Tác Giả Kiều Diêu

Xuyên Thành Tân Nương Của Kẻ Thù

Xuyên Thành Tân Nương Của Kẻ Thù

7.2/10
1100

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 5
Ánh Trăng Tròn Bằng Một Nửa Người

Ánh Trăng Tròn Bằng Một Nửa Người

7.6/10
1517

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 3
Thiên Hướng Người Mù Liếc Mắt Đưa Tình FULL

Thiên Hướng Người Mù Liếc Mắt Đưa Tình FULL

7.4/10
26530

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 69
Cô Ấy Đến Xem Concert Của Tôi

Cô Ấy Đến Xem Concert Của Tôi

7.2/10
29760

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 71
Đừng rung động với tôi

Đừng rung động với tôi

8.5/10
17749

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 46
Trêu Nhầm

Trêu Nhầm

7.1/10
122092

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 64
Đừng Rung Động Vì Anh

Đừng Rung Động Vì Anh

7.2/10
34476

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 69
Cưa Nhầm Bạn Trai, Được Chồng Như Ý

Cưa Nhầm Bạn Trai, Được Chồng Như Ý

9/10
735457

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 74
Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

8.4/10
221751

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 83
Minh Thương Dễ Tránh, Yêu Thầm Khó Phòng

Minh Thương Dễ Tránh, Yêu Thầm Khó Phòng

7/10
32719

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 81
Lời Thì Thầm Trao Em

Lời Thì Thầm Trao Em

7.5/10
30407

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 53
Người Mau Tỉnh Lại Đi!

Người Mau Tỉnh Lại Đi!

7.5/10
8873

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 23
Minh Thương Dễ Tránh, Thầm Thích Khó Phòng

Minh Thương Dễ Tránh, Thầm Thích Khó Phòng

7.5/10
1642

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Chương 1
Xuyên Thành Tân Nương Của Kẻ Thù
7.2/10
1100

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Ánh Trăng Tròn Bằng Một Nửa Người
7.6/10
1517

Thể loại: Ngôn Tình

Thiên Hướng Người Mù Liếc Mắt Đưa Tình FULL
7.4/10
26530

Thể loại: Ngôn Tình

Cô Ấy Đến Xem Concert Của Tôi
7.2/10
29760

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Đừng rung động với tôi
8.5/10
17749

Thể loại: Truyện Khác

Trêu Nhầm
7.1/10
122092

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đừng Rung Động Vì Anh
7.2/10
34476

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cưa Nhầm Bạn Trai, Được Chồng Như Ý
9/10
735457

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh
8.4/10
221751

Thể loại: Ngôn Tình

Minh Thương Dễ Tránh, Yêu Thầm Khó Phòng
7/10
32719

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Lời Thì Thầm Trao Em
7.5/10
30407

Thể loại: Ngôn Tình

Người Mau Tỉnh Lại Đi!
7.5/10
8873

Thể loại: Ngôn Tình

Minh Thương Dễ Tránh, Thầm Thích Khó Phòng
7.5/10
1642

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du