Tác Giả Judith McNaught

Như Cõi Thiên Đường

Như Cõi Thiên Đường

8.5/10
33061

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 36
Hơn Cả Tuyệt Vời

Hơn Cả Tuyệt Vời

8.5/10
16267

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 31
Yêu Em Cho Đến Hơi Thở Cuối Cùng

Yêu Em Cho Đến Hơi Thở Cuối Cùng

8.5/10
21130

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 52
Điều Kỳ Diệu

Điều Kỳ Diệu

8.5/10
9556

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 12
Người Bảo Hộ ( Someone to Watch Over Me )

Người Bảo Hộ ( Someone to Watch Over Me )

8.5/10
17506

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 61
Hoàn hảo

Hoàn hảo

8.5/10
23694

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 82
Vương quốc của những giấc mơ

Vương quốc của những giấc mơ

8.5/10
10249

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 26
Một Lần Và Mãi Mãi

Một Lần Và Mãi Mãi

8.5/10
23992

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 49
Từ khi có em ( Until you )

Từ khi có em ( Until you )

8.5/10
17959

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 33
Hạnh Phúc Nhân Đôi

Hạnh Phúc Nhân Đôi

7.5/10
7811

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 17
Hoàn Hảo (Perfect)

Hoàn Hảo (Perfect)

7.5/10
19593

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 87
Người Bảo Hộ (Someone To Watch Over Me)

Người Bảo Hộ (Someone To Watch Over Me)

7.5/10
14169

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 78
Tiếng Sét Xanh

Tiếng Sét Xanh

7.5/10
12250

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 19
Yêu Em Cho Đến Hơi Thở Cuối Cùng (Every Breath You Take)

Yêu Em Cho Đến Hơi Thở Cuối Cùng (Every Breath You Take)

7.5/10
14015

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 52
Một Lần Và Mãi Mãi (Once And Always)

Một Lần Và Mãi Mãi (Once And Always)

7.5/10
9961

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 33
Hơn Cả Tuyệt Vời (Something Wonderful)

Hơn Cả Tuyệt Vời (Something Wonderful)

7.5/10
10416

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 31
Until You – Em Có Để Ta Hôn Em Không?

Until You – Em Có Để Ta Hôn Em Không?

7.5/10
18507

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 62
Whitney, My Love

Whitney, My Love

7.5/10
17832

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 42
Như Cõi Thiên Đường
8.5/10
33061

Thể loại: Truyện Khác

Hơn Cả Tuyệt Vời
8.5/10
16267

Thể loại: Truyện Khác

Yêu Em Cho Đến Hơi Thở Cuối Cùng
8.5/10
21130

Thể loại: Truyện Khác

Điều Kỳ Diệu
8.5/10
9556

Thể loại: Truyện Khác

Người Bảo Hộ ( Someone to Watch Over Me )
8.5/10
17506

Thể loại: Truyện Khác

Hoàn hảo
8.5/10
23694

Thể loại: Truyện Khác

Vương quốc của những giấc mơ
8.5/10
10249

Thể loại: Truyện Khác

Một Lần Và Mãi Mãi
8.5/10
23992

Thể loại: Truyện Khác

Từ khi có em ( Until you )
8.5/10
17959

Thể loại: Truyện Khác

Hạnh Phúc Nhân Đôi
7.5/10
7811

Thể loại: Phương Tây

Hoàn Hảo (Perfect)
7.5/10
19593

Thể loại: Phương Tây

Người Bảo Hộ (Someone To Watch Over Me)
7.5/10
14169

Thể loại: Phương Tây

Tiếng Sét Xanh
7.5/10
12250

Thể loại: Phương Tây

Yêu Em Cho Đến Hơi Thở Cuối Cùng (Every Breath You Take)
7.5/10
14015

Thể loại: Phương Tây

Một Lần Và Mãi Mãi (Once And Always)
7.5/10
9961

Thể loại: Phương Tây

Hơn Cả Tuyệt Vời (Something Wonderful)
7.5/10
10416

Thể loại: Phương Tây

Until You – Em Có Để Ta Hôn Em Không?
7.5/10
18507

Thể loại: Phương Tây

Whitney, My Love
7.5/10
17832

Thể loại: Phương Tây