Tác Giả Huyền Tiên

Bản Sắc làm Càn

Bản Sắc làm Càn

7.4/10
1771

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Bách Hợp, Truyện Sủng

Chương 20
Bản Sắc Làm Càn

Bản Sắc Làm Càn

7.7/10
2216

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 20
Lâm Thị Lang Cố FULL

Lâm Thị Lang Cố FULL

7.8/10
22293

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 127
Biệt Lai Hữu Dạng

Biệt Lai Hữu Dạng

7.1/10
13486

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Bách Hợp

Chương 116
Kỳ Án Phân Thây

Kỳ Án Phân Thây

7.2/10
16268

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Truyện Khác

Chương 50
Ảnh Hậu Thành Đôi

Ảnh Hậu Thành Đôi

7.3/10
37334

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Truyện Sủng

Chương 217