Tác Giả Hạ Vãn Ca

Thập Niên 80 Vợ Trước Pháo Hôi Nghịch Tập

Thập Niên 80 Vợ Trước Pháo Hôi Nghịch Tập

7.6/10
1116

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 5
Thập Niên 70 Gả Cho Đại Lão Làm Quân Tẩu

Thập Niên 70 Gả Cho Đại Lão Làm Quân Tẩu

7.6/10
1362

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 5
Xuyên Thành Tình Nhân Của Tổng Tài Xuyên Không

Xuyên Thành Tình Nhân Của Tổng Tài Xuyên Không

7.3/10
1388

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 8
Thập Niên 70 Người Vợ Ngọt Ngào

Thập Niên 70 Người Vợ Ngọt Ngào

7.3/10
16014

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Thập Niên 70 Mỹ Nhân Hằng Ngày Nuôi Con

Thập Niên 70 Mỹ Nhân Hằng Ngày Nuôi Con

7.3/10
18916

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Thập Niên 70 Nữ Phụ Phản Công

Thập Niên 70 Nữ Phụ Phản Công

7/10
43942

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 50
Thập Niên 70 Cô Vợ Nhỏ Được Cưng Chiều Xuyên Sách

Thập Niên 70 Cô Vợ Nhỏ Được Cưng Chiều Xuyên Sách

7.6/10
26934

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Thập Niên 70 Nữ Phụ Được Nuông Chiều Hằng Ngày

Thập Niên 70 Nữ Phụ Được Nuông Chiều Hằng Ngày

7.2/10
15505

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 175
Thập Niên 80 Vợ Trước Pháo Hôi Nghịch Tập
7.6/10
1116

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Thập Niên 70 Gả Cho Đại Lão Làm Quân Tẩu
7.6/10
1362

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Xuyên Thành Tình Nhân Của Tổng Tài Xuyên Không
7.3/10
1388

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Thập Niên 70 Người Vợ Ngọt Ngào
7.3/10
16014

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thập Niên 70 Mỹ Nhân Hằng Ngày Nuôi Con
7.3/10
18916

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Thập Niên 70 Nữ Phụ Phản Công
7/10
43942

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Thập Niên 70 Cô Vợ Nhỏ Được Cưng Chiều Xuyên Sách
7.6/10
26934

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Thập Niên 70 Nữ Phụ Được Nuông Chiều Hằng Ngày
7.2/10
15505

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu