Tác Giả Thuyết Mộng Thoại

Cách Cách Cát Tường - Thuyết Mộng Thoại

Cách Cách Cát Tường - Thuyết Mộng Thoại

7.9/10
1652

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 14
Hóa Ra Tôi Là Mỹ Cường Thảm

Hóa Ra Tôi Là Mỹ Cường Thảm

7.5/10
3446

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 31
Đại Ma Vương Xin Tha Mạng

Đại Ma Vương Xin Tha Mạng

7.8/10
2367

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Huyền huyễn

Chương 10
Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ - Đam Mỹ

Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ - Đam Mỹ

7.2/10
13861

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 84
Mệnh Danh Thuật Của Đêm

Mệnh Danh Thuật Của Đêm

7.4/10
35003

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Khoa Huyễn, Huyền huyễn

Chương 501
Tiên Sinh Quỷ Của Anh Biến Mất Rồi

Tiên Sinh Quỷ Của Anh Biến Mất Rồi

7/10
8951

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 89
Đại Vương Tha Mạng

Đại Vương Tha Mạng

7.7/10
8729

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Đô Thị

Chương 50
Đệ Nhất Danh Sách

Đệ Nhất Danh Sách

7.9/10
58781

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Đô Thị, Mạt Thế, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 300
Đặt Tên Cho Bóng Đêm

Đặt Tên Cho Bóng Đêm

7.7/10
8770

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 81
Ác Mộng Của Đêm

Ác Mộng Của Đêm

7.2/10
14195

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Chương 185
Xuyên Qua, Bất Đắc Dĩ Ta Thành Vương Phi

Xuyên Qua, Bất Đắc Dĩ Ta Thành Vương Phi

8.5/10
8325

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 26
Thâu Thiên

Thâu Thiên

8.5/10
26405

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 176
Tình Duyên Vạn Năm: Ma Vương Lãnh Khốc Sủng Vương Hậu Lãnh Tình

Tình Duyên Vạn Năm: Ma Vương Lãnh Khốc Sủng Vương Hậu Lãnh Tình

7.5/10
9579

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 30
Vu Thần Kỷ

Vu Thần Kỷ

7.5/10
728155

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Huyền huyễn

Chương 1903
Đông Phong Hí Liễu (Gió Đông Vờn Liễu)

Đông Phong Hí Liễu (Gió Đông Vờn Liễu)

7.5/10
4407

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 11
Bỉ Ngạn – Huyết Nguyệt Ly Hồn

Bỉ Ngạn – Huyết Nguyệt Ly Hồn

7.5/10
14538

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 64
Nữ Chính, Đừng Tưởng Tôi Sợ Cô!!!

Nữ Chính, Đừng Tưởng Tôi Sợ Cô!!!

7.5/10
15466

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 38
Tà Hoàng - Dạ Đế

Tà Hoàng - Dạ Đế

7.5/10
8632

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 31
Nữ Chính, Đừng Tưởng Ta Sợ Ngươi!!!

Nữ Chính, Đừng Tưởng Ta Sợ Ngươi!!!

7.5/10
9895

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 23
Phượng Thiên Đế Thần

Phượng Thiên Đế Thần

7.5/10
11707

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 41
Thăng Long Đạo

Thăng Long Đạo

7.5/10
3865

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Tiên Hiệp

Chương 13
Cách Cách Cát Tường - Thuyết Mộng Thoại
7.9/10
1652

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Hóa Ra Tôi Là Mỹ Cường Thảm
7.5/10
3446

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Đại Ma Vương Xin Tha Mạng
7.8/10
2367

Thể loại: Hài Hước, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Huyền huyễn

Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ - Đam Mỹ
7.2/10
13861

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Khác

Mệnh Danh Thuật Của Đêm
7.4/10
35003

Thể loại: Dị Năng, Khoa Huyễn, Huyền huyễn

Tiên Sinh Quỷ Của Anh Biến Mất Rồi
7/10
8951

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Đại Vương Tha Mạng
7.7/10
8729

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Đô Thị

Đệ Nhất Danh Sách
7.9/10
58781

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Đô Thị, Mạt Thế, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Đặt Tên Cho Bóng Đêm
7.7/10
8770

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Ác Mộng Của Đêm
7.2/10
14195

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Xuyên Qua, Bất Đắc Dĩ Ta Thành Vương Phi
8.5/10
8325

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Thâu Thiên
8.5/10
26405

Thể loại: Tiên Hiệp

Tình Duyên Vạn Năm: Ma Vương Lãnh Khốc Sủng Vương Hậu Lãnh Tình
7.5/10
9579

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Vu Thần Kỷ
7.5/10
728155

Thể loại: Dị Giới, Huyền huyễn

Đông Phong Hí Liễu (Gió Đông Vờn Liễu)
7.5/10
4407

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Bỉ Ngạn – Huyết Nguyệt Ly Hồn
7.5/10
14538

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Nữ Chính, Đừng Tưởng Tôi Sợ Cô!!!
7.5/10
15466

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Tà Hoàng - Dạ Đế
7.5/10
8632

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Nữ Chính, Đừng Tưởng Ta Sợ Ngươi!!!
7.5/10
9895

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Phượng Thiên Đế Thần
7.5/10
11707

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Thăng Long Đạo
7.5/10
3865

Thể loại: Đô Thị, Tiên Hiệp