Tác Giả Hy Nghiên

[ Bách Hợp ] Tê Nhĩ Vi Lâm

[ Bách Hợp ] Tê Nhĩ Vi Lâm

8.4/10
2836

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 13
[ Bách Hợp ] Ngươi Cùng Yêu Chí Thượng

[ Bách Hợp ] Ngươi Cùng Yêu Chí Thượng

7.7/10
3080

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 13
[ Bách Hợp ] Quỷ Kiến Sầu

[ Bách Hợp ] Quỷ Kiến Sầu

7.5/10
3529

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 21
[ Bách Hợp ] Mang Theo Hồ Đồ Hệ Thống Truy Vai Ác

[ Bách Hợp ] Mang Theo Hồ Đồ Hệ Thống Truy Vai Ác

7.3/10
6727

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 17
[ Bách Hợp ] Nữ Chủ Nàng Nhất Định Phải Làm Sư Tôn Ta

[ Bách Hợp ] Nữ Chủ Nàng Nhất Định Phải Làm Sư Tôn Ta

8.2/10
7578

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 26
[ Bách Hợp ] Ta Thích Thanh Lãnh Câu Hệ Bạn Cùng Phòng

[ Bách Hợp ] Ta Thích Thanh Lãnh Câu Hệ Bạn Cùng Phòng

7.5/10
2599

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 10
[ Bách Hợp ]  Lệch Giờ 14 Năm

[ Bách Hợp ] Lệch Giờ 14 Năm

7.6/10
2272

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 12
[ Bách Hợp ] Nàng Có Một Đám Mây

[ Bách Hợp ] Nàng Có Một Đám Mây

7.9/10
2022

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 10
[ Bách Hợp ] Lúc Rừng Sâu Thấy Ngươi

[ Bách Hợp ] Lúc Rừng Sâu Thấy Ngươi

7.9/10
2153

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 11
[ Bách Hợp ] Thua Ở Trong Tay Nàng

[ Bách Hợp ] Thua Ở Trong Tay Nàng

8.3/10
2083

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 9
[ Bách Hợp ] Khách Quý - Ngư Sương

[ Bách Hợp ] Khách Quý - Ngư Sương

8.2/10
4798

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 28
[bách Hợp] Ngày Đăng Cơ Trẫm Phát Hiện Mình Là Vai Ác

[bách Hợp] Ngày Đăng Cơ Trẫm Phát Hiện Mình Là Vai Ác

7.1/10
5895

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 71
[bách Hợp] Xuyên Thành Tàn Tật Phản Diện

[bách Hợp] Xuyên Thành Tàn Tật Phản Diện

8/10
4574

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 12
[bách Hợp] Diễn Tinh Tự Mình Tu Dưỡng (xuyên Nhanh)

[bách Hợp] Diễn Tinh Tự Mình Tu Dưỡng (xuyên Nhanh)

8.2/10
2748

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 11
[bách Hợp] Mời Ngươi Thận Trọng Chút

[bách Hợp] Mời Ngươi Thận Trọng Chút

8/10
3425

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 21
[bách Hợp] Nợ Đào Hoa Đã Tìm Tới Cửa

[bách Hợp] Nợ Đào Hoa Đã Tìm Tới Cửa

7.8/10
3098

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 13
[bách Hợp] Phản Diện Nữ Phụ Từ Chức Về Sau

[bách Hợp] Phản Diện Nữ Phụ Từ Chức Về Sau

7.7/10
3521

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 15
[bách Hợp] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy

[bách Hợp] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy

7.4/10
8599

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 38
[bách Hợp] Trúng Cổ Sau Thanh Lãnh Sư Tỷ Yêu Ta

[bách Hợp] Trúng Cổ Sau Thanh Lãnh Sư Tỷ Yêu Ta

8.4/10
3633

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 22
[bách Hợp] Xuyên Thành Tra A Sau Đem Phản Diện Đánh Dấu

[bách Hợp] Xuyên Thành Tra A Sau Đem Phản Diện Đánh Dấu

7.2/10
7595

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 28
[bách Hợp] Triết Học Gia Rơi Vào Bể Tình

[bách Hợp] Triết Học Gia Rơi Vào Bể Tình

8.1/10
2232

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 7
[bách Hợp] Thế Thân Tự Mình Tu Dưỡng - Thư Ngữ Dao

[bách Hợp] Thế Thân Tự Mình Tu Dưỡng - Thư Ngữ Dao

8/10
4449

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 15
Ở Trong Trò Chơi Vô Hạn Đương Xã Ngưu [ Bh ]

Ở Trong Trò Chơi Vô Hạn Đương Xã Ngưu [ Bh ]

8.3/10
3237

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 22
Phúc Thủy [ Bh ] Ninh Viễn

Phúc Thủy [ Bh ] Ninh Viễn

7.5/10
5455

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 35
Ngọt Ngào Tín Ngưỡng

Ngọt Ngào Tín Ngưỡng

7.4/10
2047

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 7
Không Làm Bằng Hữu [ Bh ]

Không Làm Bằng Hữu [ Bh ]

8.2/10
3459

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 13
Xuyên Thành Mê Luyến Nữ Chủ O Oan Chủng Đảo Chủ [ Bh ]

Xuyên Thành Mê Luyến Nữ Chủ O Oan Chủng Đảo Chủ [ Bh ]

8/10
2548

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 11
Xuyên Thành Si Tình Phản Diện Sau Cùng Bạch Nguyệt Quang He

Xuyên Thành Si Tình Phản Diện Sau Cùng Bạch Nguyệt Quang He

7.9/10
3137

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 13
[ Bách Hợp ] Tê Nhĩ Vi Lâm
8.4/10
2836

Thể loại: Truyện Khác

[ Bách Hợp ] Ngươi Cùng Yêu Chí Thượng
7.7/10
3080

Thể loại: Truyện Khác

[ Bách Hợp ] Quỷ Kiến Sầu
7.5/10
3529

Thể loại: Truyện Khác

[ Bách Hợp ] Mang Theo Hồ Đồ Hệ Thống Truy Vai Ác
7.3/10
6727

Thể loại: Truyện Khác

[ Bách Hợp ] Nữ Chủ Nàng Nhất Định Phải Làm Sư Tôn Ta
8.2/10
7578

Thể loại: Truyện Khác

[ Bách Hợp ] Ta Thích Thanh Lãnh Câu Hệ Bạn Cùng Phòng
7.5/10
2599

Thể loại: Truyện Khác

[ Bách Hợp ]  Lệch Giờ 14 Năm
7.6/10
2272

Thể loại: Truyện Khác

[ Bách Hợp ] Nàng Có Một Đám Mây
7.9/10
2022

Thể loại: Truyện Khác

[ Bách Hợp ] Lúc Rừng Sâu Thấy Ngươi
7.9/10
2153

Thể loại: Truyện Khác

[ Bách Hợp ] Thua Ở Trong Tay Nàng
8.3/10
2083

Thể loại: Truyện Khác

[ Bách Hợp ] Khách Quý - Ngư Sương
8.2/10
4798

Thể loại: Truyện Khác

[bách Hợp] Ngày Đăng Cơ Trẫm Phát Hiện Mình Là Vai Ác
7.1/10
5895

Thể loại: Truyện Khác

[bách Hợp] Xuyên Thành Tàn Tật Phản Diện
8/10
4574

Thể loại: Truyện Khác

[bách Hợp] Diễn Tinh Tự Mình Tu Dưỡng (xuyên Nhanh)
8.2/10
2748

Thể loại: Truyện Khác

[bách Hợp] Mời Ngươi Thận Trọng Chút
8/10
3425

Thể loại: Truyện Khác

[bách Hợp] Nợ Đào Hoa Đã Tìm Tới Cửa
7.8/10
3098

Thể loại: Truyện Khác

[bách Hợp] Phản Diện Nữ Phụ Từ Chức Về Sau
7.7/10
3521

Thể loại: Truyện Khác

[bách Hợp] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy
7.4/10
8599

Thể loại: Truyện Khác

[bách Hợp] Trúng Cổ Sau Thanh Lãnh Sư Tỷ Yêu Ta
8.4/10
3633

Thể loại: Truyện Khác

[bách Hợp] Xuyên Thành Tra A Sau Đem Phản Diện Đánh Dấu
7.2/10
7595

Thể loại: Truyện Khác

[bách Hợp] Triết Học Gia Rơi Vào Bể Tình
8.1/10
2232

Thể loại: Truyện Khác

[bách Hợp] Thế Thân Tự Mình Tu Dưỡng - Thư Ngữ Dao
8/10
4449

Thể loại: Truyện Khác

Ở Trong Trò Chơi Vô Hạn Đương Xã Ngưu [ Bh ]
8.3/10
3237

Thể loại: Truyện Khác

Phúc Thủy [ Bh ] Ninh Viễn
7.5/10
5455

Thể loại: Truyện Khác

Ngọt Ngào Tín Ngưỡng
7.4/10
2047

Thể loại: Truyện Khác

Không Làm Bằng Hữu [ Bh ]
8.2/10
3459

Thể loại: Truyện Khác

Xuyên Thành Mê Luyến Nữ Chủ O Oan Chủng Đảo Chủ [ Bh ]
8/10
2548

Thể loại: Truyện Khác

Xuyên Thành Si Tình Phản Diện Sau Cùng Bạch Nguyệt Quang He
7.9/10
3137

Thể loại: Truyện Khác