Tác Giả Hồng Thứ Bắc

Trường Ương Truyện

Trường Ương Truyện

7.8/10
1018

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 11
Bán Sắt Vụn Để Đi Học

Bán Sắt Vụn Để Đi Học

7.4/10
1279

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 15
Trường Ương

Trường Ương

7.8/10
1619

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Chương 10
Niên Đại Căn Cứ Nông Học Số Chín FULL

Niên Đại Căn Cứ Nông Học Số Chín FULL

7.3/10
23796

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Truyện Sủng, Mạt Thế

Chương 50
Đại Yêu Chớ Suốt Ngày Ăn Vạ Bậy

Đại Yêu Chớ Suốt Ngày Ăn Vạ Bậy

7.6/10
17042

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 50
Học Tập Cùng Yêu Đương

Học Tập Cùng Yêu Đương

7.5/10
5900

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 88
Lỡ Rồi Yêu Luôn

Lỡ Rồi Yêu Luôn

7/10
5750

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 60
Căn Cứ Nông Học Số Chín

Căn Cứ Nông Học Số Chín

7.1/10
14679

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Mạt Thế

Chương 50
Lại Không Thức Tỉnh Nam Nhân Của Cậu Sẽ Bỏ Chạy FULL

Lại Không Thức Tỉnh Nam Nhân Của Cậu Sẽ Bỏ Chạy FULL

7.6/10
3059

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 15
Đâm Lao Phải Theo Lao

Đâm Lao Phải Theo Lao

7.7/10
9464

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 106
Không Cần Loạn Ăn Vạ

Không Cần Loạn Ăn Vạ

7.5/10
175681

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 231
Bẫy Rập

Bẫy Rập

7.8/10
14719

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Đập Nồi Bán Sắt Đi Đi Học

Đập Nồi Bán Sắt Đi Đi Học

8.3/10
142059

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 337
Mùa Xuân Của Chó Độc Thân FULL

Mùa Xuân Của Chó Độc Thân FULL

7.7/10
80853

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 54
Đập Nồi Bán Sắt Đi Học

Đập Nồi Bán Sắt Đi Học

7.8/10
8960

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 13
Thế Vai

Thế Vai

7.8/10
21918

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 184
Bạn Trai, Hắn Mĩ Nhan Thịnh Thế

Bạn Trai, Hắn Mĩ Nhan Thịnh Thế

9.5/10
5780

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 15
Đằng Ấy, Làm Bạn Nhé?

Đằng Ấy, Làm Bạn Nhé?

9.1/10
68627

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 76
Trường Ương Truyện
7.8/10
1018

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Võng Du, Huyền huyễn

Bán Sắt Vụn Để Đi Học
7.4/10
1279

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Trường Ương
7.8/10
1619

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Niên Đại Căn Cứ Nông Học Số Chín FULL
7.3/10
23796

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Truyện Sủng, Mạt Thế

Đại Yêu Chớ Suốt Ngày Ăn Vạ Bậy
7.6/10
17042

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Học Tập Cùng Yêu Đương
7.5/10
5900

Thể loại: Ngôn Tình

Lỡ Rồi Yêu Luôn
7/10
5750

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Căn Cứ Nông Học Số Chín
7.1/10
14679

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Mạt Thế

Lại Không Thức Tỉnh Nam Nhân Của Cậu Sẽ Bỏ Chạy FULL
7.6/10
3059

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Đâm Lao Phải Theo Lao
7.7/10
9464

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Không Cần Loạn Ăn Vạ
7.5/10
175681

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Bẫy Rập
7.8/10
14719

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Đập Nồi Bán Sắt Đi Đi Học
8.3/10
142059

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Mùa Xuân Của Chó Độc Thân FULL
7.7/10
80853

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
7.8/10
8960

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Thế Vai
7.8/10
21918

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bạn Trai, Hắn Mĩ Nhan Thịnh Thế
9.5/10
5780

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Đằng Ấy, Làm Bạn Nhé?
9.1/10
68627

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng