Tác Giả Lăng Kỳ Doanh

Vương Vấn Hồng Nhan

Vương Vấn Hồng Nhan

8.1/10
1467

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Truyện Teen, Bách Hợp

Chương 9
Người Nhà Ta Toàn Là Thần Quỷ

Người Nhà Ta Toàn Là Thần Quỷ

7/10
2727

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác

Chương 50
Từ Xưa Kẻ Ngốc Luôn Khắc Phản Diện

Từ Xưa Kẻ Ngốc Luôn Khắc Phản Diện

7.7/10
9354

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Linh Dị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 132
Khi Ấy Năm 17 Tuổi

Khi Ấy Năm 17 Tuổi

7.4/10
1801

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Truyện Teen, Việt Nam

Chương 18
Vai Phản Diện Ngọt Ngào Chỉ Muốn Học Tập FULL

Vai Phản Diện Ngọt Ngào Chỉ Muốn Học Tập FULL

7.3/10
8818

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 54
Hàn Dạ Tinh Lai

Hàn Dạ Tinh Lai

7.3/10
2254

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 19
Tác Oai Tác Quái Ở Sư Môn Ta Được Nam Chính Thầm Thương Trộm Nhớ

Tác Oai Tác Quái Ở Sư Môn Ta Được Nam Chính Thầm Thương Trộm Nhớ

7.1/10
3620

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 44
Nữ Phụ Phản Diện Chỉ Muốn Học Tập

Nữ Phụ Phản Diện Chỉ Muốn Học Tập

7.9/10
5013

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Mạt Thế Nữ Xứng Nàng Không Nghĩ Bạo Hồng

Mạt Thế Nữ Xứng Nàng Không Nghĩ Bạo Hồng

7.7/10
11859

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Mạt Thế

Chương 84
Mạt Thế Nữ Xứng Không Nghĩ Nơi Nơi Bạo Hồng

Mạt Thế Nữ Xứng Không Nghĩ Nơi Nơi Bạo Hồng

7.5/10
20968

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Mạt Thế

Chương 103
Vampire Knight Sora And Kaname

Vampire Knight Sora And Kaname

7.2/10
1980

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 9
Mai Táng Tuổi 18 FULL

Mai Táng Tuổi 18 FULL

7.2/10
83177

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 13
Đến Tương Lai Tôi Làm Học Bá FULL

Đến Tương Lai Tôi Làm Học Bá FULL

7.1/10
22683

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 70
Nhân Vật Phản Diện Ngọt Ngào Chỉ Muốn Học

Nhân Vật Phản Diện Ngọt Ngào Chỉ Muốn Học

7.9/10
7708

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 19
Nghe Nói Cậu Chỉ Xem Tôi Là Bạn FULL

Nghe Nói Cậu Chỉ Xem Tôi Là Bạn FULL

7.7/10
84459

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 80
Huyết Chi Quỷ

Huyết Chi Quỷ

7.2/10
2120

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 5
Thỏ Heo!!! Anh Yêu Em

Thỏ Heo!!! Anh Yêu Em

8.5/10
11031

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 44
Đến Tương Lai Tôi Là Học Bá

Đến Tương Lai Tôi Là Học Bá

7.5/10
44252

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 70
Đấu Phá Hậu Cung

Đấu Phá Hậu Cung

7.5/10
309766

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Trọng Sinh, Truyện Cung Đấu

Chương 90
Vương Vấn Hồng Nhan
8.1/10
1467

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Truyện Teen, Bách Hợp

Người Nhà Ta Toàn Là Thần Quỷ
7/10
2727

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác

Từ Xưa Kẻ Ngốc Luôn Khắc Phản Diện
7.7/10
9354

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Linh Dị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Khi Ấy Năm 17 Tuổi
7.4/10
1801

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Truyện Teen, Việt Nam

Vai Phản Diện Ngọt Ngào Chỉ Muốn Học Tập FULL
7.3/10
8818

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hàn Dạ Tinh Lai
7.3/10
2254

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Tác Oai Tác Quái Ở Sư Môn Ta Được Nam Chính Thầm Thương Trộm Nhớ
7.1/10
3620

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Nữ Phụ Phản Diện Chỉ Muốn Học Tập
7.9/10
5013

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Mạt Thế Nữ Xứng Nàng Không Nghĩ Bạo Hồng
7.7/10
11859

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Mạt Thế

Mạt Thế Nữ Xứng Không Nghĩ Nơi Nơi Bạo Hồng
7.5/10
20968

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Mạt Thế

Vampire Knight Sora And Kaname
7.2/10
1980

Thể loại: Ngôn Tình, Phương Tây, Huyền huyễn

Mai Táng Tuổi 18 FULL
7.2/10
83177

Thể loại: Đam Mỹ

Đến Tương Lai Tôi Làm Học Bá FULL
7.1/10
22683

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Nhân Vật Phản Diện Ngọt Ngào Chỉ Muốn Học
7.9/10
7708

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Nghe Nói Cậu Chỉ Xem Tôi Là Bạn FULL
7.7/10
84459

Thể loại: Đam Mỹ

Huyết Chi Quỷ
7.2/10
2120

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Thỏ Heo!!! Anh Yêu Em
8.5/10
11031

Thể loại: Truyện Teen

Đến Tương Lai Tôi Là Học Bá
7.5/10
44252

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Đấu Phá Hậu Cung
7.5/10
309766

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Trọng Sinh, Truyện Cung Đấu