Tác Giả Dữu Tử Hoa Thuyền

Sau Khi Sống Lại Ta Tráo Đổi Thân Phận Với Muội Muội

Sau Khi Sống Lại Ta Tráo Đổi Thân Phận Với Muội Muội

7.8/10
1054

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 15
Thập Niên 70 Từ Chối Làm Chị Dâu Nhu Nhược Trong Phim Niên Đại

Thập Niên 70 Từ Chối Làm Chị Dâu Nhu Nhược Trong Phim Niên Đại

7.5/10
1037

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 5
Tôi Phá Cp Của Nhân Vật Chính Để Bảo Vệ Người Yêu

Tôi Phá Cp Của Nhân Vật Chính Để Bảo Vệ Người Yêu

7.8/10
1690

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 11
Tôi Làm Khùng Làm Điên Chỉ Để Chết

Tôi Làm Khùng Làm Điên Chỉ Để Chết

7.9/10
1344

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 3
Bệ Hạ Người Như Vậy Rất Dễ Mất Ta

Bệ Hạ Người Như Vậy Rất Dễ Mất Ta

7.3/10
8059

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 93
Thám Tử Chứ Không Phải Thánh Giả Gái

Thám Tử Chứ Không Phải Thánh Giả Gái

7.8/10
6733

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 58
Minh Nhiếp

Minh Nhiếp

7.1/10
4151

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 6
Vạn Thú Triều Hoàng

Vạn Thú Triều Hoàng

7/10
52682

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 1359
Triêu Tần Mộ Sở

Triêu Tần Mộ Sở

7/10
12151

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 71
Nhật Ký Trở Thành Boss Thời Mạt Thế

Nhật Ký Trở Thành Boss Thời Mạt Thế

7.1/10
200695

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Ngôn Tình, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 143
Được Thiếu Gia Ngồi Cùng Bàn Bá Đạo Sủng Ái

Được Thiếu Gia Ngồi Cùng Bàn Bá Đạo Sủng Ái

7.5/10
82755

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 86
Khi Ta Có Nhau

Khi Ta Có Nhau

7.5/10
3016

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 9
Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

7.5/10
1741537

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 638
Yêu Em Giữa Biển Người

Yêu Em Giữa Biển Người

7.5/10
4131

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Hắc Bang Lão Đại, Nhĩ Toán Mao!

Hắc Bang Lão Đại, Nhĩ Toán Mao!

7.5/10
18182

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 76
Sau Khi Sống Lại Ta Tráo Đổi Thân Phận Với Muội Muội
7.8/10
1054

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác

Thập Niên 70 Từ Chối Làm Chị Dâu Nhu Nhược Trong Phim Niên Đại
7.5/10
1037

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Tôi Phá Cp Của Nhân Vật Chính Để Bảo Vệ Người Yêu
7.8/10
1690

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Tôi Làm Khùng Làm Điên Chỉ Để Chết
7.9/10
1344

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Bệ Hạ Người Như Vậy Rất Dễ Mất Ta
7.3/10
8059

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Thám Tử Chứ Không Phải Thánh Giả Gái
7.8/10
6733

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Minh Nhiếp
7.1/10
4151

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Vạn Thú Triều Hoàng
7/10
52682

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Triêu Tần Mộ Sở
7/10
12151

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Nhật Ký Trở Thành Boss Thời Mạt Thế
7.1/10
200695

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Ngôn Tình, Mạt Thế, Huyền huyễn

Được Thiếu Gia Ngồi Cùng Bàn Bá Đạo Sủng Ái
7.5/10
82755

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Khi Ta Có Nhau
7.5/10
3016

Thể loại: Truyện Teen

Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc
7.5/10
1741537

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Yêu Em Giữa Biển Người
7.5/10
4131

Thể loại: Ngôn Tình

Hắc Bang Lão Đại, Nhĩ Toán Mao!
7.5/10
18182

Thể loại: Đam Mỹ