Tác Giả Nhạc Thiên Nguyệt

Mặc Nhận FULL

Mặc Nhận FULL

7.1/10
1219

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 67
Trăng Sa Đáy Vực FULL

Trăng Sa Đáy Vực FULL

7.7/10
3876

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 82
Năm Thứ Bảy Thánh Quân Bị Ma Vương Giam Cầm

Năm Thứ Bảy Thánh Quân Bị Ma Vương Giam Cầm

7/10
3918

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Đam Mỹ, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 82
Bí Mật Trại Tâm Thần

Bí Mật Trại Tâm Thần

7.4/10
2412

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 26
Sáng Sớm Trầm Miên

Sáng Sớm Trầm Miên

7.5/10
7603

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường, Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 278
Bình Minh Ngủ Say

Bình Minh Ngủ Say

7.7/10
11223

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 278
Sáng Sớm Trầm Miên Tinh Tế Hoàng Tử Goá Phụ Hắn Chinh Chiến Tinh Tế

Sáng Sớm Trầm Miên Tinh Tế Hoàng Tử Goá Phụ Hắn Chinh Chiến Tinh Tế

7.3/10
20718

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Quan Trường, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 312
Thật Ba Tuổi Tiện Full

Thật Ba Tuổi Tiện Full

7.2/10
5876

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 54
Tuyết Lạc Hồng Trần FULL

Tuyết Lạc Hồng Trần FULL

7.9/10
3432

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 33
Mộng Trung Vị Lai
 [mđts]

Mộng Trung Vị Lai [mđts]

7.3/10
7065

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác

Chương 53
[mđts] Cuối Cùng Là Cố Nhân Về

[mđts] Cuối Cùng Là Cố Nhân Về

7.5/10
6397

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 24
[mđts] Vô Ki Full

[mđts] Vô Ki Full

8.1/10
2832

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 15
Tuyết Lạc Hồng Trần Full

Tuyết Lạc Hồng Trần Full

8.4/10
4488

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Chương 33
Cấp Chết Ta - Nhà Ta Vị Kia Full

Cấp Chết Ta - Nhà Ta Vị Kia Full

7.9/10
4210

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác

Chương 29
Tại Sao Anh Lại Trở Về?

Tại Sao Anh Lại Trở Về?

7.5/10
4091

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 17
Mặc Nhận FULL
7.1/10
1219

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Trăng Sa Đáy Vực FULL
7.7/10
3876

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Năm Thứ Bảy Thánh Quân Bị Ma Vương Giam Cầm
7/10
3918

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Đam Mỹ, Phương Tây, Huyền huyễn

Bí Mật Trại Tâm Thần
7.4/10
2412

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Sáng Sớm Trầm Miên
7.5/10
7603

Thể loại: Quan Trường, Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Bình Minh Ngủ Say
7.7/10
11223

Thể loại: Huyền huyễn

Sáng Sớm Trầm Miên Tinh Tế Hoàng Tử Goá Phụ Hắn Chinh Chiến Tinh Tế
7.3/10
20718

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Quan Trường, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Thật Ba Tuổi Tiện Full
7.2/10
5876

Thể loại: Truyện Khác

Tuyết Lạc Hồng Trần FULL
7.9/10
3432

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Mộng Trung Vị Lai
 [mđts]
7.3/10
7065

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác

[mđts] Cuối Cùng Là Cố Nhân Về
7.5/10
6397

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

[mđts] Vô Ki Full
8.1/10
2832

Thể loại: Truyện Khác

Tuyết Lạc Hồng Trần Full
8.4/10
4488

Thể loại: Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Cấp Chết Ta - Nhà Ta Vị Kia Full
7.9/10
4210

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác

Tại Sao Anh Lại Trở Về?
7.5/10
4091

Thể loại: Truyện Teen