Tác Giả Không Cúc

Hiệu Ứng Mỏ Neo

Hiệu Ứng Mỏ Neo

8.3/10
2855

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 64
Hiệu Ứng Phanh Đĩa FULL

Hiệu Ứng Phanh Đĩa FULL

7.5/10
5496

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 88
Vùng Cấm

Vùng Cấm

7.6/10
4331

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 50
Hiệu Ứng Ăn Khớp

Hiệu Ứng Ăn Khớp

7.4/10
4966

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 64
Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi

Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi

7.4/10
14040

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Xuyên Không, Bách Hợp

Chương 138
Ưu Thế Đỉnh

Ưu Thế Đỉnh

7.3/10
1976

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 11
Bệnh Độc Thân FULL

Bệnh Độc Thân FULL

7.9/10
6862

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 45
Lỗ Hổng Tội Trạng

Lỗ Hổng Tội Trạng

7.1/10
4180

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 68
Nhà Giàu Thất Thủ Hào Trạch Công Lược FULL

Nhà Giàu Thất Thủ Hào Trạch Công Lược FULL

7/10
20651

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 50
Nguyệt Lãng Phong Thanh

Nguyệt Lãng Phong Thanh

7/10
3222

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 27
Dã Man Thành Nghiện

Dã Man Thành Nghiện

7.2/10
6344

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 43
Công Thức Mỹ Học FULL

Công Thức Mỹ Học FULL

7/10
27377

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 59
Tỷ Lệ Vàng

Tỷ Lệ Vàng

7.6/10
2246

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 9
Nhật Ký Đòi Lương Của Tiểu Phiên Dịch

Nhật Ký Đòi Lương Của Tiểu Phiên Dịch

7.3/10
27806

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 53