Tác Giả Hữu Tửu

Hai Người Cha Của Tôi FULL

Hai Người Cha Của Tôi FULL

7.5/10
2002

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 55
Hai Người Cha Của Tôi FULL

Hai Người Cha Của Tôi FULL

7.3/10
2690

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 55
Tự Do Cuối

Tự Do Cuối

8/10
1157

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 5
Thẳng Thắn Sẽ Bị Nghiêm Trị FULL

Thẳng Thắn Sẽ Bị Nghiêm Trị FULL

7.8/10
13350

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 85
Cắn Câu

Cắn Câu

7.2/10
1310

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 3
Bất Ngờ Kết Hôn

Bất Ngờ Kết Hôn

7.5/10
1906

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 10
Chiếc Vảy Trên Cổ FULL

Chiếc Vảy Trên Cổ FULL

7.7/10
1955

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 6
Chẳng Ngừng

Chẳng Ngừng

7.6/10
7654

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 66
Không Thôi

Không Thôi

7.4/10
2380

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 8
Sau Khi Xuyên Thư He Với Đại Lão Cố Chấp FULL

Sau Khi Xuyên Thư He Với Đại Lão Cố Chấp FULL

7/10
51112

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 73
Giấu Đi

Giấu Đi

7.9/10
14310

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 104
Lặng Thinh

Lặng Thinh

7.6/10
17070

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 97
Kịch Bản

Kịch Bản

7.5/10
12361

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 33
Nghiện Sắc Đẹp

Nghiện Sắc Đẹp

7.5/10
34889

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 57