Tác Giả Hồng Đường Cao

Livestream Đoán Mệnh Ôi! Bà Ăn Tro Cốt Thông Gia

Livestream Đoán Mệnh Ôi! Bà Ăn Tro Cốt Thông Gia

7.5/10
1013

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 5
Tiểu Vương Phi Nuôi Trong Nhà

Tiểu Vương Phi Nuôi Trong Nhà

7.4/10
1273

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 8
Trọng Sinh Chi Ngọt Thê Liêu Nhân 2 FULL

Trọng Sinh Chi Ngọt Thê Liêu Nhân 2 FULL

7.9/10
3782

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 20
Trọng Sinh 80 Chi Ngọt Thê Liêu Nhân

Trọng Sinh 80 Chi Ngọt Thê Liêu Nhân

7.6/10
17404

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 50
Hướng tiểu viên

Hướng tiểu viên

8.5/10
8780

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 46
Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

7.5/10
11276

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 100
Mèo Con Nhà Tôi Hắc Hóa Rồi

Mèo Con Nhà Tôi Hắc Hóa Rồi

7.1/10
1692

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 3
Cuộc Sống Gia Đình

Cuộc Sống Gia Đình

7.5/10
8565

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 40
Quái ! Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên ?

Quái ! Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên ?

8.5/10
3931

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 15
Tập Đoản Văn

Tập Đoản Văn

6.6/10
14584

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 66
Long Huyết Chiến Thần

Long Huyết Chiến Thần

7.5/10
526101

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 1226
Thiên Luyến Cấm Thủy

Thiên Luyến Cấm Thủy

7.5/10
11737

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 34
Gặp Quỷ – Hồng Đường

Gặp Quỷ – Hồng Đường

7.5/10
9268

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 48
Di Thu

Di Thu

7.5/10
31741

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 107
Xin Chào, Chàng Trai Của Tôi

Xin Chào, Chàng Trai Của Tôi

7.5/10
26738

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 34
Mã Văn Tài Người Đáng Đánh Đòn

Mã Văn Tài Người Đáng Đánh Đòn

7.5/10
70284

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 94
Livestream Đoán Mệnh Ôi! Bà Ăn Tro Cốt Thông Gia
7.5/10
1013

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Tiểu Vương Phi Nuôi Trong Nhà
7.4/10
1273

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Trọng Sinh Chi Ngọt Thê Liêu Nhân 2 FULL
7.9/10
3782

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh

Trọng Sinh 80 Chi Ngọt Thê Liêu Nhân
7.6/10
17404

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Hướng tiểu viên
8.5/10
8780

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần
7.5/10
11276

Thể loại: Hài Hước, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Mèo Con Nhà Tôi Hắc Hóa Rồi
7.1/10
1692

Thể loại: Đam Mỹ

Cuộc Sống Gia Đình
7.5/10
8565

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Quái ! Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên ?
8.5/10
3931

Thể loại: Truyện Teen

Tập Đoản Văn
6.6/10
14584

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Long Huyết Chiến Thần
7.5/10
526101

Thể loại: Tiên Hiệp, Đông Phương, Huyền huyễn

Thiên Luyến Cấm Thủy
7.5/10
11737

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Gặp Quỷ – Hồng Đường
7.5/10
9268

Thể loại: Đam Mỹ

Di Thu
7.5/10
31741

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Xin Chào, Chàng Trai Của Tôi
7.5/10
26738

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Mã Văn Tài Người Đáng Đánh Đòn
7.5/10
70284

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không