ FULL
7/10
301397

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chồng Chồng Vườn Trường FULL
7/10
5675

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Thật Uy Vũ!
5.2/10
33660

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ

Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra
8.8/10
123879

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Tang Thi Biến Địa Tẩu
7.5/10
8805

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Ký Sự Gặp Quỷ
7.5/10
3338

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Tiểu Quai Của Sơn Tặc
7.5/10
11580

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Mạt Thế: Ngạo Ngôn Ái Thiên Thành
7.5/10
1981

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Mạt Thế

Cô Gái Trên Tàu
7.5/10
10691

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây

Chuyện Tình New York
7.5/10
6167

Thể loại: Ngôn Tình

Anna Và Nụ Hôn Kiểu Pháp
7.5/10
11304

Thể loại: Phương Tây