Tác Giả Hoa Hoa Liễu

Hôm Nay Ta Chưa Biến Thành Thú Bông

Hôm Nay Ta Chưa Biến Thành Thú Bông

7.3/10
1580

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 12
Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông

Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông

8.2/10
15584

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Mạt Thế

Chương 449
Chiều Nay Không Có Mưa Rơi

Chiều Nay Không Có Mưa Rơi

7.8/10
2585

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 50
Yêu Nhau Dưới Ánh Mặt Trời

Yêu Nhau Dưới Ánh Mặt Trời

7.6/10
3978

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Editai Lại Đang Triệu Hồi Ta

Editai Lại Đang Triệu Hồi Ta

7.4/10
1509

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 5
Ai Lại Đang Triệu Hoán Ta

Ai Lại Đang Triệu Hoán Ta

7.4/10
1537

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Linh Dị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 4
Ai Lại Ở Triệu Hoán Ta

Ai Lại Ở Triệu Hoán Ta

8.2/10
26372

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 305
Hoa Đào

Hoa Đào

7.9/10
1797

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 6
Khi Thế Giới Trở Thành Trò Chơi Búp Bê

Khi Thế Giới Trở Thành Trò Chơi Búp Bê

7.6/10
6436

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Truyện Sủng, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 56
Hôm Nay Cũng Không Biến Thành Thú Bông Đâu

Hôm Nay Cũng Không Biến Thành Thú Bông Đâu

7.8/10
68775

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 501
Cỏ Linh Lăng FULL

Cỏ Linh Lăng FULL

7.4/10
3907

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Chương 12
Điểu La FULL

Điểu La FULL

7/10
12179

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Chương 13
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Độc Sủng

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Độc Sủng

7.3/10
26963

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Mạt Thế

Chương 64
Mộ thiếu, vợ cậu lại trọng sinh rồi

Mộ thiếu, vợ cậu lại trọng sinh rồi

8.5/10
185548

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 129
Hôm Nay Ta Chưa Biến Thành Thú Bông
7.3/10
1580

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Mạt Thế, Huyền huyễn

Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông
8.2/10
15584

Thể loại: Truyện Khác, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Mạt Thế

Chiều Nay Không Có Mưa Rơi
7.8/10
2585

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Nhau Dưới Ánh Mặt Trời
7.6/10
3978

Thể loại: Ngôn Tình

Editai Lại Đang Triệu Hồi Ta
7.4/10
1509

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Ai Lại Đang Triệu Hoán Ta
7.4/10
1537

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Linh Dị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Ai Lại Ở Triệu Hoán Ta
8.2/10
26372

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Hoa Đào
7.9/10
1797

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Khi Thế Giới Trở Thành Trò Chơi Búp Bê
7.6/10
6436

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Truyện Sủng, Mạt Thế, Huyền huyễn

Hôm Nay Cũng Không Biến Thành Thú Bông Đâu
7.8/10
68775

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Mạt Thế, Huyền huyễn

Cỏ Linh Lăng FULL
7.4/10
3907

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Điểu La FULL
7/10
12179

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Độc Sủng
7.3/10
26963

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Mạt Thế

Mộ thiếu, vợ cậu lại trọng sinh rồi
8.5/10
185548

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác