Tác Giả Hoài Thượng

Thắp Đèn Chiếu Hoa Đào

Thắp Đèn Chiếu Hoa Đào

7.9/10
3902

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 75
Hồi Thiên

Hồi Thiên

8.3/10
1335

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 5
Lão Tử Chính Là Alice

Lão Tử Chính Là Alice

7.5/10
21150

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Bách Hợp

Chương 501
Khi Tổng Tài Bá Đạo Sủng Vợ

Khi Tổng Tài Bá Đạo Sủng Vợ

7.8/10
37485

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 23
Kiếm Danh Bất Nại Hà

Kiếm Danh Bất Nại Hà

7.1/10
2723

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 7
Dạ Sắc Thâm Xử (Sâu Thẳm Trong Đêm)

Dạ Sắc Thâm Xử (Sâu Thẳm Trong Đêm)

7.5/10
17448

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 37
Thanh Long Đồ Đằng

Thanh Long Đồ Đằng

7.5/10
35607

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp, Truyện Cung Đấu

Chương 112
Phượng Hoàng Đồ Đằng

Phượng Hoàng Đồ Đằng

7.5/10
22030

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 65
Người Bất Tử

Người Bất Tử

7.5/10
68966

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 85
Ly Hôn

Ly Hôn

7.5/10
32008

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 67
Cực Đạo Truy Sát

Cực Đạo Truy Sát

7.5/10
27861

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 62
Cực Đạo Hoa Hỏa

Cực Đạo Hoa Hỏa

7.5/10
19311

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 51
Dương Cửu

Dương Cửu

7.5/10
10589

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 29
Kế Hoạch Dưỡng Thành Đại Thần

Kế Hoạch Dưỡng Thành Đại Thần

7.5/10
25912

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 66
Thắp Đèn Ngắm Lưỡi Dao

Thắp Đèn Ngắm Lưỡi Dao

7.5/10
37844

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 61
Thắp Đèn Chiếu Hoa Đào
7.9/10
3902

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Hồi Thiên
8.3/10
1335

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Lão Tử Chính Là Alice
7.5/10
21150

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Bách Hợp

Khi Tổng Tài Bá Đạo Sủng Vợ
7.8/10
37485

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Kiếm Danh Bất Nại Hà
7.1/10
2723

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Dạ Sắc Thâm Xử (Sâu Thẳm Trong Đêm)
7.5/10
17448

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Thanh Long Đồ Đằng
7.5/10
35607

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp, Truyện Cung Đấu

Phượng Hoàng Đồ Đằng
7.5/10
22030

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Người Bất Tử
7.5/10
68966

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Mạt Thế

Ly Hôn
7.5/10
32008

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Cực Đạo Truy Sát
7.5/10
27861

Thể loại: Đam Mỹ

Cực Đạo Hoa Hỏa
7.5/10
19311

Thể loại: Đam Mỹ

Dương Cửu
7.5/10
10589

Thể loại: Đam Mỹ

Kế Hoạch Dưỡng Thành Đại Thần
7.5/10
25912

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Thắp Đèn Ngắm Lưỡi Dao
7.5/10
37844

Thể loại: Đam Mỹ