Tác Giả Kim Bính

Thúc Thúc Sủng Ái FULL

Thúc Thúc Sủng Ái FULL

7.8/10
1631

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 52
Khát Hạ FULL

Khát Hạ FULL

7/10
1898

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 45
Trăng Hướng Phía Tây

Trăng Hướng Phía Tây

7.8/10
14611

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 93
Nguyệt Hướng Tây Hành

Nguyệt Hướng Tây Hành

7.2/10
1530

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 4
Xuân Khởi FULL

Xuân Khởi FULL

7.9/10
19855

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 51
Tương Tư Hữu Thời FULL

Tương Tư Hữu Thời FULL

7.8/10
23012

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Gặp Đông FULL

Gặp Đông FULL

7.5/10
14952

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 43
Cánh Đồng Hoang Vu

Cánh Đồng Hoang Vu

7.1/10
34814

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 92
Chơi Độc

Chơi Độc

8.9/10
131197

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Trinh Thám, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 96
Canh Bạc

Canh Bạc

8.5/10
101309

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 82
Sinh Mệnh Thứ Bảy

Sinh Mệnh Thứ Bảy

7.5/10
58964

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 72
Lâm Cô Nương Thành Tù Ký

Lâm Cô Nương Thành Tù Ký

7.5/10
83644

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 71
Sinh Đồ

Sinh Đồ

7.5/10
100526

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 59
Người Tới Không Tốt

Người Tới Không Tốt

7.5/10
85018

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 66
Trời Và Đất, Cách Nhau Một Sợi Dây Thừng

Trời Và Đất, Cách Nhau Một Sợi Dây Thừng

7.5/10
64906

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 71
Con Đường Vấy Máu

Con Đường Vấy Máu

7.5/10
197905

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 73
Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

7.5/10
66557

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 23
Canh Bạc Tình Yêu (Canh Bạc)

Canh Bạc Tình Yêu (Canh Bạc)

7.5/10
106293

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 82
Thúc Thúc Sủng Ái FULL
7.8/10
1631

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Khát Hạ FULL
7/10
1898

Thể loại: Ngôn Tình

Trăng Hướng Phía Tây
7.8/10
14611

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Nguyệt Hướng Tây Hành
7.2/10
1530

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Xuân Khởi FULL
7.9/10
19855

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Tương Tư Hữu Thời FULL
7.8/10
23012

Thể loại: Ngôn Tình

Gặp Đông FULL
7.5/10
14952

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Cánh Đồng Hoang Vu
7.1/10
34814

Thể loại: Ngôn Tình

Chơi Độc
8.9/10
131197

Thể loại: Truyện Ngược, Trinh Thám, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Canh Bạc
8.5/10
101309

Thể loại: Ngôn Tình

Sinh Mệnh Thứ Bảy
7.5/10
58964

Thể loại: Ngôn Tình

Lâm Cô Nương Thành Tù Ký
7.5/10
83644

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sinh Đồ
7.5/10
100526

Thể loại: Ngôn Tình

Người Tới Không Tốt
7.5/10
85018

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Trời Và Đất, Cách Nhau Một Sợi Dây Thừng
7.5/10
64906

Thể loại: Ngôn Tình

Con Đường Vấy Máu
7.5/10
197905

Thể loại: Ngôn Tình

Cuộc Chiến Chinh Đoạt
7.5/10
66557

Thể loại: Ngôn Tình

Canh Bạc Tình Yêu (Canh Bạc)
7.5/10
106293

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình