Tác Giả Pháo Hoa Thành Thành

Người Gác Cổng Vạn Giới

Người Gác Cổng Vạn Giới

7.2/10
1139

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn

Chương 6
Vạn Giới Thủ Môn Nhân Dịch

Vạn Giới Thủ Môn Nhân Dịch

7.4/10
1740

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền huyễn

Chương 50
Nghệ Thuật Gia Luyện Ngục Dịch

Nghệ Thuật Gia Luyện Ngục Dịch

7.2/10
5283

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Mạt Thế

Chương 50
Chư Giới Tận Thế Online (Ngày Tàn Của Thế Giới)

Chư Giới Tận Thế Online (Ngày Tàn Của Thế Giới)

8/10
1073728

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Mạt Thế, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 1518
Chư Giới Tận Thế Online

Chư Giới Tận Thế Online

5.6/10
32301

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Khoa Huyễn, Mạt Thế, Võng Du

Chương 2663
Cha Tui Nói Ổng Là Thần

Cha Tui Nói Ổng Là Thần

8.6/10
38820

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 95
Hướng về trái tim

Hướng về trái tim

8.5/10
19755

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 41
Mối lương duyên trời đánh

Mối lương duyên trời đánh

8.5/10
28873

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 38
Như Chưa Từng Quen Biết

Như Chưa Từng Quen Biết

7.5/10
39872

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 40
Phục Chế Sơ Luyến

Phục Chế Sơ Luyến

7.5/10
11208

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Chương 38
Anh Lại Gặp Em

Anh Lại Gặp Em

7.5/10
64207

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Phương Tây

Chương 81
Phút Giây Gặp Gỡ, Một Đời Bên Nhau

Phút Giây Gặp Gỡ, Một Đời Bên Nhau

7.5/10
67961

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 53
Tình Này Đành Hẹn Với Gió Đông

Tình Này Đành Hẹn Với Gió Đông

7.5/10
22267

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 29
Lên Cung Trăng Tìm Tình Yêu

Lên Cung Trăng Tìm Tình Yêu

7.5/10
36012

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 83
Copy Mối Tình Đầu

Copy Mối Tình Đầu

7.5/10
12850

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 24
Đẳng Cấp Quý Cô

Đẳng Cấp Quý Cô

7.5/10
17928

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 36
Em Lại Gặp Anh

Em Lại Gặp Anh

7.5/10
50763

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 81
Người Gác Cổng Vạn Giới
7.2/10
1139

Thể loại: Khoa Huyễn

Vạn Giới Thủ Môn Nhân Dịch
7.4/10
1740

Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền huyễn

Nghệ Thuật Gia Luyện Ngục Dịch
7.2/10
5283

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Mạt Thế

Chư Giới Tận Thế Online (Ngày Tàn Của Thế Giới)
8/10
1073728

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Mạt Thế, Võng Du, Huyền huyễn

Chư Giới Tận Thế Online
5.6/10
32301

Thể loại: Trọng Sinh, Khoa Huyễn, Mạt Thế, Võng Du

Cha Tui Nói Ổng Là Thần
8.6/10
38820

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Hướng về trái tim
8.5/10
19755

Thể loại: Ngôn Tình

Mối lương duyên trời đánh
8.5/10
28873

Thể loại: Ngôn Tình

Như Chưa Từng Quen Biết
7.5/10
39872

Thể loại: Ngôn Tình

Phục Chế Sơ Luyến
7.5/10
11208

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Anh Lại Gặp Em
7.5/10
64207

Thể loại: Ngôn Tình, Phương Tây

Phút Giây Gặp Gỡ, Một Đời Bên Nhau
7.5/10
67961

Thể loại: Ngôn Tình

Tình Này Đành Hẹn Với Gió Đông
7.5/10
22267

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Lên Cung Trăng Tìm Tình Yêu
7.5/10
36012

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Copy Mối Tình Đầu
7.5/10
12850

Thể loại: Ngôn Tình

Đẳng Cấp Quý Cô
7.5/10
17928

Thể loại: Ngôn Tình

Em Lại Gặp Anh
7.5/10
50763

Thể loại: Ngôn Tình