Tác Giả Lâm Tử Tự

Thuật Đắp Xác Trẻ Sơ Sinh FULL

Thuật Đắp Xác Trẻ Sơ Sinh FULL

7.6/10
1379

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Đông Phương

Chương 5
Khả Tằng Ký Đắc Ái

Khả Tằng Ký Đắc Ái

8.5/10
7341

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 26
Đặc Biệt Đích Ngươi

Đặc Biệt Đích Ngươi

8.5/10
5685

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 14
Thời Tiết Ngày Mai Trong Xanh

Thời Tiết Ngày Mai Trong Xanh

7.5/10
3503

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 8
[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] - Bộ 4 - Chuyên Chúc Đích Xưng Hô

[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] - Bộ 4 - Chuyên Chúc Đích Xưng Hô

7.5/10
3754

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
Tiết Trời Ngày Mai Có Nắng

Tiết Trời Ngày Mai Có Nắng

7.5/10
3683

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 8
Thái Dương Của Ngày Mai

Thái Dương Của Ngày Mai

7.5/10
5080

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 14
[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] – Bộ 8 – Hắn Là Kẻ Nhát Gan

[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] – Bộ 8 – Hắn Là Kẻ Nhát Gan

7.5/10
4038

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Nắm Chặt Tay Người

Nắm Chặt Tay Người

7.5/10
5711

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 13
Khúc Kỳ Ốc

Khúc Kỳ Ốc

7.5/10
4697

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 12
Sủng Vật Luyến Nhân

Sủng Vật Luyến Nhân

7.5/10
4226

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 9
[Linh Huyễn Quốc Gia Hệ Liệt ] - Bộ 9 - Nan Đắc Hữu Tình Nhân

[Linh Huyễn Quốc Gia Hệ Liệt ] - Bộ 9 - Nan Đắc Hữu Tình Nhân

7.5/10
2711

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 7
[Đô Thị Lưu Hành Hệ Liệt]- Ngu Nhân Bến Tàu

[Đô Thị Lưu Hành Hệ Liệt]- Ngu Nhân Bến Tàu

7.5/10
6106

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 20
Thiên Xứng Cố Sự Hệ Liệt

Thiên Xứng Cố Sự Hệ Liệt

7.5/10
3227

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 9
Hạnh Phúc Tiểu Khu Thất Hào Lâu

Hạnh Phúc Tiểu Khu Thất Hào Lâu

7.5/10
6264

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 13
Ta Ái Ninh Tĩnh Lộ Chi Quất Khi (Người Yêu Hương Quýt]

Ta Ái Ninh Tĩnh Lộ Chi Quất Khi (Người Yêu Hương Quýt]

7.5/10
6749

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 11
[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] Phong Cảnh Ngoài Cửa Sổ

[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] Phong Cảnh Ngoài Cửa Sổ

7.5/10
6418

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 22
Linh Huyễn Quốc Độ Hệ Liệt

Linh Huyễn Quốc Độ Hệ Liệt

7.5/10
15761

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 80
Yêu Phải Một Con Mèo

Yêu Phải Một Con Mèo

7.5/10
5293

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 11
Anh Thảo Trong Gió

Anh Thảo Trong Gió

7.5/10
4848

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 13
Giao Tập

Giao Tập

7.5/10
8176

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 20
Tiểu Gia Hỏa

Tiểu Gia Hỏa

7.5/10
2071

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 3
Khoái Nhạc Tiểu Khu Nhất Hào Lâu

Khoái Nhạc Tiểu Khu Nhất Hào Lâu

7.5/10
3708

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 11
Chúng Lý Tầm Tha

Chúng Lý Tầm Tha

7.5/10
5771

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 16
Bạc Hà Hiệp Tấu Khúc

Bạc Hà Hiệp Tấu Khúc

7.5/10
7082

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 24
Anh Là Hạnh Phúc Của Em Phải Không

Anh Là Hạnh Phúc Của Em Phải Không

7.5/10
6701

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Khúc Nhạc Trong Mưa

Khúc Nhạc Trong Mưa

7.5/10
2325

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 3
[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] - Bộ 3 - Đèn Đường Trên Phố

[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] - Bộ 3 - Đèn Đường Trên Phố

7.5/10
3650

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
Tâm Trung Đích Ca

Tâm Trung Đích Ca

7.5/10
4281

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 9
Đặc Biệt Đích Ngươi (Đặc Biệt Đích Nhĩ)

Đặc Biệt Đích Ngươi (Đặc Biệt Đích Nhĩ)

7.5/10
4319

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 14
Khả Tằng Ký Đắc Ái (Có Từng Nghĩ Đến Yêu?)

Khả Tằng Ký Đắc Ái (Có Từng Nghĩ Đến Yêu?)

7.5/10
6646

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 26
Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt (Kiếp Này Chỉ Vì Ngươi)

Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt (Kiếp Này Chỉ Vì Ngươi)

7.5/10
7321

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 22
Trạm Xe Buýt Lãng Mạn

Trạm Xe Buýt Lãng Mạn

7.5/10
7765

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 33
Thuật Đắp Xác Trẻ Sơ Sinh FULL
7.6/10
1379

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Đông Phương

Khả Tằng Ký Đắc Ái
8.5/10
7341

Thể loại: Đam Mỹ

Đặc Biệt Đích Ngươi
8.5/10
5685

Thể loại: Đam Mỹ

Thời Tiết Ngày Mai Trong Xanh
7.5/10
3503

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] - Bộ 4 - Chuyên Chúc Đích Xưng Hô
7.5/10
3754

Thể loại: Đam Mỹ

Tiết Trời Ngày Mai Có Nắng
7.5/10
3683

Thể loại: Đam Mỹ

Thái Dương Của Ngày Mai
7.5/10
5080

Thể loại: Đam Mỹ

[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] – Bộ 8 – Hắn Là Kẻ Nhát Gan
7.5/10
4038

Thể loại: Đam Mỹ

Nắm Chặt Tay Người
7.5/10
5711

Thể loại: Đam Mỹ

Khúc Kỳ Ốc
7.5/10
4697

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Sủng Vật Luyến Nhân
7.5/10
4226

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

[Linh Huyễn Quốc Gia Hệ Liệt ] - Bộ 9 - Nan Đắc Hữu Tình Nhân
7.5/10
2711

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

[Đô Thị Lưu Hành Hệ Liệt]- Ngu Nhân Bến Tàu
7.5/10
6106

Thể loại: Đam Mỹ

Thiên Xứng Cố Sự Hệ Liệt
7.5/10
3227

Thể loại: Đam Mỹ

Hạnh Phúc Tiểu Khu Thất Hào Lâu
7.5/10
6264

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Ta Ái Ninh Tĩnh Lộ Chi Quất Khi (Người Yêu Hương Quýt]
7.5/10
6749

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] Phong Cảnh Ngoài Cửa Sổ
7.5/10
6418

Thể loại: Đam Mỹ

Linh Huyễn Quốc Độ Hệ Liệt
7.5/10
15761

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Yêu Phải Một Con Mèo
7.5/10
5293

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Anh Thảo Trong Gió
7.5/10
4848

Thể loại: Đam Mỹ

Giao Tập
7.5/10
8176

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Tiểu Gia Hỏa
7.5/10
2071

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Khoái Nhạc Tiểu Khu Nhất Hào Lâu
7.5/10
3708

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chúng Lý Tầm Tha
7.5/10
5771

Thể loại: Đam Mỹ

Bạc Hà Hiệp Tấu Khúc
7.5/10
7082

Thể loại: Đam Mỹ

Anh Là Hạnh Phúc Của Em Phải Không
7.5/10
6701

Thể loại: Đam Mỹ

Khúc Nhạc Trong Mưa
7.5/10
2325

Thể loại: Đam Mỹ

[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] - Bộ 3 - Đèn Đường Trên Phố
7.5/10
3650

Thể loại: Đam Mỹ

Tâm Trung Đích Ca
7.5/10
4281

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Đặc Biệt Đích Ngươi (Đặc Biệt Đích Nhĩ)
7.5/10
4319

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Khả Tằng Ký Đắc Ái (Có Từng Nghĩ Đến Yêu?)
7.5/10
6646

Thể loại: Đam Mỹ

Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt (Kiếp Này Chỉ Vì Ngươi)
7.5/10
7321

Thể loại: Đam Mỹ

Trạm Xe Buýt Lãng Mạn
7.5/10
7765

Thể loại: Đam Mỹ