Tác Giả La Tử Phùng

Thập Niên 70 Không Làm Mẹ Kế Đối Chiếu Tổ

Thập Niên 70 Không Làm Mẹ Kế Đối Chiếu Tổ

7.4/10
1254

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 5
Thập Niên 70 Sau Khi Mẹ Ruột Pháo Hôi Trọng Sinh

Thập Niên 70 Sau Khi Mẹ Ruột Pháo Hôi Trọng Sinh

7.4/10
9593

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Thập Niên 60 Gây Dựng Lại Gia Đình Hằng Ngày Nuôi Con FULL

Thập Niên 60 Gây Dựng Lại Gia Đình Hằng Ngày Nuôi Con FULL

7.6/10
13505

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 49
Thập Niên 60 Đại Viện Dưỡng Oa Ký FULL

Thập Niên 60 Đại Viện Dưỡng Oa Ký FULL

7.9/10
13640

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Thập Niên 60 Nuôi Con Ở Đại Viện

Thập Niên 60 Nuôi Con Ở Đại Viện

7.7/10
118793

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 144
Xuyên Thành Niên Đại Văn Mẹ Kế Đối Chiếu Tổ 70

Xuyên Thành Niên Đại Văn Mẹ Kế Đối Chiếu Tổ 70

8.5/10
118873

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 100
Thập Niên 70 Xuyên Thành Tổ Đối Chiếu Mẹ Kế Trong Văn Niên Đại

Thập Niên 70 Xuyên Thành Tổ Đối Chiếu Mẹ Kế Trong Văn Niên Đại

7.4/10
39522

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 510
Thập Niên 70 Không Làm Mẹ Kế Đối Chiếu Tổ
7.4/10
1254

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Thập Niên 70 Sau Khi Mẹ Ruột Pháo Hôi Trọng Sinh
7.4/10
9593

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thập Niên 60 Gây Dựng Lại Gia Đình Hằng Ngày Nuôi Con FULL
7.6/10
13505

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Thập Niên 60 Đại Viện Dưỡng Oa Ký FULL
7.9/10
13640

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Thập Niên 60 Nuôi Con Ở Đại Viện
7.7/10
118793

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Xuyên Thành Niên Đại Văn Mẹ Kế Đối Chiếu Tổ 70
8.5/10
118873

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Thập Niên 70 Xuyên Thành Tổ Đối Chiếu Mẹ Kế Trong Văn Niên Đại
7.4/10
39522

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng