Tác Giả Jenny Nimmo

Charlie Bone và Hiệp sĩ đỏ (Tập 8)

Charlie Bone và Hiệp sĩ đỏ (Tập 8)

8.5/10
10212

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 27
Charlie Bone và cái bóng xứ Badlock (Tập 7)

Charlie Bone và cái bóng xứ Badlock (Tập 7)

8.5/10
8367

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 24
Charlie Bone và sói hoang (Tập 6)

Charlie Bone và sói hoang (Tập 6)

8.5/10
7590

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 21
Charlie Bone và nhà vua ẩn mình (Tập 5)

Charlie Bone và nhà vua ẩn mình (Tập 5)

8.5/10
9445

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 28
Charlie Bone và lâu đài gương (Tập 4)

Charlie Bone và lâu đài gương (Tập 4)

8.5/10
7899

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 21
Charlie Bone và cậu bé vô hình (Tập 3)

Charlie Bone và cậu bé vô hình (Tập 3)

8.5/10
2395

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 11
Charlie Bone và Quả cầu xoắn thời gian (Tập 2)

Charlie Bone và Quả cầu xoắn thời gian (Tập 2)

8.5/10
3468

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 21
Charlie Bone lúc nửa đêm (Tập 1)

Charlie Bone lúc nửa đêm (Tập 1)

8.5/10
13335

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 26
Charlie Bone 8: Charlie Bone Và Hiệp Sĩ Đỏ

Charlie Bone 8: Charlie Bone Và Hiệp Sĩ Đỏ

7.5/10
6174

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 22
Vương Quốc Bí Ẩn

Vương Quốc Bí Ẩn

7.5/10
4982

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 17
Charlie Bone 1: Lúc Nửa Đêm

Charlie Bone 1: Lúc Nửa Đêm

7.5/10
22037

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 164
Charlie Bone 2: Charlie Bone Và Quả Cầu Xoắn Thời Gian

Charlie Bone 2: Charlie Bone Và Quả Cầu Xoắn Thời Gian

7.5/10
8386

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 35
Charlie Bone 3: Charlie Bone Và Cậu Bé Vô Hình

Charlie Bone 3: Charlie Bone Và Cậu Bé Vô Hình

7.5/10
3968

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 13
Charlie Bone 4: Charlie Bone Và Lâu Đài Gương

Charlie Bone 4: Charlie Bone Và Lâu Đài Gương

7.5/10
3896

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 13
Charlie Bone 5: Charlie Bone Và Nhà Vua Ẩn Mình

Charlie Bone 5: Charlie Bone Và Nhà Vua Ẩn Mình

7.5/10
5318

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 21
Charlie Bone 6: Charlie Bone Và Sói Hoang

Charlie Bone 6: Charlie Bone Và Sói Hoang

7.5/10
4455

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 17
Charlie Bone 7: Charlie Bone Và Cái Bóng Xứ Badlock

Charlie Bone 7: Charlie Bone Và Cái Bóng Xứ Badlock

7.5/10
5445

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 21
Charlie Bone và Hiệp sĩ đỏ (Tập 8)
8.5/10
10212

Thể loại: Huyền huyễn

Charlie Bone và cái bóng xứ Badlock (Tập 7)
8.5/10
8367

Thể loại: Huyền huyễn

Charlie Bone và sói hoang (Tập 6)
8.5/10
7590

Thể loại: Huyền huyễn

Charlie Bone và nhà vua ẩn mình (Tập 5)
8.5/10
9445

Thể loại: Huyền huyễn

Charlie Bone và lâu đài gương (Tập 4)
8.5/10
7899

Thể loại: Huyền huyễn

Charlie Bone và cậu bé vô hình (Tập 3)
8.5/10
2395

Thể loại: Huyền huyễn

Charlie Bone và Quả cầu xoắn thời gian (Tập 2)
8.5/10
3468

Thể loại: Huyền huyễn

Charlie Bone lúc nửa đêm (Tập 1)
8.5/10
13335

Thể loại: Huyền huyễn

Charlie Bone 8: Charlie Bone Và Hiệp Sĩ Đỏ
7.5/10
6174

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Vương Quốc Bí Ẩn
7.5/10
4982

Thể loại: Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Charlie Bone 1: Lúc Nửa Đêm
7.5/10
22037

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Charlie Bone 2: Charlie Bone Và Quả Cầu Xoắn Thời Gian
7.5/10
8386

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Charlie Bone 3: Charlie Bone Và Cậu Bé Vô Hình
7.5/10
3968

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Charlie Bone 4: Charlie Bone Và Lâu Đài Gương
7.5/10
3896

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Charlie Bone 5: Charlie Bone Và Nhà Vua Ẩn Mình
7.5/10
5318

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Charlie Bone 6: Charlie Bone Và Sói Hoang
7.5/10
4455

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Charlie Bone 7: Charlie Bone Và Cái Bóng Xứ Badlock
7.5/10
5445

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn