Tác Giả Lâu Vũ Tình

Mối Tình Đầu - Lâu Vũ Tình

Mối Tình Đầu - Lâu Vũ Tình

8.5/10
9760

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Dịch Mệnh

Dịch Mệnh

8.5/10
8965

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 11
Luyến Nô

Luyến Nô

8.5/10
7707

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Tâm Không Đề Phòng

Tâm Không Đề Phòng

8.5/10
9244

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Nợ Em Một Hạnh Phúc

Nợ Em Một Hạnh Phúc

8.5/10
10491

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Thất tịch không mưa

Thất tịch không mưa

8.5/10
35779

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Uyên ương lệ

Uyên ương lệ

8.5/10
5179

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 14
Chồng khờ

Chồng khờ

8.5/10
6421

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Khẩu Thị Tâm Phi

Khẩu Thị Tâm Phi

7.5/10
8875

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 20
Lễ Tình Nhân Tìm Kiếm Tình Yêu Đích Thực

Lễ Tình Nhân Tìm Kiếm Tình Yêu Đích Thực

7.5/10
8253

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 24
Đại Hiệp Gặp Hạn

Đại Hiệp Gặp Hạn

7.5/10
8385

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 22
Có Hợp Có Tan

Có Hợp Có Tan

7.5/10
15551

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 24
Ngã Ba Tình Yêu

Ngã Ba Tình Yêu

7.5/10
21711

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 19
Cần Cù Bù Ngốc Nghếch

Cần Cù Bù Ngốc Nghếch

7.5/10
10799

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 10
Nhầm Thành Trò Vui Ngày Cá Tháng Tư

Nhầm Thành Trò Vui Ngày Cá Tháng Tư

7.5/10
5131

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Mối Tình Đầu

Mối Tình Đầu

7.5/10
8069

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Thay Tim

Thay Tim

7.5/10
13371

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Vòng Tròn Đồng Tâm

Vòng Tròn Đồng Tâm

7.5/10
12019

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 17
Vẽ Mắt

Vẽ Mắt

7.5/10
7194

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Mua Phu

Mua Phu

7.5/10
28911

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 18
Luyến Nô

Luyến Nô

7.5/10
7184

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 11
Lược Thê

Lược Thê

7.5/10
14093

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 20
Nợ Em Một Hạnh Phúc

Nợ Em Một Hạnh Phúc

7.5/10
15830

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 15
Nhật Ký Chia Tay

Nhật Ký Chia Tay

7.5/10
15143

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Giả Dung

Giả Dung

7.5/10
7012

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 13
Đừng Nói Lời Tạm Biệt

Đừng Nói Lời Tạm Biệt

7.5/10
8749

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Dịu Dàng Im Lặng

Dịu Dàng Im Lặng

7.5/10
8982

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Trọng Sinh

Trọng Sinh

7.5/10
9738

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Huyền huyễn

Chương 10
Trừ Em Ra Còn Có Ai

Trừ Em Ra Còn Có Ai

7.5/10
11723

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Mối Tình Đầu - Lâu Vũ Tình
8.5/10
9760

Thể loại: Ngôn Tình

Dịch Mệnh
8.5/10
8965

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Luyến Nô
8.5/10
7707

Thể loại: Ngôn Tình

Tâm Không Đề Phòng
8.5/10
9244

Thể loại: Ngôn Tình

Nợ Em Một Hạnh Phúc
8.5/10
10491

Thể loại: Ngôn Tình

Thất tịch không mưa
8.5/10
35779

Thể loại: Ngôn Tình

Uyên ương lệ
8.5/10
5179

Thể loại: Ngôn Tình

Chồng khờ
8.5/10
6421

Thể loại: Ngôn Tình

Khẩu Thị Tâm Phi
7.5/10
8875

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Lễ Tình Nhân Tìm Kiếm Tình Yêu Đích Thực
7.5/10
8253

Thể loại: Ngôn Tình

Đại Hiệp Gặp Hạn
7.5/10
8385

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Có Hợp Có Tan
7.5/10
15551

Thể loại: Ngôn Tình

Ngã Ba Tình Yêu
7.5/10
21711

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Cần Cù Bù Ngốc Nghếch
7.5/10
10799

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Nhầm Thành Trò Vui Ngày Cá Tháng Tư
7.5/10
5131

Thể loại: Ngôn Tình

Mối Tình Đầu
7.5/10
8069

Thể loại: Ngôn Tình

Thay Tim
7.5/10
13371

Thể loại: Ngôn Tình

Vòng Tròn Đồng Tâm
7.5/10
12019

Thể loại: Ngôn Tình

Vẽ Mắt
7.5/10
7194

Thể loại: Ngôn Tình

Mua Phu
7.5/10
28911

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Luyến Nô
7.5/10
7184

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Lược Thê
7.5/10
14093

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Nợ Em Một Hạnh Phúc
7.5/10
15830

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Nhật Ký Chia Tay
7.5/10
15143

Thể loại: Ngôn Tình

Giả Dung
7.5/10
7012

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Đừng Nói Lời Tạm Biệt
7.5/10
8749

Thể loại: Ngôn Tình

Dịu Dàng Im Lặng
7.5/10
8982

Thể loại: Ngôn Tình

Trọng Sinh
7.5/10
9738

Thể loại: Trọng Sinh, Huyền huyễn

Trừ Em Ra Còn Có Ai
7.5/10
11723

Thể loại: Ngôn Tình