Tác Giả Toán Liễu Bất An Toàn

Hải Yến Hà Thanh

Hải Yến Hà Thanh

7.1/10
1085

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 43
Ảnh Vệ Thật Bá Đạo

Ảnh Vệ Thật Bá Đạo

7.5/10
1040

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 9
Tỷ Tỷ Ác Độc Sống Lại Rồi

Tỷ Tỷ Ác Độc Sống Lại Rồi

7.7/10
1375

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 5
Người Chỉ Là Cát Bụi Giữa Nhân Gian

Người Chỉ Là Cát Bụi Giữa Nhân Gian

7.4/10
2814

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 23
Luôn Có Cố Chấp Cuồng Yêu Thầm Ta

Luôn Có Cố Chấp Cuồng Yêu Thầm Ta

7.6/10
13569

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 130
Luôn Có Cố Chấp Nhân Sĩ Yêu Thầm Ta

Luôn Có Cố Chấp Nhân Sĩ Yêu Thầm Ta

8.5/10
10082

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 90
Chú Rồng Thích Khóc Và Người Hiền Thê Của Hắn FULL

Chú Rồng Thích Khóc Và Người Hiền Thê Của Hắn FULL

7.8/10
3935

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 10
Thuần Thú Sư [h+] (full)

Thuần Thú Sư [h+] (full)

7.8/10
149229

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Truyện Sắc, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 67
Quán Cơm Nhỏ Ở Tiểu Khu Hội Xuân

Quán Cơm Nhỏ Ở Tiểu Khu Hội Xuân

7.9/10
2676

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 15
Võng Phối Khi Ảnh Đế Gặp Cv Đại Thần

Võng Phối Khi Ảnh Đế Gặp Cv Đại Thần

7.7/10
7024

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 55
Trị Hết Bệnh Anh Điên Rồi

Trị Hết Bệnh Anh Điên Rồi

7.4/10
1833

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 4
Tướng Quân Bào

Tướng Quân Bào

7/10
2910

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 9
Hoàng Tộc Bị Nguyền Rủa

Hoàng Tộc Bị Nguyền Rủa

7.5/10
2656

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 7
Quang Vinh Đế Phong Lưu

Quang Vinh Đế Phong Lưu

7.5/10
22002

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 137
Những Kẻ Lạ Mặt Lúc Bình Minh (Strangers At Dawn)

Những Kẻ Lạ Mặt Lúc Bình Minh (Strangers At Dawn)

7.5/10
8387

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây

Chương 27
Cạm Bẫy Độc Thân (The Bachelor Trap)

Cạm Bẫy Độc Thân (The Bachelor Trap)

7.5/10
8417

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 27
Cạm Bẫy Hôn Nhân (The Marriage Trap)

Cạm Bẫy Hôn Nhân (The Marriage Trap)

7.5/10
41778

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây

Chương 26
Truy Tìm Dracula

Truy Tìm Dracula

7.5/10
14116

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 80
Hải Yến Hà Thanh
7.1/10
1085

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Ảnh Vệ Thật Bá Đạo
7.5/10
1040

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng

Tỷ Tỷ Ác Độc Sống Lại Rồi
7.7/10
1375

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Người Chỉ Là Cát Bụi Giữa Nhân Gian
7.4/10
2814

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Luôn Có Cố Chấp Cuồng Yêu Thầm Ta
7.6/10
13569

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Luôn Có Cố Chấp Nhân Sĩ Yêu Thầm Ta
8.5/10
10082

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chú Rồng Thích Khóc Và Người Hiền Thê Của Hắn FULL
7.8/10
3935

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Đam Mỹ

Thuần Thú Sư [h+] (full)
7.8/10
149229

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Truyện Sắc, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không

Quán Cơm Nhỏ Ở Tiểu Khu Hội Xuân
7.9/10
2676

Thể loại: Đam Mỹ

Võng Phối Khi Ảnh Đế Gặp Cv Đại Thần
7.7/10
7024

Thể loại: Đam Mỹ

Trị Hết Bệnh Anh Điên Rồi
7.4/10
1833

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Tướng Quân Bào
7/10
2910

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Hoàng Tộc Bị Nguyền Rủa
7.5/10
2656

Thể loại: Truyện Khác

Quang Vinh Đế Phong Lưu
7.5/10
22002

Thể loại: Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Những Kẻ Lạ Mặt Lúc Bình Minh (Strangers At Dawn)
7.5/10
8387

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây

Cạm Bẫy Độc Thân (The Bachelor Trap)
7.5/10
8417

Thể loại: Phương Tây

Cạm Bẫy Hôn Nhân (The Marriage Trap)
7.5/10
41778

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây

Truy Tìm Dracula
7.5/10
14116

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn