Tác Giả Huyền Namida

[cao H] Vô Hạn Yêu

[cao H] Vô Hạn Yêu

7.8/10
4407

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 10
Yêu Anh Bằng Cả Thanh Xuân (mộng Dục Hệ Liệt)

Yêu Anh Bằng Cả Thanh Xuân (mộng Dục Hệ Liệt)

8.4/10
2209

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 6
Huyết Tình Hắc Đạo Full

Huyết Tình Hắc Đạo Full

7.1/10
13244

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 85
Ai Lừa Ai Lên Giường Ai

Ai Lừa Ai Lên Giường Ai

7.9/10
112094

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 33
Lộ Khiết

Lộ Khiết

8.2/10
26277

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 15
Thế Thân Chi Luyến (Dục Vọng Triền Miên)

Thế Thân Chi Luyến (Dục Vọng Triền Miên)

7.5/10
31091

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 29
[Mộng Dục Hệ Liệt] Bách Hồi Ái

[Mộng Dục Hệ Liệt] Bách Hồi Ái

7.5/10
10344

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 11
Huyết Tình Hắc Đạo

Huyết Tình Hắc Đạo

7.5/10
65504

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 83
Lấy Em Làm Điểm Tâm

Lấy Em Làm Điểm Tâm

7.7/10
433949

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 54
Tiểu Bảo Bối Của Bạo Vương

Tiểu Bảo Bối Của Bạo Vương

7.5/10
46986

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 31
Lại Đây Tiểu Phàm

Lại Đây Tiểu Phàm

7.5/10
6663

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ

Chương 12
Đừng Bỏ Tớ Lại!!

Đừng Bỏ Tớ Lại!!

7.5/10
3124

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 6
Hoàng Tử Ngốc Nghếch

Hoàng Tử Ngốc Nghếch

7.5/10
2316

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 5
Tình Yêu Của Quỷ

Tình Yêu Của Quỷ

7.5/10
4599

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 29
Mộng Dục

Mộng Dục

7.9/10
896989

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 83
[cao H] Vô Hạn Yêu
7.8/10
4407

Thể loại: Truyện Khác

Yêu Anh Bằng Cả Thanh Xuân (mộng Dục Hệ Liệt)
8.4/10
2209

Thể loại: Truyện Khác

Huyết Tình Hắc Đạo Full
7.1/10
13244

Thể loại: Truyện Khác

Ai Lừa Ai Lên Giường Ai
7.9/10
112094

Thể loại: Truyện Sắc, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Lộ Khiết
8.2/10
26277

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Thế Thân Chi Luyến (Dục Vọng Triền Miên)
7.5/10
31091

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không

[Mộng Dục Hệ Liệt] Bách Hồi Ái
7.5/10
10344

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Huyết Tình Hắc Đạo
7.5/10
65504

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Lấy Em Làm Điểm Tâm
7.7/10
433949

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Tiểu Bảo Bối Của Bạo Vương
7.5/10
46986

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không

Lại Đây Tiểu Phàm
7.5/10
6663

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ

Đừng Bỏ Tớ Lại!!
7.5/10
3124

Thể loại: Truyện Teen

Hoàng Tử Ngốc Nghếch
7.5/10
2316

Thể loại: Truyện Teen

Tình Yêu Của Quỷ
7.5/10
4599

Thể loại: Truyện Teen

Mộng Dục
7.9/10
896989

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình